Środki na stypendia i zasiłki szkolne w 2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
13 sierpnia 2019

Szanowni Państwo,
Prezydenci,
Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
województwa lubelskiego


Informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnego podziału środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od września do grudnia 2019 r. z podziałem na poszczególne gminy. Planowana dotacja dla województwa lubelskiego wynosi ogółem 16 831 903 zł.
Zwracam się z prośbą o weryfikację naliczonych dotacji do realnego zapotrzebowania z zastrzeżeniem, że gminy zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245 oraz Dz. U. z 2019 r., poz. 1287) powinny wskazać kwotę środków własnych zaplanowanych na realizację zadania „wyplata stypendiów i zasiłków szkolnych”.
Jednocześnie informuję, że od 26 marca 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji (Dz. U. 2019 r. poz. 554). Rozporządzenie wprowadziło nowy wskaźnik, określający liczbę uczniów, którym przyznano stypendium szkolne. Nowy wskaźnik zastąpił dotychczasowy dotyczący liczby osób pobierających zasiłki okresowe. Na podstawie powyższego rozporządzenia Ministerstwo Edukacji Narodowej po raz pierwszy dokonało podziału środków na stypendia i zasiłki szkolne w oparciu o dane SIO, zweryfikowane przez gminy, które wskazały liczbę uczniów, którym przyznano stypendium szkolne.
Dane o zweryfikowanym zapotrzebowaniu proszę przekazać zgodnie z załączonym wzorem tabeli (załącznik nr 2) w postaci elektronicznej na adres e-mail: dotacje@kuratorium.lublin.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r. oraz w wersji papierowej.
W załączeniu przekazuję zbiorcze zestawienie podziału środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie wrzesień-grudzień 2019 r. dla województwa lubelskiego (załącznik nr 1) oraz wzór tabeli do weryfikacji (załącznik nr 2).


wz. Lubelskiego Kuratora Oświaty
Wicekurator Oświaty
Eugeniusz Pelak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2019-08-13 09:19:34
Data publikacji: 2019-08-13 09:43:39
Osoba sporządzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Osoba wprowadzająca dokument: Dziuba Bożena
Liczba odwiedzin: 2124