Rozliczenia roczne dotacji za 2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
17 grudnia 2019

Lublin, dnia 16 grudnia 2019 r. WEA.3112.181.2019.MP

Szanowny Pan Marszałek Województwa
Szanowni Państwo Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie województwa lubelskiego
 

W związku z zakończeniem realizacji zadań własnych finansowanych lub dofinansowywanych z dotacji celowych oraz zadań zleconych przekazanych w 2019 roku z budżetu państwa, zwracam się z prośbą o rozliczenie przekazanych środków finansowych i przesłanie wersji papierowej zgodnie z załączonymi drukami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2020 r. do Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin z wyłączeniem:

1/ rozliczenia programu „Wyprawka szkolna” w terminie do dnia 31.12.2019 r. następuje poprzez zalogowanie się na stronie www.wyprawkalu.kuratorium.bialystok.pl

2/ rozliczenia programu „Zasiłki losowe na cele edukacyjne” do dnia 31.12.2019 r.

3/ rozliczenia dotacji podręcznikowej w terminie do dnia 17.01.2020 r. następuje poprzez wypełnienie załączników nr 8 i/lub 9 /dla każdej niepełnosprawności oddzielnie/ na stronie www.dotacjalu.kuratorium.bialystok.pl

Przewidywany termin uruchomienia aplikacji podręcznikowej to 02.01.2020 r. lub 07.01.2020 r. Loginy i hasła do zalogowania się dla jednostki samorządu terytorialnego pozostają bez zmian - są takie same jak przy składaniu wniosków. Po wypełnieniu danych prosimy o ich wydrukowanie, podpisanie i odesłanie do Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Wypełniając druki należy stosować wymienione zasady:
1. Wszystkie pola muszą być wypełnione. W przypadku pozostawienia niewypełnionych pól rozliczenie będzie uważane za niepełne i nie będzie mogło być zatwierdzone przez Wojewodę.
2. Klasyfikacja powinna być zgodna ze wskazaną w decyzji Wojewody.
3. W części opisu rzeczowego wykorzystania środków należy udzielić odpowiedzi na zadane pytania oraz wypełnić tabele.
4. Każdy rozdział i paragraf budżetowy, w którym jednostka samorządu terytorialnego otrzymała dotację, należy sporządzić na odrębnym formularzu /wypełniamy tylko te formularze, które objęte są dotacją - nie przesyłamy zerowych/.
5. Dokumenty muszą być podpisane zgodnie z drukiem. Ponadto przypominam o konieczności rozliczenia programów, w terminie określonym w rozporządzeniach oraz umowach, zgodnie z drukami Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Ze względu na liczne pomyłki i niezgodności w poprzednich latach pomiędzy rozliczeniami rocznymi dla Wojewody, a rozliczeniami programu, prosimy o ich rozliczanie i składanie razem. Zwracam również uwagę na to, iż rozliczenie dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i Ministerstwa Edukacji Narodowej winny być zgodne w zakresie środków przyznanych i wydatkowanych przez samorząd.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami niewykorzystane środki z dotacji w zależności od programu, powinny zostać zwrócone do budżetu Wojewody /zaksięgowane na koncie LUW/ do 15.01.2020 r. lub 31.01.2020 r.
 

Prosimy pamiętać, że w przypadku programów „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, „Aktywna Tablica” oraz „Posiłek w szkole i w domu” rozliczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do umów, powinny zostać złożone w ciągu 15 dni od dnia zapłaty ostatniej faktury lub wpisania do księgi inwentarzowej.

Druki rozliczeń dotacji:

1. Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „WYPRAWKA SZKOLNA” + rozliczenie z realizacji Programu z MEN /wydruk z aplikacji/.
2. Przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 c ust. 2 ustawy o systemie oświaty oraz załącznik do rozliczenia.
3. Przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku oraz rozliczenie programu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 roku (Dz.U. z 2017 poz. 2425) - rozliczenie z realizacji programu załącznik z rozporządzenia /w przypadku udostępnienia przez MEN wersji elektronicznej, Kuratorium udostępni plik na stronie internetowej przy powyższym piśmie/.
4. Przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r. oraz rozliczenie programu Rządowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 574) - roczne rozliczenie programu na załącznikach nr 8 i 9 - drukujemy z udostępnionej aplikacji.
5. Rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
6. Rządowego programu „Aktywna Tablica”.
7. Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
8. Rządowego programu „Pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne…”

link do rozliczenia dotacji przedszkolnej  druk MEN

https://www.gov.pl/web/edukacja/elektroniczna-aplikacja-do-rozliczenia-dotacji-celowej-z-budzetu-panstwa-na-dofinansowanie-zadan-w-zakresie-wychowania-przedszkolnego-od-2019-r

Przesyłamy tylko te druki, dla których jednostka samorządu terytorialnego otrzymała dotację, zerowych nie przesyłamy.

Kontakt w sprawie rozliczenia dotacji:

Marta Pączek tel. 81 5385 217, email: marta.paczek@kuratorium.lublin.pl
Anna Sobiesiak tel. 81 5385277, email: anna.sobiesiak@kuratorium.lublin.pl
Bożena Dziuba tel. 81 538 5218, email: bozena.dziuba@kuratorium.lublin.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2019-12-17 12:54:31
Data publikacji: 2019-12-17 12:58:45
Osoba sporządzająca dokument: Pączek Marta
Osoba wprowadzająca dokument: Dziuba Bożena
Liczba odwiedzin: 2819

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-12-31 12:33:32Dziuba BożenaModyfikacja treściPoprzednia wersja