Profilaktyka narkomanii wśród dzieci i młodzieży

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
11 marca 2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych jest jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.

Z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej 15 stycznia 2020 r. zostało zawarte Porozumienie o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży, z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendantem Głównym Policji i Głównym Inspektorem Sanitarnym. W Porozumieniu strony zobowiązały się do wzmocnienia skuteczności współpracy oraz wsparcia szkół i placówek oświatowych w realizacji przeciwdziałania narkomanii.

Sygnatariusze Porozumienia przygotowali materiał informacyjno-edukacyjny do wykorzystania przez szkoły i placówki w działalności wychowawczo-profilaktycznej.
Obejmuje on:

  1. Wytyczne Ministra Edukacji Narodowej dla szkół i placówek oświatowych do współpracy z Policją i Państwową Inspekcją Sanitarną, jako ważnych partnerów w profilaktyce narkomanii;
  2. Informację na temat rekomendowanych programów promocji zdrowia i profilaktyki, przygotowaną na podstawie opracowania „System rekomendacji programów profilaktycznych”;
  3. Harmonogram działań w 2020 roku do realizacji Porozumienia o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży.

Materiały stanowią pomoc dla dyrektorów szkół i placówek w realizowaniu skutecznych działań z profilaktyki narkomanii i przedstawiają zakres możliwego wsparcia ze strony sygnatariuszy Porozumienia.

Informuję również, że w ramach synergii działań Główny Inspektor Sanitarny i Komendant Główny Policji wystosowali pisma do podległych jednostek o Porozumieniu. Dodatkowo, Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne powołają koordynatorów odpowiedzialnych za organizację współpracy ze szkołami w zakresie edukacji zdrowotnej.
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2020-03-11 13:22:55
Data publikacji: 2020-03-13 15:15:45
Osoba sporządzająca dokument: Brewczak Agnieszka
Osoba wprowadzająca dokument: Sępoch Aleksandra
Liczba odwiedzin: 2120

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-03-16 09:55:33Sępoch AleksandraModyfikacja treściPoprzednia wersja