Wykaz kontroli doraźnych przeprowadzonych od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
27 stycznia 2020

Wykaz kontroli doraźnych przeprowadzonych od 1.01.2020 do 30.06.2020 roku

 

Sygnatura protokołu kontroli

Nazwisko i imię wizytatora przeprowadzającego kontrolę

Termin kontroli Numer upoważnienia Zakres kontroli Nazwa, adres szkoły/placówki Zalecenia
 WES.5533.4.2020.ASe  Aleksandra Sępoch, Anna Tusińska 14.01.2020r.  WES.5533.4.2020.AT kontrola realizacji zaleceń wydanych w wyniku kontroli doraźnej
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas zajęć
organizowanych w placówce i poza nią oraz nadzór pedagogiczny dyrektora
(WES.5533.23.2019.ASe)
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie,
ul. Partyzantów 13, 22-200 Włodawa
Zaleceń nie wydano
 DBP.5533.1.2020.BD  Bożena Duklewska 14.01.2020r.  DBP.5533.1.2020.BD zgodnosć funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola,
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/2020.
Przedszkole Samorządowe
nr 11 w Białej Podlaskiej, ul.Sidorska 20, 21-500 Biała Podlaska
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.2.2020.BBB Barbara Bachonko-Breczko 20.01.2020r. DBP.5533.2.2020.BBB zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa
w Krasewie, Krasew 84, 21-345 Borki
Wydano 2 zalecenia-patrz protokół kontroli
DBP.5533.3.2020.USz Urszula Szubińska 15.01.2020r. DBP.5533.3.2020.USz realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 13 listopada 2019r. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tucznej, Tuczna 4, 21-523 Tuczna
Wydano 3 zalecenia-patrz protokół kontroli
 DBP.5533.4.2020.BF  Brygida Fabrycka  20.01.2020r.  DBP.5533.4.2020.BF zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/2020.
Publiczne Przedszkole nr 2 im. Janusza Korczaka
w Parczewie,
ul.Spółdzielcza 5, 21-200 Parczew
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.5.2020.BF Brygida Fabrycka 23.01.2020r. DBP.5533.5.2020.BF zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/2020
Publiczne Przedszkole nr 1 "Pod Krasnalem"
w Parczewie, ul. Wojska Polskiego 8a, 21-200 Parczew
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.6.2020.EG Edyta Gawryszuk 29.01.2020r. DBP.5533.6.2020.EG zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ul. Mickiewicza 5, 21-200 Parczew Zaleceń nie wydano
DBP.5533.7.2020.EG Edyta Gawryszuk 20.01.2020r. DBP.5533.7.2020.EG zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego,
ul. Warszawska 44, 21-580 Wisznice
Wydano 4 zalecenia-patrz protokół kontroli
DBP.5533.8.2020.EG Edyta Gawryszuk 30.01.2020r. DBP.5533.8.2020.EG zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
I Liceum Ogólnokształcące , ul. Partyzantów 8, 21-300 Radzyń Podlaski Wydano 1 zalecenie- patrz protokół kontroli
DBP.5533.9.2020.EG Edyta Gawryszuk 30.01.2020r. DBP.5533.9.2020.EG zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego, ul. Lubelska 57/59, 21-560 Międzyrzec Podlaski Wydano 1 zalecenie- patrz protokół kontroli
DBP.5533.10.2020.BD Bozena Duklewska 31.01.2020r. DBP.5533.10.2020.BD Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/2020
Przedszkole Samorządowe
nr 10 w Białej Podlaskiej,ul. Nowa 20, 21-500 Biała Podlaska
Zaleceń nie wydano
 DBP.5533.11.2020.EK  Ewa Kwaśniewska  21.01.2020r.  DBP.5533.11.2020.EK zgodnosć funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/2020.
Przedszkole Samorzadowe nr 6 w Białej Podlaskiej, ul. Łomaska 21, 21-500 Biała Podlaska Zaleceń nie wydano
DBP.5533.12.2020.EK Ewa Kwaśniewska 22.01.2020r. DBP.5533.12.2020.EK zgodnosć funkcjonowania przedszkola z arkuszem organiacji przedszkola
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/2020.
Samorządowe Przedszkole w Drelowie, ul. Bankowa 17, 21-570 Drelów Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DBP.5533.13.2020.MŻ Marek Żelisko 30.01.2020r. DBP.5533.13.2020.MŻ Realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 4 grudnia 2019 roku. Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Białej Podlaskiej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,
ul. Al. Jana Pawła II 97, 21-500 Biała Podlaska
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.14.2020.BBB.MŻ Barbara Bachonko-Breczko,
Marek Żelisko
30.01.2020r. DBP.5533.14.2020.BBB.MŻ Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w dniu 9 grudnia 2019 roku w sytuacji zawieszenia zajęć edukacyjnych w szkołach oraz stopnia realizacji podstawy programowej w poszczególnych szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Białej Podlaskiej
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,
ul. Al. Jana Pawła II,21-500 Biała Podlaska
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.15.2020.BBB.MŻ

Barbara Bachonko-Breczko,
Marek Żelisko

04.02.2020r. DBP.5533.15.2020.BBB.MŻ Kontrola doraźna
w zakresie sprawowania przez dyrektora nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami specjalistami oraz organizacji i sposobu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom szkoły.
Technikum
w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury
w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 71, 21-500 Biała Podlaska
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.16.2020.MŻ Marek  Żelisko 21.01.2020r. DBP.5533.16.2020.MŻ zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Technikum
w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica
w Parczewie,
ul. Wojska Polskiego 1, 21-200 Parczew
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.17.2020.BBB Barbara Bachonko-Breczko 23.01.2020r. DBP.5533.17.2020.BBB zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa
w Woli Chomejowej, Wola Chomejowa 85, 21-345 Borki
Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DBP.5533.18.2020.AMB Anna Maria Borowska,
Agnieszka Jakubiak
29.01.2020r. DBP.5533.18.2020.AMB Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/2020.
Przedszkole Samorządowe
w Zespole Placówek Oświatowych im. Żołnierzy mjr "Zenona"
w Leśnej Podlaskiej,
ul. Szkolna 4a, 21-542 Leśna Podlaska
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.19.2020.AMB Anna Maria Borowska,
Agnieszka Jakubiak
31.01.2020r. DBP.5533.19.2020.AMB Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. Bł.Ks. Jerzego Popiełuszki
w Kępkach,
Kępki 26a, 21-307 Ulan Majorat
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.20.2020.AJ

Agnieszka Jakubiak,

Anna Maria Borowska

28.01.2020r.

04.02.2020r.

DBP.5533.20.2020.AJ Zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań. Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Białce, Białka 49, 21-300 Białka Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DBP.5533.21.2020.BF Brygida Fabrycka 24.01.2020r. DBP.5533.21.2020.BF Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/2020.
Przedszkole
w Zespole Szkół im. Unitów Podlaskich
w Wohyniu,
ul. Piłsudskiego 25, 21-310 Wohyń
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.22.2020.BF Brygida Fabrycka 24.01.2020r. DBP.5533.22.2020.BF Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa
w Zespole Szkół im. Unitów Podlaskich
w Wohyniu,
ul. Piłsudskiego 25, 21-310 Wohyń
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.23.2020.PG Przemysław Głowacki 30.01.2020r. DBP.5533.23.2020.PG Zgodnosć funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/2020.
Przedszkole Samorządowe
w Milanowie,
ul. Szkolna 12a, 21-210 Milanów
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.24.2020.MŻ Marek Żelisko 29.01.2020r. DBP.5533.24.2020.MŻ Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Branzowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej,
ul. Brzeska 71, 21-500 Biała Podlaska
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.25.2020.EK Ewa Kwaśniewska 31.01.2020r. DBP.5533.25.2020.EK Zgodnosć funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/2020.
Przedszkole Samorządowe
nr 3 im. Marii Kownackiej
w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 19c, 21-500 Biała Podlaska
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.26.2020.USz Urszula Szubińska 30.01.2020r. DBP.5533.26.2020.USz Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/2020.
Przedszkole Samorządowe
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Konstantynowie, ul. Nowa 2, 21-543 Konstantynów
Wydano 3 zalecenia- patrz protokół kontroli
DBP.5533.27.2020.BD Bożena Duklewska 03.02.2020r. DBP.5533.27.2020.BD Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/2020.
Przedszkole w Rzeczycy, Rzeczyca ul. Gościniec 74, 21-560 Międzyrzec Podlaski Zaleceń nie wydano
DBP.5533.28.2020.BBB Barbara Bachonko-Breczko 03.02.2020r. DBP.5533.28.2020.BBB Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa
w Tchórzewie Kolonii, Tchórzew Kolonia 186, 21-345 Borki
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.29.2020.BBB Barbara Bachonko-Breczko 03.02.2020r. DBP.5533.29.2020.BBB Kontrola realizacji zaleceń wydanych
w wyniku kontroli doraźnej w dniu 29 listopada 2019 roku.
Szkoła Podstawowa
w Tchórzewie Kolonii, Tchórzew Kolonia 186, 21-345 Borki
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.30.2020.MŻ Marek Żelisko 03.02.2020r. DBP.5533.30.2020.MŻ Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Branżowa Szkoła
I Stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II
w Radzyniu Podlaskim,
ul. Sikorskiego 15, 21-300 Radzyń Podlaski
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.31.2020.MŻ Marek Żelisko 03.02.2020r. DBP.5533.31.2020.MŻ Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Technikum
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II
w Radzyniu Podlaskim,
ul. Sikorskiego 15, 21-300 Radzyń Podlaski
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.32.2020.BF Brygida Fabrycka 03.02.2020r. DBP.5533.32.2020.BF Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Lisiowólce, Lisiowólka 74a, 21-310 Wohyń Wydano 2 zalecenia-patrz protokół kontroli
DBP.5533.33.2020.BD Bożena Duklewska 05.02.2020r. DBP.5533.33.2020.BD Zgodnosć funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/2020.
Samorządowe Przedszkole w Brzozowicy Duzej, Brzozowica Duża 83, 21-302 Kąkolewnica Zaleceń nie wydano
DBP.5533.34.2020.AJ Agnieszka Jakubiak, Anna Maria Borowska 04.02.2020r. DBP.5533.34.2020.AJ Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego
w Radzyniu Podlaskim, ul. Jana Pawła II 25, 21-500 Radzyń Podlaski
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.35.2020.USz Urszula Szubińska 04.02.2020r. DBP.5533.35.2020.USz Zgodnosć funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/2020.
Przedszkole Samorządowe
w Zespole Placówek Oświatowych
w Chotyłowie,
ul. Piszczacka 50, 21-530 Piszczac
Wydano 2 zalecenia- patrz protokół kontroli
DBP.5533.36.2020.EG Edyta Gawryszuk 14.02.2020r. DBP.5533.36.2020.EG Zapewnienie w roku szkolnym 2019/2020 pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białej Podlaskiej, ul. Leszczynowa 16, 21-500 Biała Podlaska Wydano 6 zaleceń-patrz protokół kontroli
DBP.5533.37.2020.PG Przemysław Głowacki 04.02.2020r. DBP.5533.37.2020.PG Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Dawidach, Dawidy 56, 21-205 Jabłoń Zaleceń nie wydano
DBP.5533.38.2020.BBB Barbara Bachonko-Breczko 07.02.2020r. DBP.5533.38.2020.BBB Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych
w Borkach,
ul. Wojska Polskiego 25, 21-345 Borki
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.39.2020.BBB Barbara Bachonko-Breczko 07.02.2020r. DBP.5533.39.2020.BBB Zgodnosć funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/2020.
Przedszkole Publiczne w Zespole Placówek Oświatowych
w Borkach,
ul. Wojska Polskiego 25, 21-345 Borki
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.40.2020.MŻ Marek Żelisko 10.02.2020r. DBP.5533.40.2020.MŻ Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Podlaskiej
w Komarówce Podlaskiej,
ul. Waleriana Batki 20, 21-311 Komarówka Podlaska
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.41.2020.MŻ Marek Żelisko 10.02.2020r. DBP.5533.41.2020.MŻ Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Samorządowych
w Komarówce Podlaskiej,
ul. Waleriana Batki 20, 21-311 Komarówka Podlaska
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.42.2020.MŻ Marek Żelisko 10.02.2020r. DBP.5533.42.2020.MŻ Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2020.
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Komarówce Podlaskiej, ul. Wojska Polskiego 7, 21-311 Komarówka Podlaska Zaleceń nie wydano
DBP.5533.43.2020.EK Ewa Kwaśniewska 07.02.2020r. DBP.5533.43.2020.EK Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Żerocinie, Żerocin 32, 21-570 Drelów Zaleceń nie wydano
DBP.5533.44.2020.BD Bożena Duklewska 07.02.2020r. DBP.5533.44.2020.BD Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/2020.
Samorządowe Przedszkole nr 14
w Białej Podlaskiej, ul. Łukaszyńska 34, 21-500 Biała Podlaska
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.45.2020.BD Bożena Duklewska 10.02.2020r. DBP.5533.45.2020.BD Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/2020.
Przedszkole Samorządowe
w Komarówce Podlaskiej,
ul. Waleriana Batki 20, 21-311 Komarówka Podlaska
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.46.2020.PG Przemysław Głowacki 07.02.2020r. DBP.5533.46.2020.PG Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/2020.
Zespół Placówek Oświatowych
w Podedwórzu Przedszkole Samorządowe, Podedwórze 96, 21-222 Podedwórze
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.47.2020.PG Przemysław Głowacki 07.02.2020r. DBP.5533.47.2020.PG Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Zespół Placówek Oświatowych
w Podedwórzu Szkoła Podstawowa, Podedwórze 96, 21-222 Podedwórze
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.48.2020.BF Brygida Fabrycka 07.02.2020r. DBP.5533.48.2020.BF Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Bezwoli, Bezwola, Grabówka 1, 21-310 Wohyń Wydano 3 zalecenia-patrz protokół kontroli
DBP.5533.49.2020.BF Brygida Fabrycka 11.02.2020r. DBP.5533.49.2020.BF Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Szkolnych im. Św. Jana Pawła II w Przewłoce, Przewłoka 98, 21-200 Parczew Wydano 2 zalecenia-patrz protokół kontroli
DBP.5533.50.2020.BF Brygida Fabrycka 11.02.2020r. DBP.5533.50.2020.BF Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/2020.
Przedszkole w Zespole Placówek Szkolnych im. Św. Jana Pawła II w Przewłoce, Przewłoka 98, 21-200 Parczew Wydano 2 zalecenia-patrz protokół kontroli
DBP.5533.51.2020.AJ Agnieszka Jakubiak 07.02.2020r. DBP.5533.51.2020.AJ Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Rokitnie,
Rokitno 57a,
21-504 Rokitno
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.52.2020.USz Urszula Szubińska 07.02.2020r DBP.5533.52.2020.USz Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/2020.
Zespół Placówek Oświatowych Przedszkole Samorządowe
w Janowie Podlaskim, ul.1 Maja, 21-505 Janów Podlaski
Wydano 3 zalecenia-patrz protokól kontroli
DBP.5533.53.2020.BD Bożena Duklewska 12.02.2020r. DBP.5533.53.2020.BD Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/2020.
Samorzadowe Przedszkole w Polskowoli, Polskowola 131, 21-302 Kąkolewnica Zaleceń nie wydano
DBP.5533.54.2020.BD Bożena Duklewska 12.02.2020r. DBP.5533.54.2020.BD Zgodnosć funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przdszkola
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/2020.
Samorządowe Przedszkole
w Zespole Oświatowym
w Kąkolewnicy,
ul. Szkolna 2, 21-302 Kąkolewnica
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.55.2020.AMB Anna Maria Borowska 10.02.2020r. DBP.5533.55.2020.AMB Zgodnośc funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Domaszewnicy, Kolonia Domaszewska 8, 21-307 Ulan Majorat Zaleceń nie wydano
DBP.5533.56.2020.AMB Anna Maria Borowska 10.02.2020r. DBP.5533.56.2020.AMB Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/2020.
Przedszkole, Ulan-Majorat 53, 21-307 Ulan Majorat Zaleceń nie wydano
DBP.5533.57.2020.AJ Agnieszka Jakubiak 12.02.2020r. DBP.5533.57.2020.AJ Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/2020.
Przedszkole Miejskie w Radzyniu Podlaskim, ul. Armii Krajowej 12, 21-300 Radzyń Podlaski Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DBP.5533.58.2020.USz Urszula Szubińska 10.020.2020r. DBP.5533.58.2020.USz Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/2020.
Zespół Placówek Oświatowych Przedszkole Samorządowe
w Piszczacu
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.59.2020.MŻ Marek Żelisko 14.02.2020r. DBP.5533.59.2020.MŻ Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Technikum im. Wincentego Witosa w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej, ul.Parkowa 7, 21-345 Borki Zaleceń nie wydano
DBP.5533.60.2020.MŻ Marek Żelisko 14.02.2020r. DBP.5533.60.2020.MŻ Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolniczych
w Woli Osowińskiej, ul. Parkowa 7, 21-345 Borki
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.61.2020.PG Przemysław Głowacki 13.02.2020r. DBP.5533.61.2020.PG Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisamim prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Sławatyczach,
ul. Kodeńska 12, 21-515 Sławtycze
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.62.2020.PG Przemysław Głowacki 13.02.2020r. DBP.5533.61.2020.PG Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/2020.
Publiczne Przedszkole
w Sławatyczach,
ul. Kodeńska 12, 21-515 Sławatycze
Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DBP.5533.63.2020.PG Przemysław Głowacki 17.02.2020r. DBP.5533.63.2020.PG Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Kodeńcu, Kodeniec 71, 21-211 Dębowa Kłoda Zaleceń nie wydano
DBP.5533.64.2020.BBB Barbara Bachonko-Breczko 14.02.2020r. DBP.5533.64.2020.BBB Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej,
ul. Parkowa 7, 21-345 Borki
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.65.2020.BBB Barbara Bachonko-Breczko 14.02.2020r. DBP.5533.65.2020.BBB Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/2020.
Przedszkole
w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej,
ul. Parkowa 7, 21-345 Borki
Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DBP.5533.66.2020.AMB Anna Maria Borowska 12.02.2020r. DBP.5533.66.2020.AMB Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Zakrzewie, Zakrzew 27, 21-307 Ulan-Majorat Zaleceń nie wydano
DBP.5533.67.2020.AMB Anna Maria Borowska 12.02.2020r. DBP.5533.67A.2020.AMB Zgodnosć funkcjonowaniqa szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Sobolach, sobole 69c, 21-307 Ulan-Majorat Zaleceń nie wydano
DBP.5533.68.2020.MŻ Marek Żelisko 17.02.2020r. DBP.5533.68.2020.MŻ Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Technikum
w Zespole Szkół Zawodowych nr 2
w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 71, 21-500 Biała Podlaska
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.69.2020.BBB Barbara Bachonko-Breczko 17.02.2020r. DBP.5533.69.2020.BBB Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Sworach, ul. Szkolna 34, 21-500 Biała Podlaska Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DBP.5533.70.2020.USz Urszula Szubińska 14.02.2020r. DBP.5533.70.2020.USz Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/2020.
Przedszkole Samorządowe
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Tucznej, Tuczna 4, 21-523 Tuczna
Wydano 3 zalecenia-patrz protokół kontroli
DBP.5533.71.2020.USz Urszula Szubińska 17.02.2020r. DBP.5533.71.2020.USz Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/2020.
Przedszkole
w Zespole Szkół im. Kornela Makuszyńskiego
w Małaszewiczach, ul. Wiejska 7A, 21-540 Małaszewicze
Wydano 3 zalecenia-patrz protokół kontroli
DBP.5533.72.2020.AJ Agnieszka Jakubiak 18.02.2020r. DBP.5533.72.2020.AJ Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/2020.
Przedszkole Miejskie nr 3 w Radzyniu Podlaskim, ul. Reja 2, 21-300 Radzyń Podlaski Zaleceń nie wydano
DBP.5533.73.2020.AJ Agnieszka Jakubiak 18.02.2020r. DBP.5533.73.2020.AJ Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Brzostówcu, Brzostówiec 72, 21-300 Radzyń Podlaski Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DBP.5533.74.2020.AJ Agnieszka Jakubiak 20.02.2020r. DBP.5533.74.2020.AJ Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/2020.
Przedszkole w Zespole Szkół w Zabielu, Zabiele 8B, 21-300 Radzyń Podlaski Zaleceń nie wydano
DBP.5533.75.2020.AJ Agnieszka Jakubiak 20.02.2020r. DBP.5533.75.2020.AJ Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. gen. Walerego Wróblewskiego w Zespole Szkół w Zabielu, Zabiele 8B, 21-300 Radzyń Podlaski Zaleceń nie wydano
DBP.5533.76.2020.MŻ Marek Żelisko 18.02.2020r. DBP.5533.76.2020.MŻ Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, ul. Sikorskiego 15, 21-300 Radzyń Podlaski Zaleceń nie wydano
DBP.5533.77.2020.MŻ Marek Żelisko 18.02.2020r. DBP.5533.77.2020.MŻ Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, ul. Sikorskiego 15, 21-300 Radzyń Podlaski Zaleceń nie wydano
DBP.5533.78.2020.BBB Barbara Bachonko-Breczko 18.02.2020r. DBP.5533.78.2020.BBB Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej, Cicibór Duży 1, 21-500 Biała Podlaska Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DBP.5533.79.2020.BBB Barbara Bachonko-Breczko 17.02.2020r. DBP.5533.79.2020.BBB Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz podczas ich uczestnictwa w zajeciach organizowanych przez szkołę poza jej obiektami. Szkoła Podstawowa im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Sworach,
ul. Szkolna 34, 21-500 Biała Podlaska
Wydano 2 zalecenia-patrz protokół kontroli
DBP.5533.81.2020.AMB Anna Maria Borowska 21.02.2020r. DBP.5533.81.2020.AMB Zgodnosć funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/2020.
Samorządowe Przedszkole nr 3 w Zespole Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Leśna 2, 21-560 Międzyrzec Podlaski Zaleceń nie wydano
DBP.5533.82.2020.AMB Anna Maria Borowska 21.02.2020r. DBP.5533.82.2020.AMB Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa
w roku nszkolnym 2019/2020.
Samorządowe Przedszkole nr 4 w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Wita Stwosza 1, 21-560 Miedzyrzec Podlaski Zaleceń nie wydano
DBP.5533.83.2020.BD Bożena Duklewska 21.02.2020r. DBP.5533.83.2020.BD Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Przedszkole Samorządowe nr 3 w Białej Podlaskiej, ul. Kazimierza Jagiellończyka 17, 21-500 Biała Podlaska Zaleceń nie wydano
DBP.5533.84.2020.BF Brygida Fabrycka 20.02.2020r. DBP.5533.84.2020.BF Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Parczewie, ul. Polna 34, 21-200 Parczew Zaleceń nie wydano
DBP.5533.85.2020.BF Brygida Fabrycka 21.02.2020r. DBP.5533.85.2020.BF Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Publiczna Szkoła Podstawowa w Tyśmienicy, Tyśmienica 115, 21-200 Parczew Wydano 4 zalecenia-patrz protokół kontroli
DBP.5533.86.2020.BF Brygida Fabrycka 25.02.2020r. DBP.5533.86.2020.BF Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa nr 3 im. króla Władysława Jagiełły w Parczewie, ul. Spółdzielcza 7, 21-200 Parczew Zaleceń nie wydano
DBP.5533.87.2020.BF Brygida Fabrycka 06.03.2020r. DBP.5533.87.2020.BF Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewia, ul. 11 listopada 90, 21-200 Parczew Zaleceń nie wydano
DBP.5533.88.2020.EG Edyta Gawryszuk 26.02.2020r. DBP.5533.88.2020.EG Zgodność zapisów Statutu z warunkami okreslonymi w art.99 pkt 2 ustawy Prawo Oświatowe I Liceum Ogólnokształcące, ul. Partyzantów 8, 21-300 Radzyń Podlaski Zaleceń nie wydano
DBP.5533.89.2020.PG Przemysław Głowacki 21.02.2020r. DBP.5533.89.2020.PG Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/2020.
Publiczne Przedszkole w Czemiernikach, ul. Kocka 47, 21-306 Czemierniki Zaleceń nie wydano
DBP.5533.90.2020.PG Przemysław Głowacki 21.02.2020r. DBP.5533.90.2020.PG Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Czemiernikach, ul. Kocka 45, 21-306 Czemierniki Zaleceń nie wydano
DBP.5533.91.2020.EK Ewa Kwaśniewska 20.02.2020r. DBP.5533.91.2020.EK Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Przedszkole Samorządowe nr 17 w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej, ul. Zygmunta Starego 4, 21-500 Biała Podlaska Zaleceń nie wydano
DBP.5533.92.2020.EK Ewa Kwaśniewska 25.02.2020r. DBP.5533.92.2020.EK Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szóstce, Szóstka 8, 21-570 Drelów Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DBP.5533.93.2020.MŻ Marek Żelisko 26.02.2020r. DBP.5533.93.2020.MŻ Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Technikum w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 21-500 Biała Podlaska Zaleceń nie wydano
DBP.5533.95.2020.USz Urszula Szubińska 21.02.2020r. DBP.5533.95.2020.USz Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/2020.
Przedszkole Samorządowe w Zespole Placówek Oświatowych w Kodniu, ul. 1-go Maja 26, 21-509 Kodeń Wydano 6 zaleceń-patrz protokół kontroli
DBP.5533.97.2020.PG Przemysław Głowacki 28.02.2020r. DBP.5533.97.2020.PG Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie, Dębowa Kłoda 2, 21-211 Dębowa Kłoda Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DBP.5533.98.2020.USz Urszula Szubińska 27.02.2020r. DBP.5533.98.2020.USz Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Dobrynce Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DBP.5533.99.2020.EK Ewa Kwaśniewska 28.02.2020r. DBP.5533.99.2020.EK Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. Unitów Drelowskich w Drelowie, ul. Szkolna 11, 21-570 Drelów Zaleceń nie wydano
DBP.5533.100.2020.BD Bożena Duklewska 28.02.2020r. DBP.5533.100.2020.BD Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Zespół Oświatowy w Kąkolewnicy, ul. Szkolna 2, 21-302 Kąkolewnica Zaleceń nie wydano
DBP.5533.101.2020.MŻ Marek Żelisko 03.03.2020r. DBP.5533.101.2020.MŻ Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Parczewie, ul. Harcerska 7, 21-200 Parczew Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DBP.5533.102.2020.MŻ Marek Żelisko 03.03.2020r. DBP.5533.102.2020.MŻ Realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli planowej przeprowadzonej w dniu 20 grudnia 2019 roku. Szkoła Policealna "PROFIT" w Parczewie, ul. Spółdzielcza 7, 21-200 Parczew Zaleceń nie wydano
DBP.5533.103.2020.BBB Barbara Bachonko-Breczko 03.03.2020r. DBP.5533.103.2020.BBB Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. Bł. Męczenników Podlaskich w Hrudzie, Hrud 33, 21-500 Biała Podlaska

Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli

DBP.5533.104.2020.EK Ewa Kwaśniewska 03.03.2020r. DBP.5533.104.2020.EK Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Doldze, Dołha 1, 21-570 Drelów Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DBP.5533.105.2020.AJ Agnieszka Jakubiak 28.02.2020r. DBP.5533.105.2020.AJ Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola im. J.I.Kraszewskiego w Wisznicach, ul. Warszawska 88, 21-580 Wisznice Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DBP.5533.106.2020.MŻ Marek Żelisko 10.03.2020r. DBP.5533.106.2020.MŻ Zgodność organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z obowiązującymi przepisami prawa-badanie zasadności skargi. Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 30, 21-560 Międzyrzec Podlaski Zaleceń nie wydano
DBP.5533.107.2020.MŻ Marek Żelisko 10.03.2020r. DBP.5533.107.2020.MŻ Realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 18 listopada 2019 roku. Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 30, 21-560 Międzyrzec Podlaski Zaleceń nie wydano
DBP.5533.108.2020.AJ Agnieszka Jakubiak 03.03.2020r. DBP.5533.108.2020.AJ Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. Świetego Jana Pawła II w Białce, Białka 49a, 21-300 Radzyń Podlaski Zaleceń nie wydano
DBP.5533.109.2020.AJ Agnieszka Jakubiak 04.03.2020r. DBP.5533.108.2020.AJ Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Branicy Radzyńskiej, Branica Radzyńska 41, 21-300 Radzyń Podlaski Wydano 2 zalecenia-patrz protokół kontroli
DBP.5533.110.2020.AJ Agnieszka Jakubiak 04.03.2020r. DBP.5533.110.2020.AJ Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Białej, Biała 30, 21-300 Radzyń Podlaski Zaleceń nie wydano
DBP.5533.112.2020.EK Ewa Kwaśniewska 05.03.2020r. DBP.5533.112.2020.EK Zgodnosć funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przemisami prawa
w roku szkolnym 2019/2020.
Przedszkole w Zespole Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszynskiego w Siemieniu, ul. Kościelna 1, 21-220 Siemień Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DBP.5533.113.2020.EK Ewa Kwaśniewska 05.03.2020r. DBP.5533.113.2020.EK Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Siemieniu,
ul. Kościelna 1, 21-220 Siemień
Wydano 3 zalecenia-patrz protokół kontroli
DBP.5533.114.2020.EG Edyta Gawryszuk 06.03.2020r. DBP.5533.114.2020.EG Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/2020.
Samorządowe Przedszkole Integracyjne nr 16
im. Jana Brzechwy, ul. Wesoła 21-23, 21-500 Biała Podlaska
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.115.2020.PG Przemysław Głowacki 05.03.2020r. DBP.5533.115.2020.PG Zgodność funkcjonowanina szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. J.I.Kraszewskiego w Milanowie, ul. Szkolna 12, 21-210 Milanów Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DBP.5533.116.2020.PG Przemysław Głowacki 06.03.2020r. DBP.5533.116.2020.PG Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie", ul. Jadwigi Tokarskiej 2, 21-205 Jabłoń Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DBP.5533.117.2020.BBB Barbara Bachonko-Breczko 06.03.2020r. DBP.5533.117.2020.BBB Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Ortelu Książęcym Drugim, Ortel Książęcy Drugi 33, 21-500 Biała Podlaska Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DBP.5533.118.2020.BBB Barbara Bachonko-Breczko 06.03.2020r. DBP.5533.118.2020.BBB Realizacja zaleceń wydanych w dniu 5 marca 2019 roku w wyniku kontroli w zakresie realizacji przez przedszkole niepubliczne podstawy programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobów realizacji oraz zgodnosci zatrudnienia nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami. Niepubliczne Przedszkole "Dolina Muminków" w Czosnówce, ul. Bialska 51, 21-500 Biała Podlaska Zaleceń nie wydano
DBP.5533.119.2020.AMB Anna Maria Borowska 06.03.2020r. DBP.5533.119.2020.AMB Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Zespole Placówek Oświatowych im. Żołnierzy mjr "Zenona" w Leśnej Podlaskiej Zaleceń nie wydano
DBP.5533.120.2020.BD Bożena Duklewska 10.03.2020r. DBP.5533.120.2020.BD Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Misiach, Misie 118, 21-560 Międzyrzec Podlaski Zaleceń nie wydano
DBP.5533.121.2020.USz Urszula Szubińska 05.03.2020r. DBP.5533.121.2020.USz Przestrzeganie praw dziecka i zapewnienie uczniowi bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kobylanach, ul. Słoneczna 11, 21-540 Małaszewicze Wydano 2 zalecenia-patrz protokół kontroli
DBP.5533.122.2020.AJ Agnieszka Jakubiak 06.03.2020r. DBP.5533.122.2020.AJ Zgodnośc funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Huszczy, Huszcza Pierwsza 34, 21-532 Łomazy Wydano 3 zalecenia-patrz protokół kontroli
DBP.5533.123.2020.AJ Agnieszka Jakubiak 10.03.2020r. DBP.5533.123.2020.AJ Zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. ppłk. Stefana Skoczylasa w Rossoszu, ul. Lubelska 37, 21-533 Rossosz Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DBP.5533.124.2020.AJ Agnieszka Jakubiak 10.03.2020r. DBP.5533.124.2020.AJ Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa
w roku szkolnym 2019/2020.
Przedszkole Publiczne
w Rossoszu,
ul. Batalionów Chłopskich 57, 21-533 Rossosz
Zaleceń nie wydano
 WES.5533.1.2020.AP  Artur Pawłowski, Jerzy Surma  03.01.2020r.  WES.5533.1.2020.AP  zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki,wychowania i opieki  Bursa Szkolna w Białej Podlaskiej, 21 - 500 Biała Podlaska,
ul. Podmiejska 36

 Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli

DZ.5533.1.2020.MP Marzena Poździk 10.01.2020 DZ.5533.1.2020.MP Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Starym Bidaczowie, Stary Bidaczów 42, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.2.2020.MP Marzena Poździk 10.01.2020 DZ.5533.2.2020.MP Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Biszczy, Biszcza 228, 23-425 Biszcza Brak
DZ.5533.3.2020.MP Marzena Poździk 10.01.2020 DZ.5533.3.2020.MP Zgodnosć funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Przedszkole Samorządowe w Biszczy, Biszcza 228, 23-425 Biszcza Brak
DZ.5533.4.2020.MP Marzena Poździk 15.01.2020 DZ.5533.4.2020.MP Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Bukowinie, Bukowina 60, 23-425 Biszcza Brak
DZ.5533.5.2020.MP Marzena Poździk 15.01.2020 DZ.5533.5.2020.MP Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. Jana pawła II w Goździe Lipińskim, Gózd Lipiński 81, 23-425 Biszcza Brak
DZ.5533.6.2020.ABT Aneta Bartoszczyk - Trochimiuk 10.01.2020 DZ.5533.6.2020.ABT Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej, ul. Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska Brak
DZ.5533.7.2020.AM Anna Mieczan 10.01.2020 DZ.5533.7.2020.AM Zgodnosć funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Przedskole Samorządowe nr 1 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Chocimska 17, 22-600 Tomaszów Lubelski Brak
 DZ.5533.8.2020.AM  Anna Mieczan  19.02.2020  DZ.5533.8.2020.AM Zgodnosć funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Przedszkole Samorządowe Nr 2 "Sportowo Artystyczna Akademia Uśmiechu" w Tomaszowie Lubelskim ul. Tomasza Zamoyskiego14, 22-600 Tomaszów Lubelski  Brak
 DZ.5533.9.2020.AM  Anna Mieczan  10.01.2020  DZ.5533.9.2020.AM Zgodnosć funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Przedskole Samorządowe nr 5 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Moniuszki 51, 22-600 Tomaszów Lubelski  Brak
 DZ.5533.10.2020.AM  Anna Mieczan  30.01.2020   DZ.5533.10.2020.AM  Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Hrubieszowie, ul. Żeromskiego 29, 22-500 Hrubieszów  Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
 DZ.5533.11.2020.AM  Anna Mieczan  21.01.2020   DZ.5533.11.2020.AM  Zgodnosć funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Przedszkole Miejskie nr 3 w Hrubieszowie, ul. Dwernickiego 4, 22-500 Hrubieszów  
 DZ.5533.12.2020.AM  Anna Mieczan  21.01.2020 30.01.2020  DZ.5533.12.2020.AM  Zgodnosć funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Fantazja" w Hrubieszowie, ul. Targowa 24, 22-500 Hrubieszów  Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
 DZ.5533.14.2020.AM  Anna Mieczan  04.02.2020  DZ.5533.14.2020.AM Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju, ul. 3 Maja 3, 23-400 Biłgoraj  Brak
 DZ.5533.15.2020.AM  Anna Mieczan  21.02.2020  DZ.5533.15.2020.AM Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa nr 4 w Biłgoraju, ul. Polna 3a, 23-400 Biłgoraj Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
 DZ.5533.16.2020.JL  Jan Lelonek  13.01.2020  DZ.5533.16.2020.JL Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. 15 Pułku Piechoty "Wilków" w Stefankowicach, Stefankowice 26, 22-500 Hrubieszów Brak
 DZ.5533.17.2020.JL  Jan Lelonek  14.01.2020  DZ.5533.17.2020.JL Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w czerniczynie, czerniczyn 79, 22-500 Hrubieszów Brak
DZ.5533.18.2020.ABT Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk 14.01.2020 DZ.5533.18.2020.ABT Zgodnosć funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Przedszkole Samorządowe w Lubyczy Królewskiej, ul. Parkowa 1, 22-680 Lubycza Królewska Brak
DZ.5533.19.2020.ABT Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk 14.01.2020 DZ.5533.19.2020.ABT Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Machnowie Nowym, ul. św. Jana Pawła II 16, 22-680 Lubycza Królewska Brak
DZ.5533.20.2020.BK Barbara Krawczyk Andrzej Świątek 16.01.2020 DZ.5533.20.2020.BK Spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 oraz art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Studium Medyczne TEB Edukacja Brak
DZ.5533.21.2020.AM Anna Mieczan 14.01.2020 DZ.5533.21.2020.AM Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa nr 3 im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Hrubieszowie, ul. Zamojska 16, 22-500 Hrubieszów Brak
 DZ.5533.22.2020.JL  Jan Lelonek  16.01.2020  DZ.5533.22.2020.JL Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 16, 23-407 Tereszpol-Zaorenda Brak
 DZ.5533.23.2020.JL  Jan Lelonek  16.01.2020  DZ.5533.23.2020.JL Zgodnosć funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkół Samorządowych w Tereszpolu-Zaorendzie, ul. Szkolna 16, 23-407 Tereszpol-Zaorenda Brak
 DZ.5533.24.2020.JL  Jan Lelonek  20.01.2020  DZ.5533.24.2020.JL Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mienianach, Mieniany 50, 22-500 Hrubieszów Brak
 DZ.5533.25.2020.JL  Jan Lelonek  20.01.2020  DZ.5533.25.2020.JL Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Ślipczu z siedziba w Kozodawach, Kozodawy 83, 22-500 Hrubieszów Brak
DZ.5533.26.2020.MG Maria Gruszka 16.01.2020 DZ.5533.26.2020.MG Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zamościu, ul. Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.28.2020.KJ Krzysztof Jaremko 16.01.2020 DZ.5533.28.2020.KJ Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. Artura Grottgera w Hubinku Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
DZ.5533.29.2020.KJ Krzysztof Jaremko 16.01.2020 DZ.5533.29.2020.KJ Zgodnosć funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Gminne Przedszkole w Jarczowie Brak
DZ.5533.33.2020.AST Anna Startek 17.01.2020 DZ.5533.33.2020.AST Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Tworyczowie, Tworyczów 124, 22-448 Sułów Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.34.2020.AST Anna Startek 17.01.2020 DZ.5533.34.2020.AST Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Michalowie, ul. Osiedlowa 11, 22-448 Sułów Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.42.2020.KJ Krzysztof Jaremko 22.01.2020 DZ.5533.42.2020.KJ Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkola Podstawowa w Chodywańcach Brak
DZ.5533.43.2020.KJ Krzysztof Jaremko 22.01.2020 DZ.5533.43.2020.KJ Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Tarnoszynie Brak
DZ.5533.44.2020.ABT Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk 23.01.2020 DZ.5533.44.2020.ABT Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. Szymona Szymonowica w Czernięcinie, Czernięcin Główny 159, 23-465 Turobin Brak
DZ.5533.45.2020.ABT Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk 23.01.2020 DZ.5533.45.2020.ABT Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Gródkach, Gródki Drugie 100, 23-465 Turobin Brak
DZ.5533.46.2020.DK Dorota Kurzyńska 21.01.2020 DZ.5533.46.2020.DK W zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego, dotyczącego zapewnienia bezpieczeństwa i opieki dzieciom, w czasie pobytu w przedszkolu i poza nim. Przedszkole Samorządowe w Suścu, ul. Tomaszowska 53, 22-672 Susiec Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.48.2020.DK Dorota Kurzyńska 29.01.2020 DZ.5533.48.2020.DK Zgodnosć funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Gminne Przedszkole Samorządowe w Łaszczowie, ul. Chopina 11a, 22-650 Laszczów Brak
DZ.5533.49.2020.DK Dorota Kurzyńska 29.01.2020 DZ.5533.49.2020.DK Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Laszczowie, Łaszczów 11, 22-650 Łaszczów Brak
DZ.5533.50.2020.DK Dorota Kurzyńska 29.01.2020 DZ.5533.50.2020.DK Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Steniatynie, Steniatyn 71, 22-650 Łaszczów Brak
DZ.5533.51.2020.DK Dorota Kurzyńska 27.01.2020 DZ.5533.51.2020.DK Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Nabrożu-Kolonii, Nabróż-Kolonia 19, 22-650 Łaszczów Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.52.2020.DK Dorota Kurzyńska 27.01.2020 DZ.5533.52.2020.DK Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Zimnie, Zimno 1, 22-650 Łaszczów Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli 
DZ.5533.53.2020.BK Barbara Krawczyk  22.01.2020 DZ.5533.53.2020.BK Spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 oraz art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Branżowa Szkoła I Stopnia w Tomaszowie Lubeslkim, ul. Boya-Żeleńskiego 1, 22-600 Tomaszów Lubelski Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
DZ.5533.54.2020.BK Barbara Krawczyk 23.01.2020 DZ.5533.54.2020.BK Spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 oraz art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Hrubieszowie, ul. Zamojska 16, 22-500 Hrubieszów Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.55.2020.AŚ Andrzej Świątek 24.01.2020 DZ.5533.55.2020.AŚ Spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 oraz art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Hrubieszowie Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.56.2020.AŚ Andrzej Świątek 24.01.2020 DZ.5533.56.2020.AŚ Spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 oraz art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Niepubliczna Szkoła Policealna "Lider" w Zamościu Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.57.2020.BK Barbara Krawczyk 24.01.2020 DZ.5533.57.2020.BK Spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 oraz art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna "Lider" w Zamościu, ul. Partyzantów 21, 22-400 Zamość Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.58.2020.AŚ Andrzej Świątek 27.01.2020 DZ.5533.58.2020.AŚ Spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 oraz art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Technikum "Lider" w Zamościu Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.59.2020.BK Barbara Krawczyk 27.01.2020 DZ.5533.59.2020.BK Spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 oraz art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Liceum Ogólnokształcące "Lider" w Zamościu, ul. Partyzantów 21, 22-400 Zamość Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.60.2020.BK Barbara Krawczyk 27.01.2020 DZ.5533.60.2020.BK Spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 oraz art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Lider" w Zamościu, ul. Partyzantów 21, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.61.2020.AŚ Andrzej Świątek 28.01.2020 DZ.5533.61.2020.AŚ Spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 oraz art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Zamościu Wydano 1 zalecenie -patrz protokół kontroli
DZ.5533.62.2020.BK Barbara Krawczyk 28.01.2020 DZ.5533.62.2020.BK Spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 oraz art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Szkoła Policealna Nauki i Biznesu " Żak" w Zamościu, ul. Hrubieszowska 12, 22-400 Zamość Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.63.2020.AS Alicja Siedlecka 24.01.2020 DZ.5533.63.2020.AS Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Teodorówce, Teodorówka 64,23-440 Frampol Brak
DZ.5533.64.2020.AS Alicja Siedlecka 24.01.2020 DZ.5533.64.2020.AS Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Radzięckiej, Wola Radzięcka 61, 23-440 Frampol  Brak
DZ.5533.65.2020.AST Anna Startek 23.01.2020 DZ.5533.65.2020.AST Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Sulowie, Sulów 64, 22-448 Sulów Brak
DZ.5533.66.2020.ABT Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk 29.01.2020 DZ.5533.66.2020.Abt Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Sikorskiego w Goraju, ul. Bednarska 8, 23-450 Goraj Brak
DZ.5533.67.2020.DK Dorota Kurzyńska 28.01.2020 DZ.5533.67.2020.DK Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Suścu, ul. Tomaszowska 53, 22-672 Susiec Brak
DZ.5533.68.2020.DK Dorota Kurzyńska 28.01.2020 DZ.5533.68.2020.DK Zgodnosć funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Przedszkole Samorządowe w Suścu, ul. Tomaszowska 53, 22-672 Susiec Brak
DZ.5533.69.2020.DK Dorota Kurzyńska 14.02.2020 DZ.5533.69.2020.DK Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Majdanie Sopockim Pierwszym, Majdan Sopocki Pierwszy 113, 22-672 Susiec Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.70.2020.DK Dorota Kurzyńska 14.02.2020 DZ.5533.70.2020.DK Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkola Podstawowa w Łosińcu, Łosiniec 23A, 22-672 Susiec Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.71.2020.ABT Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk 29.01.2020 DZ.5533.71.2020.ABT Zgodnosć funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Przedszkole Samorządowe w Goraju, ul. Frampolska 3, 23-450 Goraj Brak
DZ.5533.72.2020.AS Alicja Siedlecka 28.01.2020 DZ.5533.72.2020.AS Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu, ul. Partyzantów 3, 22-470 Zwierzyniec  Brak
DZ.5533.73.2020.AS Alicja Siedlecka 28.01.2020 DZ.5533.73.2020.AS Zgodnosć funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu, ul. Słowackiego 2, 22-470 Zwierzyniec  Brak
DZ.5533.74.2020.AS Alicja Siedlecka 30.01.2020 DZ.5533.74.2020.AS Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego we Frampolu, ul. Gorajska 16, 23-440 Frampol Brak
DZ.5533.75.2020.AS Alicja Siedlecka 30.01.2020 DZ.5533.75.2020.AS Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Radzięcinie, Radzięcin 82, 23-440 Frampol Brak
DZ.5533.76.2020.AS Alicja Siedlecka 31.01.2020 DZ.5533.76.2020.AS Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie, Bodaczów 501, 22-460 Szczebrzeszyn Brak
DZ.5533.77.2020.AS Alicja Siedlecka 31.01.2020 DZ.5533.77.2020.AS Zgodnosć funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie, Bodaczów 224A, 22-460 Szczebrzeszyn Brak
DZ.5533.78.2020.AS Alicja Siedlecka 30.01.2020 DZ.5533.78.2020.AS Zgodnosć funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Przedszkole w Samorządowym Zespole Szkolnym we Frampolu, ul. Gorajska 16, 23-440 Frampol Brak
DZ.5533.79.2020.KJ Krzysztof Jaremko 29.01.2020 DZ.5533.79.2020.KJ Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Ulhówku Brak
DZ.5533.80.2020.KJ Krzysztof Jaremko 29.01.2020 DZ.5533.80.2020.KJ Zgodnosć funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Gminne Przedszkole w Ulhówku Brak
DZ.5533.84.2020.MP Marzena Poździk 30.01.2020 DZ.5533.84.2020.MP Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Bukowej, Bukowa 98, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.85.2020.MP Marzena Poździk 31.01.2020 DZ.5533.85.2020.MP Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Dabrowicy 138a, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.86.2020.MP Marzena Poździk 03.02.2020 DZ.5533.86.2020.MP Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Soli, Sół 279, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.87.2020.MP Marzena Poździk 03.02.2020 DZ.5533.87.2020.MP Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Korytkowie Dużym, Korytków Duży 118, 23-400 Biłgoraj Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.88.2020.MP Marzena Poździk 14.02.2020 DZ.5533.88.2020.MP Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dereźni Solskiej, Dereźnia Solska 1a, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.89.2020.MP Marzena Poździk 13.02.2020 DZ.5533.89.2020.MP Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Gromadzie, Gromada 141, 23-400 Biłgoraj Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.90.2020.MP Marzena Poździk 03.02.2020 DZ.5533.90.2020.MP Zgodnosć funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Przedszkole w Soli, Sół 279, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.91.2020.BK Barbara Krawczyk Andrzej Świątek 31.01.2020 DZ.5533.91.2020.BK Spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 oraz art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Zamościu Brak
DZ.5533.92.2020.AŚ Andrzej Świątek 03.02.2020 DZ.5533.92.2020.AŚ Spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 oraz art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Hrubieszowie, ul.Partyzantów 9, 22-500 Hrubieszów Wydano 6 zaleceń - patrz protokół kontroli
DZ.5533.93.2020.BK Barbara Krawczyk 05.02.2020 DZ.5533.91.2020.BK Spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 oraz art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Tomaszowie Lubeslkim, ul. Lwowska 120, 22-600 Tomaszów Lubelski Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
DZ.5533.94.2020.AŚ Andrzej Światek 06.02.2020 DZ.5533.94.2020.AŚ Spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 oraz art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Biłgoraju, Pl. Wolności 5, 23-400 Biłgoraj Wydano 5 zaleceń patrz protokół kontroli
DZ.5533.95.2020.AŚ Andrzej Świątek 10.02.2020 DZ.5533.95.2020.AŚ Spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 oraz art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Techniukum Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. Jana Kilińskiego w Zamościu Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.96.2020.KJ Krzysztof Jaremko 03.02.2020 DZ.5533.96.2020.KJ Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jarczowie Brak
DZ.5533.97.2020.KJ Krzysztof Jaremko 03.02.2020 DZ.5533.97.2020.KJ Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Filialna w Wierszczycy Brak
DZ.5533.98.2020.KJ Krzysztof Jaremko 03.02.2020 DZ.5533.98.2020.KJ Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Gródku Brak
DZ.5533.99.2020.KJ Krzysztof Jaremko 05.02.2020 DZ.5533.99.2020.KJ Zgodnosć funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Przedszkole Samorządowe w Tyszowcach Brak
DZ.5533.100.2020.KJ Krzysztof Jaremko 05.02.2020 DZ.5533.100.2020.KJ Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkola Podstawowa im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach Brak
DZ.5533.101.2020.BK Barbara Krawczyk 06.02.2020 DZ.5533.101.2020.BK Spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 oraz art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu, ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.102.2020.ABT Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk 05.02.2020 DZ.5533.102.2020.ABT Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczórkach, Kaczórki 92, 22-440 Krasnobród Brak
DZ.5533.103.2020.ABT Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk 05.02.2020 DZ.5533.103.2020.ABT Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim, Majdan Wielki 143, 22-440 Krasnobród Brak
DZ.5533.104.2020.ABT Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk 06.02.2020 DZ.5533.104.2020.ABT Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Poturzynie, Poturzyn 105/1, 22-652 Telatyn Brak
DZ.5533.105.2020.ABT Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk 06.02.2020 DZ.5533.105.2020.ABT Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 20, 22-652 Telatyn Brak
DZ.5533.106.2020.AM Anna Mieczan 27.02.2020 DZ.5533.106.2020.AM Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żołnierzy Września 1, 22-600 Tomaszów Lubelski Brak
DZ.5533.107.2020.AM Anna Mieczan 05.03.2020 DZ.5533.107.2020.AM Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa nr 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, ul. Zwirki i Wigury 6, 22-600 Tomoaszów Lubelski Brak
DZ.5533.108.2020.AM Anna Mieczan 21.02.2020 DZ.5533.108.2020.AM Zgodnosć funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Samorządowe Przedszkole nr 1 w Biłgoraju, ul. Długa 84, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.109.2020.AM Anna Mieczan 26.02.2020 DZ.5533.109.2020.AM Zgodnosć funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Samorządowe Przedszkole nr 2 w Biłgoraju, Aleja 4000-lecia 54, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.110.2020.AM Anna Mieczan 06.03.2020 DZ.5533.110.2020.AM Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Biłgoraju, ul. H. Sienkiewicza 6, 23-400 Biłgoraj Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.111.2020.AM Anna Mieczan 26.02.2020 DZ.5533.111.2020.AM Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju, ul. Nadstawna 62a, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.112.2020.AM Anna Mieczan 03.03.2020 DZ.5533.112.2020.AM Zgodnosć funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Przedszkole Miejskie nr 5 w Hrubieszowie, ul. Listopadowa 4, 22-500 Hrubieszów Brak
DZ.5533.113.2020.AM Anna Mieczan 03.03.2020 DZ.5533.113.2020.AM Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie, ul. Listopadowa 12, 22-500 Hrubieszów Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.114.2020.MG Maria Gruszka 03.02.2020 DZ.5533.114.2020.MG Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa w Mokrem, Mokre 303, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.115.2020.MG Maria Gruszka 05.02.2020 DZ.5533.115.2020.MG Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej, Wólka Wieprzecka 10, 22-470 Zwierzyniec Brak
DZ.5533.116.2020.MG Maria Gruszka 06.02.2020 DZ.5533.116.2020.MG Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie, Żdanów 124, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.117.2020.MG Maria Gruszka 19.02.2020 DZ.5533.117.2020.MG Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa w Pniówku, Pniówek 133, 22-400 Zamość Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.118.2020.MG Maria Gruszka 26.02.2020 DZ.5533.118.2020.MG Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej, Borowina Sitaniecka 49, 22-400 Zamość Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.119.2020.MG Maria Gruszka 14.02.2020 DZ.5533.119.2020.MG Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu, Sitaniec 422, 22-400 Zamość Wydano 2 zalecenia - patrz prptokół kontroli
DZ.5533.120.2020.MG Maria Gruszka 14.02.2020 DZ.5533.120.2020.MG Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa w Wysokiem im. Edwarda Kasprzysiaka w Wysokiem, Wysokie 133, 22-400 Zamość Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.121.2020.MG Maria Gruszka 10.02.2020 DZ.5533.121.2020.MG Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa w Kalinowicach w Zepsole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowiicach, Kalinowice 148a, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.122.2020.MG Maria Gruszka 10.02.2020 DZ.5533.122.2020.MG Zgodnosć funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Przedszkole w Zepsole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowiicach, Kalinowice 148a, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.123.2020.MG Maria Gruszka 26.02.2020 DZ.5533.123.2020.MG Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem, Płoskie 139, 22-400 Zamość Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.124.2020.MG Maria Gruszka 19.02.2020 DZ.5533.124.2020.MG Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa w Białowoli, Białowola 20, 22-400 Zamość Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.125.2020.MG Maria Gruszka 06.03.2020 DZ.5533.125.2020.MG Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa w Lipsku, Lipsko 126, 22-400 Zamość Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.126.2020.MG Maria Gruszka 03.03.2020 DZ.5533.126.2020.MG Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa w Łabuniach im. Dzieci Zamojszczyzny, ul. Zamojska 1, 22-437 Łabunie Brak
DZ.5533.127.2020.MG Maria Gruszka 03.03.2020 DZ.5533.127.2020.MG Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w łabuńkach Pierwszych, Łabuńki Pierwsze 178, 22-437 Łabunie Brak
DZ.5533.128.2020.AST Anna Startek 06.02.2020 DZ.5533.128.2020.AST Zgodnosć funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Publiczne Przedszkole Samorządowe w Markowiczach Brak
DZ.5533.129.2020.AST Anna Startek 06.02.2020 DZ.5533.129.2020.AST Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym, Majdan Stary 21, 23-414 Majdan Stary Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.130.2020.AST Anna Startek 07.02.2020 DZ.5533.130.2020.AST Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Rakowce, Rakówka 1 , 23-415 Księżpol Brak
DZ.5533.131.2020.AST Anna Startek 07.02.2020 DZ.5533.131.2020.AST Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Korchowie Pierwszym, Korchów Pierwszy 86b, 23-415 Księżpol Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.132.2020.AST Anna Startek 20.02.2020 DZ.5533.132.2020.AST Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Księżpolu, ul. Biłgorajska 11, 23-415 Księżpol Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.133.2020.AS Alicja Siedlecka 06.02.2020 DZ.5533.133.2020.AS Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Horyszowie, Horyszów 6, 22-455 Miączyn Brak
DZ.5533.134.2020.AS Alicja Siedlecka 06.02.2020 DZ.5533.134.2020.AS

Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.

Szkoła Podstawowa w Miączynie, Miączyn 50 A, 22-455 Miączyn Brak
DZ.5533.135.2020.MG Maria Gruszka 06.02.2020 DZ.5533.135.2020.MG Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zawadzie, Zawada 46, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.136.2020.MP Marzena Poździk 13.02.2020 DZ.5533.136.2020.MP Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Woli Dereźniańskiej, Wola Dereźniańska 93, 23-400 Biłgoraj Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.137.2020.KJ Krzysztof Jaremko 10.02.2020 DZ.5533.137.2020.KJ Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Perespie Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.138.2020.KJ Krzysztof Jaremko 10.02.2020 DZ.5533.138.2020.KJ Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Kazimierówce Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.139.2020.AŚ Andrzej Świątek 12.02.2020 DZ.5533.139.2020.AŚ Spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 oraz art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Zamościu, ul. Młyńska 27, 22-400 Zamość Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.140.2020.BK Barbara Krawczyk 12.02.2020 DZ.5533.140.2020.BK Spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 oraz art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Technikum New Technology w Zamościu, ul. Sienkiewicza 22a, 22-400 Zamość Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.141.2020.AŚ Andrzej Świątek 13.02.2020 DZ.5533.141.2020.AŚ Spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 oraz art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. I Prywatne Technikum Hotelarskie w Zamościu, ul. Krasnobrodzka 22a, 22-400 Zamość Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.142.2020.BK Barbara Krawczyk 13.02.2020 DZ.5533.142.2020.BK Spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 oraz art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zamościu, ul. Krasnobrodzka 22a, 22-400 Zamość Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.143.2020.AŚ Andrzej Świątek 17.02.2020 DZ.5533.143.2020.AŚ Spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 oraz art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia w Turobinie Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.144.2020.DK Dorota Kurzyńska 12.02.2020 DZ.5533.144.2020.DK W zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego, dotyczacego zapewnienia  bezpieczeństwa i opieki dzieciom, w czasie pobytu dzieci w przedzkolu Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy w Zamościu, ul. Kamienna 6, 22-400 Zamość Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.145.2020.AS Alicja Siedlecka 13.02.2020 DZ.5533.145.2020.AS Zgodnosć funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Przedszkole Samorządowe w Sitnie, Sitno 53A, 22-424 Sitno Brak
DZ.5533.146.2020.AS Alicja Siedlecka 13.02.2020 DZ.5533.146.2020.AS Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Sitnie, Sitno 53A, 22-424 Sitno Brak
DZ.5533.147.2020.AST Anna Startek 13.02.2020 DZ.5533.147.2020.AST Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Publiczna Szkoła Podstawowa w radecznicy, ul. Gwarna 4, 22-463 Radecznica Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.148.2020.AST Anna Startek 12.02.2020 DZ.5533.148.2020.AST Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnymstoku, Czarnystok 129a, 22-463 Radecznica Brak
DZ.5533.149.2020.AST Anna Startek 14.02.2020 DZ.5533.149.2020.AST Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorajcu, Gorajec Stara Wieś 114, 22-463 Radecznica Brak
DZ.5533.150.2020.AST Anna Startek 14.02.2020 DZ.5533.150.2020.AST Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaburzu, Zaburze 100, 22-463 Radecznica Brak
DZ.5533.151.2020.JL Jan Lelonek 13.02.2020 DZ.5533.151.2020.JL Zgodnosć funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Przedszkole Samorządowe w Komarowie-Osadzie z siedziba w Zubowicach, Zubowice,19, 22-435 Komarów-Osada Brak
DZ.5533.152.2020.JL Jan Lelonek 13.02.2020 DZ.5533.152.2020.JL Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Zubowicach, Zubowice 19, 22-435 Komarów-Osada Brak
DZ.5533.154.2020.AS Alicja Siedlecka 19.02.2020 DZ.5533.154.2020.AS Zgodnosć funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Józefowie, ul. Broniewskiego 10, 23-460 Józefów Brak
DZ.5533.155.2020.AS Alicja Siedlecka 19.02.2020 DZ.5533.155.2020.AS Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie, ul. Górnicza 21, 23-460 Józefów Brak
DZ.5533.156.2020.AM Anna Mieczan 19.02.2020 DZ.5533.156.2020.AM Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Orląt Lwowskich, ul.Kopernika 4, 22-600 Tomaszów Lubelski Brak
DZ.5533.157.2020.BK Barbara Krawczyk 19.02.2020 DZ.5533.157.2020.BK Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Starowieyskiego w Łaszczowie, ul. Chopina 8, 22-650 Łaszczów Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.158.2020.AŚ Andrzej Świątek 19.02.2020 DZ.5533.158.2020.AŚ Spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 oraz art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Policealna Szkoła "Kursor" w Zamościu, ul. Partyzantów 9, 22-400 Zamość Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.159.2020.AŚ Andrzej Światek 20.02.2020 DZ.5533.159.2020.AŚ Spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 oraz art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Zamościu, ul. Krasnobrodzka 9, 22-400 Zamość Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.160.2020.BK Barbara Krawczyk 20.02.2020 DZ.5533.160.2020.BK Spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 oraz art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Policealne Studium Służb Ochrony Osób i Mienia "Bodyguard" w Zamościu, ul. Krasnobrodzka 22a, 22-400 Zamość Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.161.2020.BK Barbara Krawczyk 21.02.2020 DZ.5533.161.2020.BK Spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 oraz art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Zamościu, ul. Koszary 14, 22-400 Zamość Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.162.2020.AŚ Andrzej Świątek 21.02.2020 DZ.5533.162.2020.AŚ spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 oraz art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Policealna Szkoła TEB Edukacja w Zamościu, ul. Partyzantów 11, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.163.2020.BK Barbara Krawczyk 26.02.2020 DZ.5533.163.2020.BK Spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 oraz art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Policealna Szkoła Centrum Szkół Akademickich "STUDENT" w Zamościu, ul. Partyzantów 62, 22-400 Zamość Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.164.2020.AŚ Andrzej Świątek 26.02.2020 DZ.5533.164.2020.AŚ spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 oraz art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Branżowa Szkoła Rzemiosł Różnych I Stopnia w Zamościu, ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość Wydano 2 zalecenia- patrz protokół kontroli
DZ.5533.165.2020.JL Jan Lelonek 19.02.2020 DZ.5533.165.2020.JL Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie, ul. Kościuszki 2, 22-435 Komarów-Osada Brak
DZ.5533.166.2020.AST Anna Startek 19.02.2020 DZ.5533.166.2020.AST Zapewnienie dzieciom bezpioecznych i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania Szkoła Podstawowa w Sułowie, Sułów 64, 22-448 Sułów  Brak
DZ.5533.167.2020.KJ Krzysztof Jaremko 20.02.2020 DZ.5533.167.2020.KJ Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. Wydarzeń Wrzesnia w Czartowczyku Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.168.2020.KJ Krzysztof Jaremko 20.02.2020 DZ.5533.168.2020.KJ Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Przewalu Wydano 3 zalecenia - patrz protkół kontroli
DZ.5533.169.2020.ABT Aneta Bartoszczyk- Trochimiuk 20.02.2020 DZ.5533.169.2020.ABT Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Hucie Tarnawackiej, Huta Tarnawacka 30 A, 22-604 Tarnawatka Brak
DZ.5533.170.2020.ABT Aneta Bartoszczyk- Trochimiuk 20.02.2020 DZ.5533.170.2020.ABT Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Tarnawatce Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.171.2020.ABT Aneta Bartoszczyk- Trochimiuk 20.02.2020 DZ.5533.171.2020.ABT Zgodnosć funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Przedszkole w Tarnawatce, ul. Lubelska 62, 22-604 Tarnawatka Brak
DZ.5533.172.2020.MP Marzena Poździk 25.02.2020 DZ.5533.172.2020.JL Udzielanie uczniom Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rachaniach właściwej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szkoła Podstawowa im Tadeusza Kosciuszki w Rachaniach, ul. Partyzantów 47, 22-640 Rachanie Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.173.2020.MG Maria Gruszka 24.02.2020 DZ.5533.173.2020.MG Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu, ul. Lwowska 15, 22-400 Zamość Wydano 1 zalecenie - patrz prptokół kontroli
DZ.5533.174.2020.MG Maria Gruszka 21.02.2020 DZ.5533.174.2020.MG Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu, ul. Orzeszkowej 43, 22-400 Zamość Wydano 1 zalecenie - patrz prptokół kontroli
DZ.5533.175.2020.MG Maria Gruszka 05.03.2020 DZ.5533.175.2020.MG Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu, ul. Zamoyskiego 4, 22-400 Zamość Wydano 1 zalecenie - patrz prptokół kontroli
DZ.5533.176.2020.MG Maria Gruszka 04.03.2020 DZ.5533.176.2020.MG Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu, ul. Orla 5, 22-400 Zamość Wydano 2 zalecenia - patzr protokół kontroli
DZ.5533.177.2020.MG Maria Gruszka 27.02.2020 DZ.5533.177.2020.MG Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu, ul. Prusa 10, 22-400 Zamość Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.178.2020.MG Maria Gruszka 10.03.2020 DZ.5533.178.2020.MG Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu, ul. Kalinowa 5a, 22-400 zamość Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.179.2020.MG Maria Gruszka 09.03.2020 DZ.5533.179.2020.MG Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu, ul. Peowiaków 30 A, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.180.2020.BK Barbara Krawczyk 25.02.2020 DZ.5533.180.2020.BK Zgodność zapisów statutu szkoły z obowiązującymi przepisami prawa. Technikum Nr 1 w Zamościu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr1 w Zamościu, ul. Waleriana Łukasińskiego 8, 22-400 Zamość Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.181.2020.DK Dorota Kurzyńska 28.02.2020 DZ.5533.181.2020 Ralizacja zaleceń w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 15 marca 2019 r. (znak: DZ.5533.218.2019.DK) Przedszkole Miejskie nr 14 w Zamościu, ul. Olchowa 11, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.182.2020.JL Jan Lelonek 05.03.2020 DZ.5533.182.2020.JL Realizacja zaleceń wydanych po kontroli doraźnej w dniu 30 października 2019 r. nr DZ.5533.288.2019.JL Szkoła Podstawowa im. Jana pawła II w Moniatyczach, Moniatycze 148, 22-500 Hrubieszów Brak
DZ.5533.183.2020.JL Jan Lelonek 05.03.2020 DZ.5533.183.2020 Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkola Podstawowa im.Jana Pawła II w Moniatyczach, Moniatycze 148, 22-500 Hrubieszów Brak
DZ.5533.184.2020.AST Anna Startek 03.03.2020 DZ.5533.184.2020.AST Zgodnosć funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Przedszkole Samorządowe "Bajka" w Werbkowicach, ul. Piłsudskiego 4, 22-550 Werbkowice Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.185.2020.AST Anna Startek 03.03.2020 DZ.5533.185.2020.AST Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Sahryniu, Sahryń 62, 22-546 Turkowice Brak
DZ.5533.186.2020.AST Anna Startek 05.03.2020 DZ.5533.186.2020.AST Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach, ul. Jana Pawła II 17, 22-550 Werbkowice Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.190.2020.ABT Aneta Bartoszczyk - Trochimiuk 05.03.2020 DZ.5533.190.2020.ABT Realizacja podstawy programowej. Szkoła Podstawowa im. Szymona Szymonowica w Czernięcinie, Czernięcin Główny 159, 23-465 Turobin Brak
DZ.5533.191.2020.AS Alicja Siedlecka 06.03.2020 DZ.5533.191.2020.AS Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Stanisławowie, Stanisławów 64A, 23-460 Józefów Brak
DZ.5533.192.2020.AS Alicja Siedlecka 06.03.2020 DZ.5533.192.2020.AS Zgodnosć funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim, Majdan Nepryski 18, 23-460 Józefów Brak
DCH.5533.1.2020.EL  Ewa Lik-Matuła 02.01.2020 DCH.5533.1.2020.EL  Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.  Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw  Wydano 1 zalecenie - patrz protokół Kontroli
 DCH.5533.2.2020.EL Ewa Lik-Matuła 03.01.2020 DCH.5533.2.2020.EL  Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.  Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
 DCH.5533.4.2020.EL Dariusz Kostecki 02.01.2020   DCH.5533.4.2020.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. I Liceum Ogólnokształcące im. W. Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Marszałka Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw Brak
DCH.5533.5.2020.DK Dariusz Kostecki 03.01.2020 DCH.5533.5.2020.DK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Krasnymstawie, ul. Okrzei 5, 22-300 Krasnystaw Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.6.2020.MP Maria Pawłowicz 02.01.2020 DCH.5533.6.2020.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Przedszkole nr 1 w Krasnymstawie im. Słoneczna Jedyneczka, ul. Sikorskiego 4, 22-300 Krasnystaw Brak
DCH.5533.7.2020.HR Henryk Radej 02.01.2020 DCH.5533.7.2020.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 21, 22-300 Krasnystaw Brak
DCH.5533.8.2020.EL Ewa Lik-Matuła 03.01.2020 DCH.5533.8.2020.EL Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw Brak
DCH.5533.9.2020.KS Krystyna Sawicka 03.01.2020 DCH.5533.9.2020.KS Przestrzeganie przez szkołę praw dziecka w zakresie respektowania jego prawa do swobody myśli, sumienia i wyznania oraz prawa rodziców do ukierunkowania ich dziecka w korzystaniu z jego prawa w sposób zgodny z rozwijającymi się zdolnościami dziecka. Szkoła Podstawowa w Fajsławicach, 21-060 Fajsławice Brak
DCH.5533.10.2020.HR Henryk Radej 03.01.2020 DCH.5533.10.2020.HR Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 37, 22-300 Krasnystaw Brak
DCH.5533.11.2020.MP Maria Pawłowicz 07.01.2020 DCH.5533.11.2020.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Przedszkole Miejskie nr 14 w Chełmie, ul. Grota-Roweckiego 4a, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.12.2020.KS Krystyna Sawicka 09.01.2020 DCH.5533.12.2020.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym, ul. Lubelska 18, 22-170 Rejowiec Fabryczny Brak
DCH.5533.13.2020.EO Eliza Orzeszko 14.01.2020 DCH.5533.13.2020.EO Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie, ul.Synów Pułku 15, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.14.2020.EO Eliza Orzeszko 16.01.2020 DCH.5533.14.2020.EO Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.15.2020.EO Eliza Orzeszko 21.01.2020 DCH.5533.15.2020.EO Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa nr 8 im. B. Wirskiego w Chełmie, ul. Połaniecka 10, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.16.2020.EO Eliza Orzeszko 22.01.2020 DCH.5533.16.2020.EO Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, ul. Rejowiecka 76, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.17.2020.EO Eliza Orzeszko 23.01.2020 DCH.5533.17.2020.EO Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Przedszkole Miejskie nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Chełmie, ul. Rejowiecka 76, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.18.2020.EO Eliza Orzeszko 23.01.2020 DCH.5533.18.2020.EO Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, ul. Wołyńska 1, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.19.2020.EO  Eliza Orzeszko 22.01.2020 DCH.5533.19.2020.EO  Realizacja zaleceń wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 9 października 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, ul. Rejowiecka 76, 22-100 Chełm  Brak 
DCH.5533.20.2020.DK

Dariusz Kostecki

Ewa Lik-Matuła

08.01.2020  DCH.5533.20.2020.DK  Realizacja wydanego na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe polecenia usunięcia do dnia 16 grudnia 2019 r. uchybień stwierdzonych podczas kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 12 listopada 2019 roku. Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia w Krasnymstawie, ul. Odrodzenia 45, 22-300 Krasnystaw  Brak
DCH.5533.21.2020.HR Henryk Radej 09.01.2020 DCH.5533.21.2020.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym, Łopiennik Dolny 56, 22-351 Łopiennik Górny Brak 
DCH.5533.22.2020.MP  Maria Pawłowicz  10.01.2020  DCH.5533.22.2020.MP  Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Przedszkole Miejskie nr 13 w Chełmie, ul. Połaniecka 5, 22-100 Chełm  Brak 
DCH.5533.23.2020.EL  Ewa Lik-Matuła  16.01.2020 DCH.5533.23.2020.EL  Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.  Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. K.A.Jaworskiego w Chełmie, ul. Reformacka 13, 22-100 Chełm Brak 
DCH.5533.24.2020.EL  Ewa Lik-Matuła  17.01.2020  DCH.5533.24.2020.EL  Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.  Technikum nr 4 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. K.A.Jaworskiego w Chełmie, ul. Reformacka 13, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.25.2020.EL  Ewa Lik-Matuła  20.01.2020 DCH.5533.25.2020.EL  Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.  Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Chełmie w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko w Chełmie, ul. Graniczna 2, 22-100 Chełm  Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli 
DCH.5533.26.2020.EL Ewa Lik-Matuła  21.01.2020  DCH.5533.26.2020.EL  Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.  Technikum nr 2 w Chełmie w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko w Chełmie, ul. Graniczna 2, 22-100 Chełm Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli 
DCH.5533.27.2020.HR  Henryk Radej  14.01.2020  DCH.5533.27.2020.HR  Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie, ul. Mostowa 14, 22-300 Krasnystaw  Brak 
DCH.5533.28.2020.MP  Maria Pawłowicz  14.01.2020  DCH.5533.28.2020.MP  Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Przedszkole nr 5 im. Bajeczka w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 13, 22-300 Krasnystaw  Brak 
DCH.5533.29.2020.MP  Maria Pawłowicz  14.01.2020 DCH.5533.29.2020.MP  Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Przedszkole nr 8 Teatralna Ósemka w Krasnymstawie, ul. Tokarzewskiego 49, 22-300 Krasnystaw Brak 
DCH.5533.30.2020.MP  Maria Pawłowicz  16.01.2020 DCH.5533.30.2020.MP Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Przedszkole Miejskie nr 5 w Chełmie, ul. Kwiatowa 1, 22-100 Chełm  Brak 
DCH.5533.31.2020.MP Maria Pawłowicz  17.01.2020 DCH.5533.31.2020.MP  Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Przedszkole Miejskie nr 15 w Chełmie, ul. Wieniawskiego 3, 22-100 Chełm  Brak
DCH.5533.32.2020.MP  Maria Pawłowicz 20.01.2020  DCH.5533.32.2020.MP  Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Przedszkole Miejskie nr 11 w Chełmie, ul. Piłsudskiego 25a, 22-100 Chełm  Brak 
DCH.5533.33.2020.MP  Maria Pawłowicz  22.01.2020  DCH.5533.33.2020.MP  Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Przedszkole Gminne w Wierzbicy, ul. Lubelska 11, 22-150 Wierzbica  Brak 
DCH.5533.34.2020.EO Eliza Orzeszko 20.01.2020 DCH.5533.34.2020.EO Kontrola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniowi  oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącym roku szkolnym. Szkoła Podstawowa nr 8 im. B. Wirskiego w Chełmie, ul. Połaniecka 10, 22-100 Chełm Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.35.2020.EL Ewa Lik-Matuła 23.01.2020 DCH.5533.35.2020.EL Zgodność funkcjonowania placówki z arkuszem organizacji placówki i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Centrum Kształcenia Zawodowego w Chełmie, ul. Jagiellońska 29, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.36.2020.KS Krystyna Sawicka 29.01.2020 DCH.5533.36.2020.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej, 22-302 Siennica Nadolna Brak
DCH.5533.37.2020.EL Ewa Lik-Matuła 28.01.2020 DCH.5533.37.2020.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, ul. Czarnieckiego 8, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.38.2020.EL Ewa Lik-Matuła 31.01.2020 DCH.5533.38.2020.EL Niedopełnienie przez dyrektora szkoły obowiązków wynikających z art. 224 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych im. Żołnierzy 24 Pułku Artylerii Pancernej w Chełmie, ul. Batorego 1, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.39.2020.HR Henryk Radej 30.01.2020 DCH.5533.39.2020.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu, ul. Zwierzyńskiego 8, 22-360 Rejowiec Brak
DCH.5533.40.2020.HR Henryk Radej 31.01.2020 DCH.5533.40.2020.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Izbicy, ul. Szkolna 13, 22-375 Izbica Brak
DCH.5533.41.2020.HR Henryk Radej 31.01.2020 DCH.5533.41.2020.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa w Tarnogórze, ul. Krakowskie Przedmieście 74, 22-375 Izbica Brak
DCH.5533.42.2020.DS Dariusz Sułkowski 31.01.2020 DCH.5533.42.2020.DS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Brzeźnie, Brzeźno 134, 22-174 Brzeźno Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.43.2020.DS Dariusz Sułkowski 31.01.2020 DCH.5533.43.2020.DS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa im. ppłk Jana Szatowskiego ps. "Kowal" w Świerżach, ul. Jana Pawła II 59, 22-175 Dorohusk Brak
DCH.5533.44.2020.DS Dariusz Sułkowski 31.01.2020 DCH.5533.44.2020.DS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa im. kpt. Kazimierza Filipowicza "Korda" w Dorohusku, ul. Niepodległości 49, 22-175 Dorohusk Brak
DCH.5533.45.2020.EW Elżbieta Wołczuk 04.02.2020 DCH.5533.45.2020.EW Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa im. Róży Marii Zamoyskiej w Różance, Różanka 213, 22-200 Włodawa Brak
DCH.5533.46.2020.EW Elżbieta Wołczuk 04.02.2020 DCH.5533.46.2020.EW Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orchówku, ul. Szkolna 35, 22-200 Włodawa Brak
DCH.5533.47.2020.EW Elżbieta Wołczuk 05.02.2020 DCH.5533.47.2020.EW Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku, ul. Szkolna 1, 22-235 Hańsk Brak
DCH.5533.48.2020.EW Elżbieta Wołczuk 05.02.2020 DCH.5533.48.2020.EW Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Przedszkole w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku, ul. Szkolna 1, 22-235 Hańsk Brak
DCH.5533.49.2020.KS Krystyna Sawicka 04.02.2020 DCH.5533.49.2020.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa w Stawie, Staw 72, 22-151 Staw Brak
DCH.5533.50.2020.KS Krystyna Sawicka 05.02.2020 DCH.5533.50.2020.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach, ul. Metalowa 89, 22-100 Żółtańce-Kolonia Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.51.2020.HR Henryk Radej 05.02.2020 DCH.5533.51.2020.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa w Płonce, Płonka 70, 20-330 Rudnik Brak
DCH.5533.52.2020.HR Henryk Radej 05.02.2020 DCH.5533.52.2020.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa w Rudniku, Rudnik 78, 20-330 Rudnik Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.53.2020.DK Dariusz Kostecki 05.02.2020 DCH.5533.53.2020.DK Nieprzestrzeganie prawa oświatowego w zakresie art. 224 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm). Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych oraz III Liceum Ogólnokształcące im. gen. W. Andersa w Chełmie, ul. Sienkiewicza 22, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.54.2020.DS Dariusz Sułkowski 07.02.2020 DCH.5533.54.2020.DS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii, Wojsławice Kolonia 1, 22-120 Wojsławice Brak
DCH.5533.55.2020.DS Dariusz Sułkowski 07.02.2020 DCH.5533.55.2020.DS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Leśniowicach, Leśniowice 24B, 22-122 Leśniowice Brak
DCH.5533.56.2020.DS Dariusz Sułkowski 07.02.2020 DCH.5533.56.2020.DS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa w Sielcu, Sielec 67 A, 22-122 Leśniowice Brak
DCH.5533.57.2020.MP Maria Pawłowicz 07.02.2020 DCH.5533.57.2020.MP Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Przedszkole Gminne w Wojsławicach, Wojsławice - Kolonia 1, 22-120 Wojsławice Brak
DCH.5533.58.2020.HR Henryk Radej 07.02.2020 DCH.5533.58.2020.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu, ul. A. Białasza 1, 22-130 Siedliszcze Brak
DCH.5533.59.2020.HR Henryk Radej 07.02.2020 DCH.5533.59.2020.HR Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Przedszkole w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu, ul. A. Białasza 1, 22-130 Siedliszcze Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.60.2020.EW Elżbieta Wołczuk 12.02.2020 DCH.5533.60.2020.EW Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Wytycznie, Wytyczno 143, 22-234 Urszulin Brak
DCH.5533.61.2020.EW Elżbieta Wołczuk 12.02.2020 DCH.5533.61.2020.EW Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Przedszkole w Wytycznie, Wytyczno 143, 22-234 Urszulin Brak
DCH.5533.62.2020.MP Maria Pawłowicz 11.02.2020 DCH.5533.62.2020.MP Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Przedszkole Miejskie nr 6 w Chełmie, ul. Pocztowa 18a, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.63.2020.MP Maria Pawłowicz 11.02.2020 DCH.5533.63.2020.MP Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Przedszkole Miejskie nr 12 w Chełmie, ul. Powstańców Warszawy 6, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.64.2020.KS Krystyna Sawicka 12.02.2020 DCH.5533.64.2020.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Uhrze, Uher 32, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.65.2020.EL Ewa Lik-Matuła 19.02.2020 DCH.5533.65.2020.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Technikum nr 5 w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie, ul. Jagiellońska 29, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.66.2020.EL Ewa Lik-Matuła 18.02.2020 DCH.5533.66.2020.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie, ul. Jagiellońska 29, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.67.2020.EL Ewa Lik-Matuła 13.02.2020 DCH.5533.67.2020.EL Spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm) przez szkołę niepubliczną w związku z rozszerzeniem kształcenia o zawody technik logistyk i technik informatyk. Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie, ul. Lwowska 37, 22-100 Chełm Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.68.2020.HR Henryk Radej 13.02.2020 DCH.5533.68.2020.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Siennicy Różanej, Siennica Różana 257, 22-304 Siennica Różana Brak
DCH.5533.69.2020.HR Henryk Radej 14.02.2020 DCH.5533.69.2020.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa w Wirkowicach, Wirkowice Drugie 20, 22-375 Izbica Brak
DCH.5533.70.2020.HR Henryk Radej 14.02.2020 DCH.5533.70.2020.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa w Tarzymiechach, Tarzymiechy Pierwsze 72, 22-375 Izbica Brak
DCH.5533.71.2020.DS Dariusz Sułkowski 14.02.2020 DCH.5533.71.2020.DS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Sługi Bożega o. Jacka Woronieckiego OP w Kaniem, Kanie 33, 22-171 Kanie Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.72.2020.DS Dariusz Sułkowski 14.02.2020 DCH.5533.72.2020.DS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wólce Kańskiej, Wólka Kańska 1d, 22-171 Kanie Brak
DCH.5533.73.2020.DS Dariusz Sułkowski 14.02.2020 DCH.5533.73.2020.DS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lisznie, Liszno 52, 22-171 Kanie Brak
DCH.5533.74.2020.EO Eliza Orzeszko
Henryk Radej
18.02.2020 DCH.5533.74.2020.EO Sprawowanie przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego nad pracą nauczyciela wychowania fizycznego, jego udziału w formach doskonalenia zawodowego z zakresu metodyki pracy i rozwoju umiejętności interpersonalnych oraz jakości udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom tej klasy po zdarzeniu w dniu 10 października 2019 r. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie, ul. Powstańców Warszawy 10, 22-100 Chełm Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.75.2020.EL Ewa Lik-Matuła
Dariusz Kostecki
17.02.2020 DCH.5533.75.2020.EL Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w zakresie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa odnoszących się do wewnątrzszkolnych zasad oceniania, ochrony dobra i praw ucznia oraz zapewnienia mu pomocy psychologiczno pedagogicznej. Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie, ul. Graniczna 2, 22-100 Chełm Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.76.2020.EW Elżbieta Wołczuk 18.02.2020 DCH.5533.76.2020.EW Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kaplonosach, Kaplonosy 73, 22-205 Wyryki Brak
DCH.5533.77.2020.EW Elżbieta Wołczuk 18.02.2020 DCH.5533.77.2020.EW Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa w Żukowie, Żuków 125, 22-200 Włodawa Brak
DCH.5533.78.2020.EL Ewa Lik-Matuła 13.02.2020 DCH.5533.78.2020.EL Spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Policealna Szkoła Stowarzyszenia "Szansa" w Krasnymstawie, ul. Okrzei 25, 22-300 Krasnystaw Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.79.2020.HR Henryk Radej 20.02.2020 DCH.5533.79.2020.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa dla Dorosłych Stowarzyszenia Szansa w Krasnymstawie, ul. Okrzei 25, 22-300 Krasnystaw Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.80.2020.HR Henryk Radej 21.02.2020 DCH.5533.80.2020.HR Spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 oraz art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Szkoła Podstawowa im. 4 Brygady Pancernej Wojska Polskiego w Zawadówce, Zawadówka 45, 22-360 Rejowiec Brak
DCH.5533.81.2020.HR Henryk Radej 21.02.2020 DCH.5533.81.2020.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa w Tarnogórze, ul. Krakowskie Przedmieście 74, 22-375 Izbica Brak
DCH.5533.82.2020.DK Dariusz Kostecki 19.02.2020 DCH.5533.82.2020.DK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w Dubience, ul. 3 Maja 4, 22-145 Dubienka Brak
DCH.5533.83.2020.MP Maria Pawłowicz 20.02.2020 DCH.5533.83.2020.MP Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Przedszkole Miejskie nr 2 w Chełmie ul. Starościńska, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.84.2020.MP Maria Pawłowicz 24.02.2020 DCH.5533.84.2020.MP Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie ul. Reja 54, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.85.2020.DS Dariusz Sułkowski 21.02.2020 DCH.5533.85.2020.DS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kraśniczynie, ul. Szkolna 1, 22-310 Kraśniczyn Brak
DCH.5533.86.2020.DS Dariusz Sułkowski 21.02.2020 DCH.5533.86.2020.DS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa w Żmudzi, ul. Kasztanowa 7, 22-114 Żmudź Brak
DCH.5533.87.2020.DK Dariusz Kostecki 21.02.2020 DCH.5533.87.2020.DK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie, ul.Szkolna 1, 22-200 Włodawa Brak
DCH.5533.88.2020.HR Henryk Radej 27.02.2020 DCH.5533.88.2020.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Papieża w Orłowie Drewnianym, Orłów Drewniany 60a, 22-375 Izbica Brak
DCH.5533.89.2020.EW Elżbieta Wołczuk 28.02.2020 DCH.5533.89.2020.EW Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Wyrykach, Wyryki 208, 22-205 Wyryki Brak
DCH.5533.90.2020.KS Krystyna Sawicka 26.02.2020 DCH.5533.90.2020.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa w Strupinie Dużym, Strupin Duży 122, 22-100 Strupin Duży Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.91.2020.EL Ewa Lik-Matuła 28.02.2020 DCH.5533.91.2020.EL Zgodność z prawem przepisu § 77 ust. 13 pkt 7 Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, ul. Czarnieckiego 8, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.92.2020.DS Dariusz Sułkowski 28.02.2020 DCH.5533.92.2020.DS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Pawłowie, ul. Szkolna 4, 22-172 Pawłów Brak
DCH.5533.93.2020.DS Dariusz Sułkowski 28.02.2020 DCH.5533.93.2020.DS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Przedszkole Samorządowe w Dorohusku, ul. I AWP 49, 22-175 Dorohusk Brak
DCH.5533.95.2020.DK Dariusz Kostecki 03.03.2020 DCH.5533.95.2020.DK Zgodność z prawem przepisu § 101 ust. 12 pkt 2 statutu szkoły. II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Krasnymstawie, ul. Okrzei 5, 22-300 Krasnystaw Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.96.2020.EL Ewa Lik-Matuła 03.03.2020 DCH.5533.96.2020.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 5, 22-300 Krasnystaw Wydano 6 zaleceń - patrz protokół kontroli
DCH.5533.97.2020.EW Elżbieta Wołczuk 04.03.2020 DCH.5533.97.2020.EW Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Brusie, Stary Brus 94, 22-244 Stary Brus Brak
DCH.5533.98.2020.MP Maria Pawłowicz 04.03.2020 DCH.5533.98.2020.MP Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Przedszkole Miejskie nr 10 w Chełmie, ul. Zachodnia 49, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.99.2020.MP Maria Pawłowicz 06.03.2020 DCH.5533.99.2020.MP Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Przedszkole Miejskie w Rejowcu Fabrycznym, ul. Lubelska 24, 22-170 Rejowiec Fabryczny Brak
DCH.5533.100.2020.EO Eliza Orzeszko 04.03.2020 DCH.5533.100.2020.EO Przestrzeganie zasad oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz informowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie, ul. Powstańców Warszawy 10, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.101.2020.KS Krystyna Sawicka 10.03.2020 DCH.5533.101.2020.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stołpiu, Stołpie 11 22-151 Stołpie Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.102.2020.DK Dariusz Kostecki 28.02.2020 DCH.5533.102.2020.DK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Siedliszczu, ul. Szkolna 34, 22-130 Siedliszcze Btak
DCH.5533.103.2020.DK Dariusz Kostecki 06.03.2020 DCH.5533.103.2020.DK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie, 22-200 Włodawa  
DCH.5533.104.2020.DS Dariusz Sułkowski 06.03.2020 DCH.5533.104.2020.DS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa im. 9 Pułku Piechoty Legionów AK w Białopolu, ul. Żołnierzy I AWP 35, 22-135 Białopole Brak
DCH.5533.105.2020.DS Dariusz Sułkowski 06.03.2020 DCH.5533.105.2020.DS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa w Strzelcach, Strzelce 43B, 22-135 Białopole Brak
DCH.5533.106.2020.EO Eliza Orzeszko 11.03.2020 DCH.5533.106.2020.EO Sprawowanie przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego w zakresie przestrzegania przez nauczyciela historii zasad oceniania bieżącego uczniów klasy V oraz regulaminu konkursu w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej, ul. I Pułku Szwoleżerów 1, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.107.2020.EO Eliza Orzeszko 11.03.2020 DCH.5533.107.2020.EO Przestrzeganie przez wychowawcę zasad oceniania zachowania uczniów klasy V, prawidłowości sprawowanego przez dyrektora szkoły nadzoru nad jego pracą, organizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów tej klasy oraz współpracy dyrektora szkoły z rodzicem ucznia w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej, ul. I Pułku Szwoleżerów 1, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.108.2020.EW Elżbieta Wołczuk 11.03.2020 DCH.5533.108.2020.EW Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa im. prof. Alfreda Lityńskiego w Zespole Szkół w Urszulinie, ul. Szkolna 23, 22-234 Urszulin Brak
DCH.5533.109.2020.EW Elżbieta Wołczuk 11.03.2020 DCH.5533.109.2020.EW Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Przedszkole Gminne w Zespole Szkół w Urszulinie, ul. Szkolna 23, 22-234 Urszulin Brak
DCH.5533.110.2020.EW Elżbieta Wołczuk 11.03.2020 DCH.5533.110.2020.EW Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Wereszczyńska, Wola Wereszczyńska 2, 22-234 Urszulin Brak
DCH.5533.111.2020.EW Elżbieta Wołczuk 11.03.2020 DCH.5533.111.2020.EW Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Wereszczyńska, Wola Wereszczyńska 2, 22-234 Urszulin Brak
DCH.5533.118.2020.KS Krystyna Sawicka 11.03.2020 DCH.5533.118.2020.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa w Jaślikowie, Jaślików 31, 22-300 Krasnystaw Brak
DCH.5533.119.2020.KS Eliza Orzeszko 11.03.2020 DCH.5533.119.2020.KS Sprawowanie przez dyrektora szkoły nadzoru nad zapewnieniem uczniom bezpiecznego pobytu w budynku szkolnym po zakończeniu zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej, ul. I Pułku Szwoleżerów 1, 22-100 Chełm Brak
 WKZ.5533.1.2020.KP  Krzysztof Paluch  07.01.2020  WKZ.5533.1.2020.KP Kontrola doraźna w zakresie zapewnienia uczniom  bezpiecznych i higieniecznych warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). Branżowea Szkoła I stopnia Przyzakładowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-109 Lublin Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli 
 WKZ.5533.2.2020.RO  Renata Olszewska  22.01.2020  WKZ.5533.2.2020.RO Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.  Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 w Nałęczowie, ul.B. Prusa 13, 24-140 Nałęczów Brak
 WKZ.5533.3.2020.RO Renata Olszewska  22.01.2020 WKZ.5533.3.2020.RO  Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.   Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Nr 2 w Nałęczowie, ul.B. Prusa 13, 24-140 Nałęczów Brak
 WKZ.5533.4.2020.SP  Sebastian Płonka  29.01.2020 WKZ.5533.4.2020.SP  Spełnianie warunków określonych w art. 14 ust. 3 oraz  art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Policealna Szkoła Zawodowa Polski Związek Motorowy w Lublinie, ul. Prusa 8, 20-064 Lublin Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli  
 WKZ.5533.5.2020.UG  Urszula Gralewska  04.02.2020  WKZ.5533.5.2020.UG Organizacja pracy szkoły Technikum TEB Edukacja w Lublinie, ul.  Kapucyńska 1-3 Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli  
 WKZ.5533.6.2020.RO  Renata Olszewska  06.02.2020  WKZ.5533.6.2020.RO Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.   IV Liceum Ogólnokształcące w Regionalnym  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach, ul. Norwida 8a, 24-100 Puławy Brak
 WKZ.5533.7.2020.RO  Renata Olszewska  06.02.2020  WKZ.5533.7.2020.RO  Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w roku szkolnym 2019/2020 (pod kątem częstych zmian planu zajęć). Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 w Puławach, ul. Piłsudskiego 74, 24-100 Puławy Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
 WKZ.5533.8.2020.SP  Sebastian Płonka  14.02.2020  WKZ.5533.8.2020.SP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.   Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Kraśniku, ul. Armii Krajowej 25, 23-200 Kraśnik Brak
 WKZ.5533.9.2020.SP  Sebastian Płonka  14.02.2020  WKZ.5533.9.2020.SP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020.   I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Kraśniku, ul. Armii Krajowej 25, 23-200 Kraśnik   Brak
 WKZ.5533.10.2020.HD  Halina Dudzińska  18.02.2020  WKZ.5533.10.2020.HD Spełnianie warunków określonych w art. 14 ust. 3 oraz art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną.  Liceum Ogólnokształcące "Żak" w Puławach Brak
 WKZ.5533.11.2020.HD  Halina Dudzińska  18.02.2020  WKZ.5533.11.2020.HD Spełnianie warunków określonych w art. 14 ust. 3 oraz art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną.   Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Puławach Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli 
WKZ.5533.12.2020.UG Urszula Gralewska  24.02.2020  WKZ.5533.12.2020.UG Kontrola dotycząca zapisów w statucie szkoły form usprawiedliwiania nieobecności przez uczniów pełnoletnich Technikum Informatyczne w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie, ul. Tysiąclecia 3, 08-530 Dęblin Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.13.2020.UG Urszula Gralewska 24.02.2020  WKZ.5533.13.2020.UG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Technikum Elektryczne w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie, ul. Tysiąclecia 3, 08-530 Dęblin Brak
 WKZ.5533.14.2020.RO  Renata Olszewska  25.02.2020  WKZ.5533.14.2020.RO Ocena prawidłowości zapisów w statucie szkoły dotyczących usprawiedliwiania nieobecności przez osoby dorosłe. Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Technicznych w Puławach, ul. Wojska Polskiego 7, 24-100 Puławy Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli  
 WKZ.5533.15.2020.RO  Renata Olszewska   25.02.2020  WKZ.5533.15.2020.RO Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych przez szkołę. Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 w Puławach, ul. Piłsudskiego 74, 24-100 Puławy  Brak
 WKZ.5533.17.2020.HD   Halina Dudzińska  02.03.2020  WKZ.5533.17.2020.HD Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Świdniku Brak
WES.5533.18.2020.SG  Seweryn Gąbka  12.05.2020  WES.5533.18.2020.SG  Zgodność funkcjonowania poradni z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20.  Zespól Poradni nr 3 w Lublinie. Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji, ul. Młodej Polski 30, 20 -863 Lublin.  Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli.
WES.5533.17.2020.SG  Seweryn Gąbka  11.05.2020  WES.5533.17.2020.SG  Prawidłowość wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego przez Zespół Poradni nr 3 w Lublinie.  Zespól Poradni nr 3 w Lublinie. Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji, ul. Młodej Polski 30, 20 -863 Lublin.  Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli.
 WES.5533.6.2020.SG  Seweryn Gąbka  03.02.2020   WES.5533.6.2020.SG  Zgodność funkcjonowania poradni z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1, ul. Pogodna 54, 20 - 337 Lublin  Nie wydano zaleceń
 WES.5533.7.2020.SG  Seweryn Gąbka  06.02.2020  WES.5533.7.2020.SG  Zgodność funkcjonowania poradni z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20

 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3, ul. Rzeckiego 21,
20 - 637 Lublin

 Nie wydano zaleceń
 WES.5533.10.2020.SG  Seweryn Gąbka  02.03.2020  WES.5533.10.2020.SG  Zgodność funkcjonowania poradni z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20  Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna,
ul. C.K. Norwida 2A, 21 - 040 Świdnik
 Nie wydano zaleceń
 WES.5533.12.2020.SG  Seweryn Gąbka  03.03.2020  WES.5533.12.2020.SG  Zgodność funkcjonowania poradni z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20  Poradnia Psychologiczno - Pedagogficzna nr 2, ul. Radości 8,
20 - 530 Lublin
 Nie wydano zaleceń
 WES.5533.13.2020.SG  Seweryn Gąbka  04.03.2020  WES.5533.13.2020.SG  Zgodność funkcjonowania poradni z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna,
ul. Fabryczna 2b,
24 - 200 Bełżyce
 Nie wydano zaleceń
 WES.5533.14.2020.SG  Seweryn Gąbka  05.03.2020  WES.5533.14.2020.SG  Zgodność funkcjonowania poradni z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna,
ul. Gen. Andersa 2, 23 - 100 Bychawa
 Nie wydano zaleceń
 WES.5533.15.2020.SG  Seweryn Gąbka  06.03.2020  WES.5533.15.2020.SG  Zgodność funkcjonowania poradni z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7, ul. Karłowicza 4,
20 - 027 Lublin
 Nie wydano zaleceń
 WES.5533.16.2020.SG  Seweryn Gąbka  10.03.2020  WES.5533.16.2020.SG  Zgodność funkcjonowania poradni z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/20  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4,
ul. Żołnierzy Niepodległej 1,
20 - 078 Lublin
 Nie wydano zaleceń
WES.5533.1.2020.AT Anna Tusińska, Aleksandra Sępoch 14,15.01.
2020
WES.5533.1.2020.AT Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji  i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła Podstawowa Specjalna w SOSW we Włodawie, ul. Partyantów 13,
22-200 Włodawa
Wydano 2 zalecenia.
WES.5533.2.2020.AT Anna Tusińska, Aleksandra Sępoch 14,15.01.
2020
WES.5533.2.2020.AT Zgodność funkcjonowania szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy z arkuszem organizacji  i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła  Specjalna Przysposabiająca do Pracy w SOSW we Włodawie, ul. Partyantów 13,
22-200 Włodawa
Wydano 1 zalecenie.
WES.5533.3.2020.AT Anna Tusińska, Aleksandra Sępoch 14,15.01.
2020
WES.5533.2.2020.AT Zgodność funkcjonowania specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego z arkuszem organizacji  i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020. SOSW we Włodawie, ul. Partyantów 13,
22-200 Włodawa
Nie wydano zaleceń.
             

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2020-01-27 12:22:02
Data publikacji: 2020-01-27 12:23:45
Osoba sporządzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 5363

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-03-04 14:21:39Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-04 14:15:05Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-04 14:08:51Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-04 14:07:54Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-07-30 11:46:07Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-07-29 10:33:14Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-07-07 11:12:56Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-07-03 15:00:55Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-19 15:18:58Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-19 15:09:48Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-19 09:27:05Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-19 09:25:28Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-19 09:19:40Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-19 09:12:06Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-19 09:06:03Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-19 07:20:53Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-18 13:57:24Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-18 13:45:06Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-18 13:36:56Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-18 13:30:59Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-10 13:40:42Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-10 11:10:56Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-10 09:55:49Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-10 09:35:29Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-08 10:19:57Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-08 10:07:51Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-08 10:04:52Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-04 14:28:20Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-04 12:08:46Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-04 10:07:48Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-04 09:53:31Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-04 09:34:29Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-01 11:45:17Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-01 10:23:40Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-05-25 14:34:07Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-05-25 14:25:14Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-05-25 13:49:14Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-05-25 11:47:31Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-05-25 11:33:48Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-05-25 11:27:22Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-05-25 10:56:47Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-05-12 13:20:13Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-05-12 12:16:26Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-05-12 12:15:03Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-05-11 14:56:39Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-05-11 14:20:33Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-05-11 14:07:04Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-05-11 09:11:48Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-05-11 09:05:43Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-04-27 13:14:55Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-04-27 12:48:08Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-04-27 12:38:54Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-04-27 12:16:02Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-04-27 12:05:55Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-04-27 11:45:19Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-04-27 11:30:13Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-04-27 11:13:10Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-04-27 10:56:53Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-04-22 11:24:03Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-04-22 11:05:25Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-04-22 09:21:50Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-04-22 09:07:08Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-04-20 10:45:16Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-04-02 14:14:36Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-04-02 09:45:22Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-04-02 09:33:18Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-04-02 09:25:34Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-04-01 11:40:53Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-04-01 11:26:51Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-04-01 11:13:07Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-04-01 10:54:54Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-31 15:18:32Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-31 12:59:49Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-31 12:51:29Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-30 14:12:35Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-30 13:00:06Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-30 11:30:35Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-30 11:18:51Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-30 10:59:22Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-30 10:35:38Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-30 10:05:23Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-27 16:47:45Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-27 16:35:27Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-27 16:18:49Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-27 16:06:04Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-27 15:55:59Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-27 14:38:53Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-27 14:32:39Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-27 13:59:06Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-27 13:54:01Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-27 13:42:45Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-27 13:34:15Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-27 13:31:15Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-27 13:23:36Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-27 13:18:21Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-27 12:57:06Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-27 11:59:10Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-27 11:47:22Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-27 11:32:29Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-27 11:20:58Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-27 11:05:37Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-27 10:39:53Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-27 09:35:39Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-27 09:03:46Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-26 15:06:00Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-26 15:00:37Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-26 13:48:10Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-26 13:43:15Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-26 13:30:33Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-26 13:22:14Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-26 13:05:28Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-26 13:00:55Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-26 12:49:34Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-26 12:44:24Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-26 12:38:51Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-26 11:14:20Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-26 10:36:16Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-26 09:49:56Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-26 09:14:44Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-25 13:38:54Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-25 12:23:47Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-25 11:04:39Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-25 10:11:52Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-25 09:55:29Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-25 09:41:54Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-25 09:22:34Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-24 08:11:09Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-23 10:03:39Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-20 14:19:14Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-20 11:13:22Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-20 11:07:15Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-20 09:54:19Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-20 09:48:02Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-19 13:02:59Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-19 12:48:44Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-19 11:28:21Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-19 10:00:44Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-19 09:04:27Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-16 14:50:33Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-16 14:05:00Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-16 13:10:19Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-12 14:32:43Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-12 14:13:23Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-12 13:41:29Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-12 11:38:11Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-12 10:58:30Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-10 13:33:23Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-10 13:22:11Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-10 13:21:40Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-10 13:07:03Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-10 12:52:28Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-10 12:43:25Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-10 12:30:19Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-10 12:25:43Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-10 11:57:13Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-10 11:49:33Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-10 11:42:38Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-10 11:33:58Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-10 11:14:50Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-10 11:02:51Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-09 14:39:42Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-09 14:32:27Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-09 14:32:04Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-09 14:26:49Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-09 14:22:21Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-09 14:20:36Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-09 14:13:12Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-09 14:07:55Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-09 14:02:08Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-09 13:55:05Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-09 13:49:27Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-09 13:44:07Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-09 13:38:45Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-09 13:29:13Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-09 13:19:42Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-09 13:09:28Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-09 13:06:07Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-09 11:00:40Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-06 11:31:06Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-05 13:00:49Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-04 14:21:09Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-04 14:13:42Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-04 13:12:41Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-04 13:09:52Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-04 13:01:56Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-04 12:57:17Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-04 12:52:51Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-04 12:42:42Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-04 12:39:53Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-04 12:35:11Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-04 12:29:59Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-04 12:18:10Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-04 12:05:23Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-04 11:42:55Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-04 11:37:20Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-04 11:32:40Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-04 11:03:23Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-03 11:46:42Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-03 08:59:59Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-02 14:52:44Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-02 14:38:51Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-02 14:30:28Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-02 13:37:46Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-03-02 12:58:55Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-02-27 11:15:29Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-02-27 09:12:50Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-02-27 09:01:04Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-02-26 09:49:49Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-02-25 13:18:11Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-02-19 12:06:09Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-02-19 10:06:07Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-02-17 10:51:37Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-02-17 10:47:52Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-02-11 12:46:39Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-02-05 14:53:17Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-02-03 14:52:38Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-02-03 14:16:50Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-01-28 12:39:08Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-01-28 12:37:32Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-01-28 10:36:29Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-01-27 12:35:46Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja