Jesteś tutaj: Strona główna / Szkoła i organ prowadzący / artykuł

Nowe rozwiązania dla systemu w warunkach pandemii

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
26 marca 2020

 

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 resort edukacji dostosowuje dotychczasowe przepisy do warunków funkcjonowania szkół; zmianie ulega m. in. tryb komunikacji między organami szkoły, wprowadzono możliwość dokonywania zmian w regulaminach konkursów przedmiotowych oraz znowelizowano zasady organizowania konkursów na stanowisko dyrektora szkoły.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty czynności organów tych jednostek określone w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty – także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

Nie ogłasza się i nie przeprowadza się konkursów na stanowiska dyrektorów tych jednostek. W przypadku konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki w tym okresie organ prowadzący powierza pełnienie obowiązków dyrektora jednostki wicedyrektorowi, a w jednostce, w której nie ma wicedyrektora – nauczycielowi tej jednostki, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 r. W przypadku powierzenia przed dniem 26 marca 2020 r. wicedyrektorowi, a w jednostce systemu oświaty, w której nie ma wicedyrektora – nauczycielowi tej jednostki, pełnienia obowiązków dyrektora jednostki, organ prowadzący może przedłużyć powierzenie pełnienia tych obowiązków, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 r. W tym przypadku łączny okres pełnienia obowiązków dyrektora jednostki może być dłuższy niż 10 miesięcy.
Organ prowadzący unieważnia konkurs na stanowisko dyrektora jednostki systemu oświaty ogłoszony i niezakończony przed dniem 26 marca 2020 r.

Do kandydata wyłonionego w wyniku konkursu przeprowadzonego przed dniem 26 marca 2020 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Treść rozporządzenia - w załączniku poniżej


 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2020-03-26 11:02:26
Data publikacji: 2020-03-26 11:04:49
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 2791