Wykaz kontroli doraźnych przeprowadzonych przez WKO od 1.01.2020 do 31.12.2020 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
12 lutego 2020

 

tr>

Sygnatura protokołu kontroli Nazwisko i imię wizytatora przeprowadzającego kontrolę Termin kontroli Numer upoważnienia Zakres kontroli Nazwa, adres szkoły/placówki Zalecenia

WKO.5533.1.2020.WCH
Wioletta Czochór 07.01.2020 r.  WKO.5533.1.2020.WCH zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Terpentynie

zaleceń nie wydano

WKO.5533.2.2020.WCH
Wioletta Czochór 07.01.2020 r.  WKO.5533.2.2020.WCH zgodność funkcjonowania przedszkola  z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20 Gminne Przedszkole
w Terpentynie
zaleceń nie wydano

WKO.5533.3.2020.BP
Barbara Piszcz 07.01.2020 r.  WKO.5533.3.2020.BP zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi
w Kawęczynie

wydano 5 zaleceń 
WKO.5533.4.2020.MD Marek Dudek 07.01.2020 r.  WKO.5533.4.2020.MD zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20 Szkoła Podstawowa im. Róży Kołaczkowskiej
w Kolonii Pliszczyn
zaleceń nie wydano
WKO.5533.5.2020.MD Marek Dudek 07.01.2020 r.  WKO.5533.5.2020.MD zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20 Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym zaleceń nie wydano
WKO.5533.6.2020.MD Marek Dudek 03.01.2020 r.  WKO.5533.6.2020.MD zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Garbowie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.7.2020.MO Marzanna Ostrowska  08.01.2020 r.  WKO.5533.7.2020.MO zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie 

wydano 1 zalecenie
WKO.5533.8.2020.BP Barbara Piszcz  08.01.2020 r.  WKO.5533.8.2020.BP zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20 Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej
w Starej Prawdzie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.9.2020.JR Jan Rećko 10.01.2020 r.  WKO.5533.9.2020.JR zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20 Szkoła Podstawowa 
w Szczekarkowie 
wydano 1 zalecenie
WKO.5533.14.2020.DSt Dominika Staszczyk  07.01.2020 r.  WKO.5533.14.2020.DSt przestrzeganie praw dziecka i ucznia oraz organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nadzór dyrektora szkoły nad pracą nauczyciela Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie wydano 3 zalecenia
WKO.5533.15.2019.MS Elżbieta Sobiech, Monika Suchodolska 14.01.2020 r.  WKO.5533.15.2020.MS realizacja zaleceń ujętych w protokole kontroli doraznej WKO.5533.102.2019.DDR

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie

wydano 4 zalecenia
WKO.5533.16.2020.MR/BG Marcin Rybicki, Barbra Grzesiak 08.01.2020 r.  WKO.5533.16.2020.MR/BG działania wychowawcze szkoły, organizacja i zasady udzielania przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz rozpatrywanie skarg

Szkoła Podstawowa
im. ks. Jana Twardowskiego
w Zemborzycach Tereszyńskich

wydano 7 zaleceń
WKO.5533.17.2020.MS Elzbieta Michalczuk, Monika Suchodolska 28.01.2020 r.  WKO.5533.17.2020.MS zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020  Szkoła Podstawowa im. gen. F. Kleeberga w Woli Gułowskiej  zaleceń nie wydano
WKO.5533.18.2020.EM/MO Elzbieta Michalczuk, Marzanna Ostrowska 10.01.2020 r.  WKO.5533.18.2020.EM/MO ocenianie i klasyfikowanie uczennicy w roku szkolnym 2018/2019 oraz procedury rozpatrywania skarg
i wniosków rodziców
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego
w Milejowie
wydano 4 zalecenia
WKO.5533.19.2020.DST Dominika Staszczyk  09.01.2020 r.  WKO.5533.19.2020.DST zgodność funkcjonowania szkoły niepublicznej z ramowym planem nauczania i przepisami prawa  Szkoła Podstawowa Mała Akademia z Oddziałem Przedszkolnym
we Wnętrznem
wydano 3 zalecenia
WKO.5533.20.2020.EW Ewa Walczak  09.01.2020 r.  WKO.5533.20.2020.EW zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020  Szkoła Podstawowa nr 47 w Lublinie zaleceń nie wydano
WKO.5533.22.2020.MD Marek Dudek  09.01.2020 r.  WKO.5533.22.2020.MD zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020  Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej
w Lublinie 
zaleceń nie wydano
WKO.5533.23.2020.WCH Wioletta Czochór 16.01.2020 r.  WKO.5533.23.2020.WCH zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020  Przedszkole Miejskie nr 6 w Kraśniku zaleceń nie wydano
WKO.5533.24.2020.WCH Wioletta Czochór 16.01.2020 r.  WKO.5533.24.2020.WCH zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020  Przedszkole Miejskie nr 4 w Kraśniku zaleceń nie wydano
WKO.5533.25.2020.WCH Wioletta Czochór 17.01.2020 r.  WKO.5533.25.2020.WCH zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020  Przedszkole Miejskie nr 5 w Kraśniku zaleceń nie wydano
WKO.5533.26.2020.WCH Wioletta Czochór 17.01.2020 r.  WKO.5533.26.2020.WCH zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020  Przedszkole Miejskie nr 2 w Kraśniku zaleceń nie wydano
WKO.5533.27.2020.WCH Wioletta Czochór 23.01.2020 r.  WKO.5533.27.2020.WCH zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020  Przedszkole Miejskie nr 1 "Słoneczny Promyk"
w Kraśniku
zaleceń nie wydano 
WKO.5533.28.2020.WCH Wioletta Czochór 23.01.2020 r.  WKO.5533.28.2020.WCH zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020  Przedszkole Miejskie nr 3 w Kraśniku zaleceń nie wydano 
WKO.5533.29.2020.WCH Wioletta Czochór 24.01.2020 r.  WKO.5533.29.2020.WCH zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020  Przedszkole w Annopolu zaleceń nie wydano
WKO.5533.30.2020.ES ELżbieta Sobiech  10.01.2020 r.  WKO.5533.30.2020.ES zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020  Przedszkole 45
w Lublinie 
zaleceń nie wydano
WKO. 5533.31.2020.JR Jan Rećko  14.01.2020 r.  WKO.5533.31.2020.JR zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i  przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 

IV Liceum Ogólnokształcące w Łukowie 

zaleceń nie wydano
WKO.5533.32.2020.MS Monika Suchodolska, Elżbieta Michalczuk 28.01.2020 r.  WKO.5533.32.2020.MS zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020  Przedszkole im. Pszczólki Mai w Woli Gułowskiej  zaleceń nie wydano
WKO.5533.33.2020.ES Elżbieta Sobiech, Barbara Grzesiak 13.01.2020 r.  WKO.5533.33.2020.ES sposób zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych przez przedszkole, sposób rozpatrywania skarg i wniosków przez dyrektora oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku Przedszkole Król Maciuś I w Lublinie wydano 4 zalecenia
WKO.5533.34.2020.MD Marek Dudek  10.01.2020 r.  WKO.5533.34.2020.MD zgodność funkcjonowania szkoły z oddziałem przedszkolnym z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020  Szkoła Podstawowa nr 44 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich
w Lublinie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.35.2020.MD Marek Dudek  17.01.2020 r.  WKO.5533.35.2020.MD zgodność funkcjonowania szkoły z oddziałem przedszkolnym z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020  Publiczna Szkoła Podstawowa
w Warszawiakach
wydano 1 zalecenie 
WKO.5533.36.2020.MD Marek Dudek  17.01.2020 r.  WKO.5533.36.2020.MD zgodność funkcjonowania szkoły z oddziałem przedszkolnym z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020  Szkoła Podstawowa im. Orła Białego
w Czółnach 
zaleceń nie wydano
WKO.5533.37.2020.EW Ewa Walczak 16.01.2020 r.  WKO.5533.37.2020.EW zgodność funkcjonowania szkoły z oddziałem przedszkolnym z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020  Szkoła Podstawowa
w Czerniejowie 
zaleceń nie wydano
WKO.5533.38.2020.EW Ewa Walczak  16.01.2020 r.  WKO.5533.38.2020.EW zgodność funkcjonowania szkoły z oddziałem przedszkolnym z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 

Przedszkole nr 54 w Lublinie 

zaleceń nie wydano
WKO.5533.39.2020.BP Barbara Piszcz  27.01.2020 r.  WKO.5533.39.2020.BP zgodność funkcjonowania szkoły z oddziałem przedszkolnym z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020  Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
w Gozdzie 
wydano 3 zalecenia 
WKO.5533.40.2020.BP Barbara Piszcz 24.01.2020 r.  WKO.5533.40.2020.BP zgodność funkcjonowania szkoły niepublicznej z ramowym planem nauczania i przepisami prawa  "Skala" Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
w Lublinie 
wydano 1 zalecenie
WKO.5533.41.2020.EM Elżbieta Michalczuk 22.01.2020 r.  WKO.5533.41.2020.EM zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 

Przedszkole nr 2 im. Marii Konopnickiej w Świdniku

zaleceń nie wydano
WKO.5533.42.2020.EM Elżbieta Michalczuk 22.01.2020 r.  WKO.5533.42.2020.EM zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola  i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020  Przedszkole nr 9 im. Jana Brzechwy
w Świdniku
zaleceń nie wydano
WKO.5533.43.2020.EM Elzbieta Michalczuk 24.01.2020 r.  WKO.5533.43.2020.MD zgodność funkcjonowania przedszkola  z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020  Przedszkole nr 4
w Świdniku 
zaleceń nie wydano
WKO.5533.44.2020.EM Elżbieta Michalczuk 24.01.2020 r.  WKO.5533.44.2020.EM zgodność funkcjonowania przedszkola  z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 

Przedszkole nr 6 w Świdniku 

zaleceń nie wydano
WKO.5533.45.2020.EM Elżbieta Michalczuk 29.01.2020 r.  WKO.5533.45.2020.EM zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego  z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020  Szkoła Podstawowa im. J. Piłsudskiego w Mełgwi zaleceń nie wydano
WKO.5533.46.2020.EM Elżbieta Michalczuk 29.01.2020 r.  WKO.5533.46.2020.EM zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego  z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020  Szkoła Podstawowa im. Jaworzniaków
w Krzesimowie 
zaleceń nie wydano
WKO.5533.47.2020.EM Elżbieta Michalczuk 30.01.2020 r.  WKO.5533.47.2020.EM zgodność funkcjonowania przedszkola  z arkuszem organizacji przedszkola  i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020  Przedszkole Małych Odkrywców w Piaskach zaleceń nie wydano
WKO.5533.48.2020.BG Barbara Grzesiak  17.01.2020 r.  WKO.5533.48.2020.BG zgodność funkcjonowania szkoły niepublicznej z ramowym planem nauczania i przepisami prawa Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Alberta Einsteina w Lublinie zaleceń nie wydano
WKO.5533.49.2020.JR Jan Rećko  17.01.2020 r.  WKO.5533.49.2020.JR organizacja przedszkola niepublicznego Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Lisowie wydano 1 zalecenie 
WKO.5533.50.2020.MR Maciej Rybicki 21.01.2020 r.  WKO.5533.50.2020.MR zgodność funkcjonowania szkoły niepublicznej z ramowym planem nauczania i przepisami prawa  Publiczna Szkoła Podstawowa w Leszczynie zaleceń nie wydano 
WKO.5533.51.2020.MR Maciej Rybicki 21.01.2020 r.  WKO.5533.51.2020.MR zgodność funkcjonowania szkoły niepublicznej z ramowym planem nauczania i przepisami prawa  Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk
w Szerokiem 
wydano 1 zalecenie 
 WKO.5533.56.2020.MB Małgorzata Brutkowska  21.01.2020r.  WKO.5533.56.2020.MB zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa 2020/2021 Przedszkole Miejskie nr 4 w Łukowie zaleceń nie wydano 
WKO.5533.57.2020.MB Małgorzata Brutkowska  21.01.2020r.  WKO.5533.57.2020.MB zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa 2020/2021 Przedszkole Miejskie nr 7 w Łukowie zaleceń nie wydano 
WKO.5533.58.2020.ES Elżbieta Sobiech  20.01.2020r.  WKO.5533.58.2020.ES realizacja zaleceń wydanych w trybie nadzoru Przedszkole nr 45
w Lublinie 
zaleceń nie wydano 
WKO.5533.59.2020.WCH Wioletta Chochór  27.01.2020r.  WKO.5533.59.2020.WCH zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janiny Wierzchowskiej
w Liśniku Duzym
zaleceń nie wydano 
WKO.5533.60.2020.WCH Wioletta Chochór  27.01.2020r.  WKO.5533.58.2020.WCH zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mniszku zaleceń nie wydano 
WKO.5533.79.2020.DSt Dominika Staszczyk, Renata Kwiatek

28.01.2020r.,

03.02.2020r.

WKO.5533.79.2020.DSt zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
w Lisikierzu 
wydano 7 zaleceń 
WKO.5533.80.2020.DSt Dominika Staszczyk, Renata Kwiatek

28.01.2020r.,

03.02.2020r.  

WKO.5533.80.2020.DSt zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Mysłowie wydano 3 zalecenia
WKO.5533.81.2020.DSt/RK Dominika Staszczyk, Renata Kwiatek 29.01.2020r.  WKO.5533.81.2020.DSt/RK zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa
w Leszczance 
wydano 6 zaleceń 
WKO.5533.98.2020.JW/ES Jacek Wardęga, Elżbieta Sobiech 20.02.2020r.  WKO.5533.98.2020.JW/ES zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego  z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa
w Gołaszynie

Zaleceń nie wydano

WKO.5533.99.2020.JW/ES Jacek Wardęga Elżbieta Sobiech 20.02.2020r.  WKO.5533.99.2020.JW/ES zgodność funkcjonowania przedszkola  z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020

Przedszkole w Gołaszynie

Zaleceń nie wydano 
WKO.5533.100.2020.DSt/RK Dominika Staszczyk, Renata Kwiatek 05.02.2020r.  WKO.5533.100.2020.DSt/RK zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Trzebieszowie Drugim 
wydano 4 zalecenia
WKO.5533.101.2020.DSt/RK Dominika Staszczyk, Renata Kwiatek 05.02.2020r.  WKO.5533.101.2020.DSt/RK zgodność funkcjonowania przedszkola  z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieszowie Drugim  wydano 1 zalecenie
WKO.5533.102.2020.MS Monika Suchodolska, Ewa Walczak 11.02.2020r.  WKO.5533.102.2020.MS zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Sadurkach Zaleceń nie wydano
WKO.5533.104.2020.JP Jolanta Piątek 03.02.2020r.  WKO.5533.104.2020.JP zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego 
w Chodlu
Zaleceń nie wydano
WKO.5533.105.2020.JP Jolanta Piątek 03.02.2020r.  WKO.5533.105.2020.JP zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020

Szkoła Podstawowa
w Granicach

Zaleceń nie wydano
WKO.5533.106.2020.JP Jolanta Piątek 03.02.2020r.  WKO.5533.106.2020.JP zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa
w Ratoszynie Drugim
Zaleceń nie wydano
WKO.5533.107.2020.JP Jolanta Piątek 05.02.2020r.  WKO.5533.107.2020.JP zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Wąwolnicy
Zaleceń nie wydano
WKO.5533.108.2020.JP Jolanta Piątek 05.02.2020r.  WKO.5533.108.2020.JP zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole
w Wąwolnicy
Zaleceń nie wydano
WKO.5533.125.2020.EM Elżbieta Michalczuk 28.02.2020r.  WKO.5533.125.2020.EM zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego  z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka
w Łysołajach
Zaleceń nie wydano
WKO.5533.110.2020.AT/JP Alicja Tynowska, Jolanta Piątek 05.02.2020r.  WKO.5533.110.2020.AT/JP rozpatrzenie skargi
w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych, oceniania zachowania i bezpieczeństwa ucznia
w szkole
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tomaszowicach  wydano 5 zaleceń
WKO.5533.126.2020.EM Elżbieta Michalczuk 28.02.2020r.  WKO.5533.126.2020.EM zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i oddziału przedszkolnego  przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa im. St. Konraskiego
w Milejowie 
Zaleceń nie wydano
WKO.5533.130.2020.EM Elżbieta Michalczuk 25.02.2020r.  WKO.5533.130.2020.EM zgodność funkcjonowania przedszkola  z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole Samorządowe
w Milejowie 
Zaleceń nie wydano
WKO.5533.131.2020.EM Elżbieta Michalczuk 25.02.2020r.  WKO.5533.131.2020.EM zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego  z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020

Szkoła Podstawowa im. K.Makuszyńskiego
w Łańcuchowie

Zaleceń nie wydano
WKO.5533.132.2020.EM Elżbieta Michalczuk  26.02.2020r.  WKO.5533.132.2020.EM zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza
w Białce
Zaleceń nie wydano
WKO.5533.133.2020.EM Elżbieta Michalczuk  26.02.2020r.  WKO.5533.133.2020.EM zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa im. N. Nekraszowej w Jaszczowie Zaleceń nie wydano
WKO.5533.135.2020.GD Grażyna Diechciarz  10.02.2020r.  WKO.5533.135.2020.GD zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa w Aleksandrówce Wydano 1 zalecenie
WKO.5533.156.2020.JW Jacek Wardęga, Elżbieta Sobiech  18.02.2020r.  WKO.5533.156.2020.GD zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole "Baśniowy Dworek" w Łazach  Wydano 1 zalecenie

WKO.5533.164.2020.WCH
Wioletta Czochór 24.02.2020 r.  WKO.5533.164.2020.WCH zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie

zaleceń nie wydano

WKO.5533.165.2020.WCH
Wioletta Czochór 24.02.2020r.  WKO.5533.165.2020.WCH zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Publiczne Przedszkole w Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie

zaleceń nie wydano

WKO.5533.170.2020.JP
Jolanta Piątek 18.02.2020r.  WKO.5533.170.2020.JP zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Chrząchowie

zaleceń nie wydano
WKO.5533.171.2020.JP Jolanta Piątek 18.02.2020r.  WKO.5533.171.2020.JP zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Szkoła Podstawowa im.
J. Kochanowskiego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Starym Pożogu

zaleceń nie wydano

WKO.5533.172.2020.JP
Jolanta Piątek 18.02.2020r.  WKO.5533.172.2020.JP zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Przedszkole
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Starym Pożogu

zaleceń nie wydano

WKO.5533.173.2020.JP
Jolanta Piątek 19.02.2020r.  WKO.5533.173.2020.JP zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Szkoła Podstawowa im. ks. G. Piramowicza
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Kurowie

zaleceń nie wydano

WKO.5533.174.2020.JP
Jolanta Piątek 19.02.2020r.  WKO.5533.174.2020.JP zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Przedszkole
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Kurowie

zaleceń nie wydano

WKO.5533.179.2020.AT
Alicja Tynowska  21.02.2020r.  WKO.5533.179.2020.AT zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa 
w Płouszowicach

zaleceń nie wydano

WKO.5533.180.2020.JP
Jolanta Piątek 21.02.2020r.  WKO.5533.180.2020.JP zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Szkoła Podstawowa 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Klementowicach
 

zaleceń nie wydano

WKO.5533.181.2020.JP
Jolanta Piątek 21.02.2020r.  WKO.5533.181.2020.JP zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Przedszkole
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Klementowicach

zaleceń nie wydano

WKO.5533.182.2020.AT
Alicja Tynowska 24.02.2020r.  WKO.5533.182.2020.AT organizacja przedszkola niepublicznego

Przedszkole Niepubliczne "SMYK"
w Dąbrowicy

wydano 1 zalecenie

WKO.5533.183.2020.AT
Alicja Tynowska 24.02.2020r.  WKO.5533.183.2020.AT organizacja przedszkola niepublicznego

Niepubliczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Dąbrowicy

wydano 1 zalecenie

WKO.5533.189.2020.MO
Marzanna Ostrowska 14.02.2020r.  WKO.5533.189.2020.MO zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie

wydano 3 zalecenia
 WKO.5533.190.2020.MO Marzanna Ostrowska  14.02.2020r.  WKO.5533.190.2020.ES zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Miejskie Przedszkole nr 5 
w Lubartowie
wydano 1 zalecenie 

WKO.5533.196.2020.WCH
Wioletta Czochór 28.02.2020r.  WKO.5533.196.2020.WCH organizacja przedszkola niepublicznego

Niepubliczne Przedszkole "Dawid i Jula" w Kraśniku

zaleceń nie wydano
WKO.5533.202.2020.BP Barbara Piszcz 24.02.2020r.  WKO.5533.202.2020.BP zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze wydano 3 zalecenia
WKO.5533.203.2020.JW Jacek Wardęga, Jan Rećko, Jerzy Surma 21.02.2020r.  WKO.5533.203.2020.JW zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia dokumentacji oraz współpracy dyrektora szkoły z radą rodziców
Zespół Szkół nr 12
w Lublinie (Szkoła Podstawowa nr 14
w Lublinie, Przedszkole nr 86
w Lublinie)
Wydano 6 zaleceń
WKO.5533.204.2020.GD Grażyna Dziechciarz  24.02.2020r.  WKO.5533.204.2020.GD zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Publiczne Przedszkole w Zespole Szkół w Dzwoli Zaleceń nie wydano
WKO.5533.205.2020.GD Grażyna Dziechciarz  24.02.2020r.  WKO.5533.205.2020.GD zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 w Zespole Szkół w Dzwoli Zaleceń nie wydano
WKO.5533.206.2020.DSt Dominika Staszczyk  24.02.2020r.  WKO.5533.206.2020.DSt realizacja zaleceń wydanych w protokole kontroli WKO.5533.264.2019.EM/EW oraz zaleceń wydanych
w protokole kontroli WKO.5533.266.2019.MO/ES
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Puławach
Wydano 5 zaleceń
WKO.5533.207.2020.DSt Dominika Staszczyk  24.02.2020r.  WKO.5533.207.2020.DSt zgodność statutu III Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
w Puławach z przepisem prawa art. 99 pkt 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
z pozn. zm.). 
III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Franciszka  Dionizego Kniaźnina w Puławach  Wydano 1 zalecenie
WKO.5533.208.2020.EW/ES Ewa Walczak, Elżbieta Sobiech  21.02.2020r.  WKO.5533.208.2020.EW/ES zapewnienie w roku szkolnym 2019/2020 pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankowi  Przedszkole nr 34
w Lublinie
Wydano 4 zalecenia
WKO.5533.221.2020.MS/EW Monika Suchodolska, Ewa Walczak 03.03.2020r.  WKO.5533.221.2020.MS/EW zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Miejskie Przedszkole nr 2 
w Puławach
Zaleceń nie wydano
WKO.5533.226.2020.ASz Anna Szczepińska 06.03.2020r.  WKO.5533.226.2020.ASz zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego
w Lublinie
Wydano 1 zalecenie
WKO.5533.227.2020.JR Jan Rećko 28.02.2020r.  WKO.5533.227.2020.JR organizacja przedszkola niepublicznego Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne "Motylek"
w Lubartowie
Zaleceń nie wydano
WKO.5533.230.2020.BP Barbara Piszcz 03.03.2020r.  WKO.5533.230.2020.BP zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza
w Grabowie Szlacheckim
Wydano 4 zalecenia
WKO.5533.234.2020.AT Alicja Tynowska 06.03.2020r.  WKO.5533.234.2020.AT zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole Samorządowe
w Jastkowie
Zaleceń nie wydano
WKO.5533.236.2020.JP Jolanta Piątek 06.03.2020r.  WKO.5533.236.2020.JP zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza
w Kowali
Wydano 1 zalecenie
WKO.5533.237.2020.JP Jolanta Piątek 06.03.2020r.  WKO.5533.237.2020.JP zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach Zaleceń nie wydano
WKO.5533.238.2020.JP Jolanta Piątek  06.03.2020r.  WKO.5533.238.2020.JP zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg-Zarembiny
w Niezabitowie
Zaleceń nie wydano
WKO.5533.239.2020.AT/JP Alicja Tynowska, Jolanta Piątek  28.02.2020r.  WKO.5533.239.2020. AT/JP rozpatrzenie skargi
w zakresie "nierytmicznej" realizacji podstawy programowej z języka polskiego, historii, geografii
i informatyki oraz nieskutecznego sprawowania przez nauczyciela opieki
i działań wychowawczych wobec uczniów w dniu
4 października 2019 roku
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Tomaszowicach
Wydano 1 zalecenie
 WKO.5533.243.2020.RK  Renata Kwiatek  06.03.2020r.  WKO.5533.243.2020.RK  zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tarle  Wydano 5 zaleceń 
 WKO.5533.244.2020.WCH  Wioletta Czochór  05.03.2020r.  WKO.5533.244.2020.WCH zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej
w Zespole Placówek Oświatowych
w Kraśniku
Zaleceń nie wydano 
 WKO.5533.245.2020.WCH Wioletta Czochór  05.03.2020r.  WKO.5533.245.2020.WCH zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole Miejskie nr 7
w Zespole Placówek Oświatowych nr 1
w Kraśniku
Zaleceń nie wydano 
 WKO.5533.246.2020.JZ  Janusz Zuń  06.03.2020r.  WKO.5533.246.2020.JZ przestrzeganie kompetencji i regulaminu rady pedagogicznej Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Zmiemi Lubelskiej w Lublinie Zaleceń nie wydano 
 WKO.5533.247.2020.MB Małgorzata Brutkowska  05.03.2020r.  WKO.5533.247.2020.MB pełnienie nadzoru nad nauczycielką oraz określenie aktualnej sytuacji dzieci w przedszkolu Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek
w Łukowie
Zaleceń nie wydano 
 WKO.5533.253.2020.ES Elżbieta Sobiech  10.03.2020r.  WKO.5533.253.2020.ES zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole nr 3
w Lublinie
Zaleceń nie wydano 
 WKO.5533.254.2020.ES Elżbieta Sobiech  10.03.2020r.  WKO.5533.254.2020.ES zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole nr 83 w Lublinie Zaleceń nie wydano 
 WKO.5533.260.2020.JP Jolanta Piątek  10.03.2020r.  WKO.5533.260.2020.ES zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza
w Lublinie
Zaleceń nie wydano 
 WKO.5533.262.2020.DSt/RK Dominika Staszczyk, Renata Kwiatek  11.03.2020r.  WKO.5533.262.2020.DSt/RK kontrola realizacji zaleceń wydanych w wyniku kontroli doraźnej (znak: WKO.5533.81.2020. DSt/RK) dotyczącej zgodności funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa
w Leszczance
Wydano 2 zalecenia
 

 

         

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2020-02-12 09:25:46
Data publikacji: 2020-02-14 09:58:30
Osoba sporządzająca dokument: Staszczyk Dominika
Osoba wprowadzająca dokument: Staszczyk Dominika
Liczba odwiedzin: 1579