Projekt "ZA PROGIEM" - wyprawy odkrywców (II nabór dla rodziców i opiekunów prawnych)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
03 czerwca 2019

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Uczestnicy Projektu otrzymają zestawy materiałów dydaktycznych (m.in. plecak odkrywcy), zapewniony zostanie im transport oraz wyżywienie podczas zajęć.

Dodatkowym działaniem realizowanym w ramach Projektu, stanowiącym uzupełnienie wsparcia dla dzieci i młodzieży, są szkolenia dla rodziców zainteresowanych podniesieniem poziomu własnych kompetencji społecznych i wychowawczych (3 grupy po 15 Uczestników Projektu) – 6 godz. dyd./grupę.

 

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji dzieci i młodzieży w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, edukacji językowo-czytelniczej, robotyki i kreatywności poprzez udział w zajęciach warsztatowych, Dniach Edukacji/wyjazdach edukacyjnych oraz podwyższenie poziomu kompetencji wychowawczych i społecznych rodziców poprzez udział w szkoleniach.

 

Projekt skierowany jest do dwóch grup: Dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat uczęszczających do placówek przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych oraz szkół z obszaru województwa lubelskiego. Rodziców posiadających dzieci w wieku od 6 do 16 lat z obszaru województwa lubelskiego.

Kompletne dokumenty rekrutacyjne, tj. formularz zgłoszeniowy Szkoły podpisany przez Dyrekcję (zał. 1a) oraz formularz zgłoszeniowy rodzica/opiekuna prawnego (zał . 1c) - podpisane przez Kandydata/tkę należy złożyć w biurze projektu do dn. 07 czerwca 2019 roku (do godz. 15:00). O zakwalifikowaniu do Projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje o Projekcie na stronie: www.za.progiem.umcs.pl

Informacja i Formularze zgłoszeniowe w załącznikach:

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2019-06-03 11:03:41
Data publikacji: 2019-06-03 13:08:42
Osoba sporządzająca dokument: Guzowska Anna
Osoba wprowadzająca dokument: Guzowska Anna
Liczba odwiedzin: 4208