Wyjaśnienia związane z realizacją przez nauczycieli stażu w warunkach pandemii

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
15 maja 2020

 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi ewentualnych skutków stanu epidemii na staż odbywany przez nauczycieli na kolejne stopnie awansu zawodowego wyjaśniamy, że ww. okoliczności i związane z nimi szczególne sposoby realizacji zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych nie mają wpływu na długość stażu. Nauczyciele prowadzący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w tym czasie kontynuują rozpoczęte staże na dany stopień awansu zawodowego realizując zatwierdzony przez dyrektora plan rozwoju zawodowego. Wszystkie przesłanki powodujące konieczność wydłużenia stażu są wymienione w art. 9d ust. 5 i 5a ustawy – Karta Nauczyciela.
Jednocześnie wyjaśniamy, że kuratorzy oświaty nie są organami nadzorującymi przebieg stażu nauczyciela, wyliczającymi terminy zakończenia stażu oraz rozstrzygającymi o wyborze określonych wymagań i wprowadzaniu zmian do planu rozwoju zawodowego. Zgodnie z zapisem art. 9c ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela nauczyciel w okresie stażu realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły i uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust. 10 ww. ustawy. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu. Wszystkie zaświadczenia dotyczące przebiegu stażu, w tym jego wymiaru, konieczności wydłużenia czy zaliczenia okresów określonych w art. 9 d ust. 5 i 5a, 9f ust. 2 i 4 ww. ustawy wydaje nauczycielowi dyrektor szkoły w oparciu o dostępną dokumentację.

Wzory wniosków składanych do Lubelskiego Kuratora Oświaty przez nauczycieli ubiegających się o wszczęcie postępowania na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego znajdują się pod adresem www.kuratorium.lublin.pl/

Zobacz również: Realizacja przez nauczycieli awansu zawodowego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty - wyjaśnienia resortu edukacji na stronie www.gov.pl/web/edukacja/realizacja-przez-nauczycieli-awansu-zawodowego-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2020-05-15 14:16:17
Data publikacji: 2020-05-15 14:22:33
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 7515

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-06-01 13:04:19Misiak JolantaModyfikacja treściPoprzednia wersja