Jesteś tutaj: Strona główna / Szkoła i organ prowadzący / artykuł

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach do 26 czerwca 2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
05 czerwca 2020

 

Do 26 czerwca br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość. Ponadto została wznowiona działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz uruchomiono możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia w tym zakresie.
 

Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej trwa nadal stan epidemii związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wobec utrzymującej się liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży oraz o ograniczeniu – w terminie od 12 marca do 28 czerwca 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty (rozporządzenie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).
Należy podkreślić, że choć w rozporządzeniu podana jest data 28 czerwca – jako dzień, do którego będzie utrzymane ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, w praktyce zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek, 26 czerwca. Wskazana w rozporządzeniu data 28 czerwca pokrywa się z terminem zakończenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego wypłacanego rodzicom (o którym mowa w art. 4 i 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).
W piątek, 26 czerwca uczniowie będą mogli odebrać świadectwa, chyba, że dyrektor, z uwagi na sytuację epidemiczną, wyznaczy inny termin. Od soboty, 27 czerwca dzieci i młodzież rozpoczną wakacje.
 

Przywrócono funkcjonowanie domów wczasów dziecięcych
Domy wczasów dziecięcych, które w związku z decyzjami o zniesieniu ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych oraz burs, a także w związku z decyzjami o uruchomieniu wypoczynku letniego, mogą po okresie przerwy również rozpocząć swoją działalność.
Zniesiono ograniczenie działalności przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej
Z uwagi, że działalność podmiotów leczniczych i jednostek pomocy społecznej jest wznawiana, niezbędne jest również zapewnienie dzieciom i młodzieży przebywającym w tych placówkach realizacji odpowiednio wychowania przedszkolnego i nauki.
 

Zniesiono ograniczenie funkcjonowania ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych
Działalność tych ośrodków związana jest przede wszystkim z realizacją zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, które zostały uruchomione 18 maja br. Rodzice dzieci i młodzieży objętych tymi zajęciami zwracali się do resortu edukacji z prośbą, aby umożliwić opiekę nad wychowankami również w tych placówkach.
W rozporządzeniu ujęto także możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego, w szczególności uczniów, którzy korzystają z konsultacji, tj. analogicznie jak dotychczas w przypadku internatów zorganizowanych w szkołach.
 

Rozporządzenie (zob. załącznik poniżej) wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących przywrócenia funkcjonowania domów wczasów dziecięcych, przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, które wejdą w życie z dniem 8 czerwca 2020 r.
 

Źródło: Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2020-06-05 11:40:24
Data publikacji: 2020-06-05 11:40:58
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 1442

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-06-05 11:50:01Misiak JolantaModyfikacja treściPoprzednia wersja