Zamojskie spotkania z profilaktyką w ramach „Akademii bezpieczeństwa i profilaktyki”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
12 grudnia 2019

„Akademia bezpieczeństwa i profilaktyki” to wspólne przedsięwzięcie Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu, Miasta Zamość oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Jednym z wydarzeń organizowanych w ramach „Akademii bezpieczeństwa i profilaktyki” była konferencja adresowana do uczniów klas ósmych oraz nauczycieli szkół podstawowych z terenu powiatu zamojskiego i miasta Zamość. Ideą konferencji „Akademia bezpieczeństwa i profilaktyki” było upowszechnianie działań związanych z profilaktyką uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych, które wynikają z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.

Na konferencję „Akademia bezpieczeństwa i profilaktyki”, która odbyła się 10 grudnia 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu, przybyli uczniowie klas ósmych oraz dyrektorzy i pedagodzy z ponad pięćdziesięciu szkół podstawowych z terenu powiatu zamojskiego, uczniowie szkół ponadpodstawowych nagrodzeni w konkursie profilaktycznym oraz zaproszeni goście. Konferencja rozpoczęła się spektaklem profilaktycznym pt. „Czy naprawdę warto?”, który z wielkim zaangażowaniem przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Wydarzenie uświetnione zostało również wystąpieniami: Posła na Sejm RP – Pana Tomasza Zielińskiego, Lubelskiego Wicekuratora Oświaty – Pana Piotra Szczepanika oraz Prezydenta Miasta Zamość -  Pana Andrzeja Wnuka.
Podczas konferencji wyemitowany został zwycięski spot informacyjno – edukacyjny o zagrożeniach wynikających z zażywania narkotyków i dopalaczy, a jego autorzy– uczniowie szkoły ponadpodstawowej – otrzymali dyplomy oraz nagrody, które wręczone zostały przez przedstawicieli instytucji, które włączają się w zadania na rzecz upowszechniania działań profilaktycznych: Pana Tomasza Zielińskiego – Posła na Sejm RP, Pana Piotra Szczepanika - Lubelskiego Wicekuratora Oświaty, Panią Monikę Żur – Dyrektor Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie, młodszego inspektora Andrzeja Miodunę - I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu oraz Pana Andrzeja Wnuka - Prezydenta Miasta Zamość.
W programie konferencji znalazła się prelekcja pt.: „Przestępczość narkotykowa – zapobieganie, zwalczanie i profilaktyka” wygłoszona przez aspiranta Dariusza Kuropatnickiego z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Podczas spotkania wysłuchać można było wykładu pod tytułem: „Konsekwencje używania środków psychoaktywnych w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich” przygotowanego przez Pana Piotra Grygla – kuratora zawodowego wykonującego orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich Sądu Rejonowego w Zamościu. Z kolei farmaceutka reprezentująca Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu przedstawiła prelekcję pt. „Skutki zdrowotne zażywania środków psychoaktywnych”.
Podkreślić należy, że przedsięwzięcie „Akademia bezpieczeństwa i profilaktyki” ma charakter cykliczny.

Poniżej prezentujemy spoty profilaktyczne zrealizowane wspólnie z zamojską młodzieżą.

www.lubelska.policja.gov.pl/lub/aktualnosci/90615,Zamosc-Inauguracja-policyjnego-spotu-Krol-na-rowerze.html

www.lubelska.policja.gov.pl/lub/aktualnosci/98385,Zamosc-Spot-Nie-odlatuj-zacznij-stapac-twardo-po-ziemi.html

www.lubelska.policja.gov.pl/lub/aktualnosci/81192,Zamosc-Patrz-i-Sluchaj-zamojska-mlodziez-informuje-o-zagrozeniach.html
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2019-12-12 14:25:28
Data publikacji: 2019-12-12 14:26:06
Osoba sporządzająca dokument: Pawelec Marta
Osoba wprowadzająca dokument: Pawelec Marta
Liczba odwiedzin: 2199

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-12-12 14:47:45Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-12-12 14:46:50Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-12-12 14:42:04Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-12-12 14:40:49Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-12-12 14:33:08Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja