Komunikat w sprawie kwoty rocznej na realizację zadań własnych dotacji wychowania przedszkolnego na 2020 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
04 czerwca 2020

WEA.3112.55.2020.MP                                                                                                                                                         Lublin, dnia 04 czerwca 2020 r.

Komunikat


W związku z licznymi telefonami w sprawie kwoty rocznej przeznaczonej na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego Ministerstwo Edukacji Narodowej w piśmie z dnia 06 kwietnia 2020 r. znak: DE-WB.3513.2.19.2020.AWŁ informuje, że w związku z przekroczeniem maksymalnego limitu wydatków na dotację celową w roku 2020, zastosowany został mechanizm zmniejszający kwotę roczną dotacji o którym mowa w art. 110 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Mechanizm ten polega na tym, że w przypadku gdy łączne wydatki budżetu państwa planowane na dotację, powodowałyby zagrożenie przekroczenia limitu wydatków w danym roku budżetowym, do wyliczenia dotacji ustala się skorygowaną kwotę roczną równą, zaokrąglonemu w dół do pełnych groszy, ilorazowi limitu wydatków na dany rok budżetowy oraz liczby uczniów przyjętych do obliczenia wysokości dotacji. W związku z powyższym kwota roczna została obniżona z 1437 zł do 1434,58 zł, tj. o 2,42 zł, czyli o 0,17%.

Z up. Lubelskiego Kutratora Oświaty

Wicekurator Oświaty

Eugeniusz Pelak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2020-06-04 13:45:41
Data publikacji: 2020-06-05 13:29:46
Osoba sporządzająca dokument: Pączek Marta
Osoba wprowadzająca dokument: Dziuba Bożena
Liczba odwiedzin: 1984

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-06-05 13:34:48Dziuba BożenaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-05 13:31:24Dziuba BożenaModyfikacja treściPoprzednia wersja