Zajęcia praktyczne dla uczniów będących młodocianymi pracownikami.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
26 czerwca 2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Branżowych I Stopnia,

uprzejmie informujemy, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.
Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca br., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.
Zwracamy się do Państwa Dyrektorów z prośbą o rozpowszechnianie przedmiotowych informacji wśród uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami.
W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorami ds. kształcenia zawodowego – p. Beatą Filipowską tel. 81 5385238, Ewą Podkańską tel. 81 5385234 lub koordynatorem ds. kształcenia młodocianych – p. Krzysztofem Paluchem tel. 81 5385235.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2020-06-26 11:51:19
Data publikacji: 2020-06-26 11:54:38
Osoba sporządzająca dokument: Płonka Sebastian
Osoba wprowadzająca dokument: Denejko Elżbieta
Liczba odwiedzin: 924