Wstępny podział środków dla samorządów na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie wrzesień-grudzień

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
02 lipca 2020

Szanowni Państwo,
Prezydenci,
Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
województwa lubelskiego

Informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnego podziału środków dla samorządów na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od września do grudnia 2020 r. Planowana dotacja dla województwa lubelskiego wynosi ogółem 10 522 442 zł.
Zwracam się z prośbą o weryfikację naliczonych dotacji do realnego zapotrzebowania z zastrzeżeniem, że gminy zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 17) powinny wskazać kwotę środków własnych zaplanowanych na realizację zadania „wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych”. Dane o zweryfikowanym zapotrzebowaniu proszę przekazać zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 2) w postaci elektronicznej (podpisany skan) na adres e-mail: dotacje@kuratorium.lublin.pl w terminie do dnia 03 lipca 2020 r. oraz w wersji papierowej.
W załączeniu przekazuję zbiorcze zestawienie wstępnego podziału środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie wrzesień-grudzień 2020 r. dla województwa lubelskiego (załącznik nr 1) oraz wzór tabeli do weryfikacji (załącznik nr 2).

 

Z up. Lubelskiego Kuratora Oświaty
WICEKURATOR OŚWIATY
mgr Eugeniusz Pelak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2020-07-02 11:11:45
Data publikacji: 2020-07-02 11:26:42
Osoba sporządzająca dokument: Jańczyk Marta
Osoba wprowadzająca dokument: Dziuba Bożena
Liczba odwiedzin: 1022