Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
13 września 2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych województwa lubelskiego,

uprzejmie informuję, że w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 będzie realizowany Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną, którym zostaną objęte wszystkie dzieci z klas I szkół podstawowych z województwa lubelskiego.
Głównym celem programu jest wzrost wykrywalności i ograniczenie występowania zaburzeń słuchu, głosu i mowy, które jeśli nie zostaną wcześnie zdiagnozowane, mogą mieć istotny wpływ na komunikację dziecka z otoczeniem oraz wyniki w nauce.
U wszystkich dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie wyrażą zgodę, będą wykonane na terenie szkoły nieodpłatne audiometryczne badania słuchu, wykrywające obwodowe i centralne zaburzenia słuchu oraz badanie przesiewowe mowy i głosu. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, u których zostaną wykryte jakikolwiek zaburzenia otrzymają pisemną informację o wyniku badań oraz wskazówki do dalszego postepowania, łącznie z propozycją ewentualnej opieki terapeutycznej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. Dzieci z wykrytymi zaburzeniami w przetwarzaniu bodźców słuchowych zostaną objęte w ramach Programu terapią.
Kierownikiem Programu jest Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii UM w Lublinie, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Otolaryngologii Dziecięcej prof. dr hab. med. Grażyna Niedzielska.
W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwa Dyrektorów o włączenie się w realizację Programu i umożliwienie przeprowadzenia badania na terenie kierowanych przez Państwa szkół.


Z poważaniem
Teresa Misiuk
Lubelski Kurator Oświaty
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2019-09-13 07:10:53
Data publikacji: 2019-09-13 07:23:09
Osoba sporządzająca dokument: Sępoch Aleksandra
Osoba wprowadzająca dokument: Sępoch Aleksandra
Liczba odwiedzin: 2853