Konkursy Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie w roku szkolnym 2019/2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
19 czerwca 2020

W związku z ogłoszonymi w ramach programu Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie „Mediacja rówieśnicza sposobem na przezwyciężenie agresji i przemocy w szkole” konkursami w roku szkolnym 2019/2020:

literackim pt. „Moje prawo do mediacji – pierwszy stopień wtajemniczenia do mediacji sądowej i pozasądowej?” z wykorzystaniem ponadczasowych myśli Janusza Korczaka;

plastycznym pt. ”Moje prawo do mediacji rówieśniczej”,

a których rozstrzygnięcie tradycyjnie już od kilku lat ogłaszane jest na corocznej Konferencji podsumowującej realizację programu w danym roku szkolnym, a która organizowana jest w ramach obchodów Tygodnia Mediacyjnego w miesiącu październiku, Koordynator do Spraw Edukacji Prawnej Sądu Okręgowego w Lublinie uprzejmie informuje, że w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 w 2020 roku, termin nadsyłania prac konkursowych przez szkoły uczestniczące w programie został przesunięty do dnia 22 września 2020 roku. Do tego terminu szkoły winny uzupełnić dokumentację poprzez nadesłanie odpisu statutu lub regulaminu szkoły o przystąpieniu do programu i jego kontynuowaniu.

Przypominam jednocześnie, że każda szkoła może nadesłać po jednej pracy konkursowej w obu kategoriach, będących najlepszymi pracami w ramach przeprowadzonych wewnątrz szkoły konkursach, przy czym prace literackie mogą być nadesłane za pomocą nośników elektronicznych z tym, że do nadesłanej pracy winien być załączony skan zgody rodziców na udział ucznia w konkursie i cesję praw autorskich na organizatora (oryginał zgody winien być nadesłany w formie pisemnej – dotyczy to również prac plastycznych).

W związku z przygotowaniami obchodów dziesięciolecia programu na Lubelszczyźnie z udziałem Rzecznika Praw Dziecka organizatorzy proszą o nadsyłanie na nośnikach elektronicznych informacji i zdjęć z prowadzonego na terenie szkoły programu oraz opisu ważnych dla szkoły pomysłów, wydarzeń itp., pamiętając przy tym o zgodzie rodziców na publikację wizerunków ich dzieci. Wymagane wzory zgody rodziców na publikację wizerunku czy cesję praw autorskich znajdują się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Lublinie w zakładce Edukacja Prawna – Mediacje Rówieśnicze.

Mam nadzieję, że w ramach szkoły zdalnej wielu uczniów przystąpiło do konkursów propagujących ideę mediacji wśród rówieśników nie tylko na terenie szkoły, ale i poza nią.

 

Pozdrawiam serdecznie młodzież szkolną, opiekunów-koordynatorów programu wewnątrz szkoły i całą kadrę pedagogiczną.

 

Sędzia Eleonora Porębiak-Tymecka
Koordynator do Spraw Mediacji i Edukacji Prawnej
Sądu Okręgowego w Lublinie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2020-06-19 12:57:49
Data publikacji: 2020-06-19 12:57:59
Osoba sporządzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 1441