Projekt: „Rozwijanie kompetencji zawodowych pracowników nadzoru pedagogicznego w celu wspomagania szkół prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe” nr 2018-1-PL01-KA102-048932 - projekt finansowany ze środków programu Erasmus+, Akcji 1: Mobilność Eduka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
29 października 2019

Szanowni Państwo w Kuratorium Oświaty w Warszawie od listopada 2018 r. do października 2019 r. realizowano projekt: „Rozwijanie kompetencji zawodowych pracowników nadzoru pedagogicznego w celu wspomagania szkół prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe” nr 2018-1-PL01-KA102-048932 - projekt finansowany ze środków programu Erasmus+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna.

Głównym celem projektu było doskonalenie zawodowe pracowników w zakresie sprawowanego przez nich nadzoru w obszarze kształcenia zawodowego, poznanie form i metod nadzoru w innym kraju europejskim oraz dobrych praktyk stosowanych w zakresie doradztwa zawodowego w Portugalii. Celem projektu było także opracowanie narzędzia informatycznego umożliwiającego dyrektorom i nauczycielom szkół zawodowych monitorowanie i ocenę stopnia realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: http://kuratorium.waw.pl/pl/edukacja-i-ksztalcenie/ksztalcenie-ustawiczne/aktualnosci/14226,Narzedzie-do-monitorowania-realizacji-podstawy-programowej-ksztalcenia-w-zawodac.html

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2019-10-29 14:23:06
Data publikacji: 2019-10-29 14:23:30
Osoba sporządzająca dokument: Płonka Sebastian
Osoba wprowadzająca dokument: Płonka Sebastian
Liczba odwiedzin: 1946