Jesteś tutaj: Strona główna

Strona główna

Strona główna

Dzień Edukacji Narodowej

Życzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty

10 października 2018
Czytaj więcej

Wykaz nauczycieli wyróżnionych nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Lubelskiego Kuratora Oświaty w 2018 r.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej Nr 4 oraz decyzją Lubelskiego Kuratora Oświaty, na podstawie art. 49 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.) - w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i o ...

8 października 2018
Czytaj więcej

Koncert „Wdzięczni za niepodległość”

Przejdź do - Koncert „Wdzięczni za niepodległość”

27 września 2018 w Filharmonii Lubelskiej młodzi artyści ze szkół województwa lubelskiego słowem poetyckim, śpiewem i tańcem oddali hołd Niepodległej w setną rocznicę odzyskania niepodległości, muzyką i obrazem scenicznym opowiedzieli o drogach Polaków do wolności oraz wyrazili swoją radość z życia w wolnym i suwerennym kraju.

2 października 2018
Czytaj więcej

Informacja o terminach wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej w 2018 r.

Lubelski Kurator Oświaty informuje, że wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej w 2018 r. odbędą się w następujących miejscach i terminach: 15 października 2018 r. godz. 10.00 w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim - "Sala Błękitna"

25 września 2018
Czytaj więcej

UWAGA ZMIANA TERMINU do 31 października 2018 r. Konkurs dla szkół podstawowych "25 na piątkę z plusem!"

Przejdź do - UWAGA ZMIANA TERMINU do 31 października 2018 r. Konkurs dla szkół podstawowych

W związku z dużym zainteresowaniem potencjalnych Beneficjentów, Zarząd Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie wydłuża do dnia 31 października br. termin na składanie wniosków w ramach konkursu "25 na piątkę z plusem! Konkurs dla szkół podstawowych dla uczczenia 25-lecia WFOŚiGW w Lublinie".

14 września 2018
Czytaj więcej

„WSPÓŁPRACA SĄDU RODZINNEGO ZE SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI” – Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek.

W dniu 10 października 2018 r. w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu, odbyła się konferencja dla instytucji oświatowych (szkół i placówek) z terenu Miasta Zamość, powiatu zamojskiego, biłgorajskiego, tomaszowskiego i hrubieszowskiego na temat form i zasad współpracy Sądu Rodzinnego ze szkołami i placówkami.

11 października 2018
Czytaj więcej

Konkurs „Zwyczajna służba… - Mój Bohater Katyński”

Stowarzyszenie Parafiada, zajmujące się wychowaniem i edukacją dzieci i młodzieży, zachęca do udziału w ogólnopolskim konkursie na krótką formę komiksową opartą na biografiach Bohaterów Katyńskich pn. „Zwyczajna służba… - Mój Bohater Katyński”. ...

11 października 2018
Czytaj więcej

"Szkolny system doradztwa zawodowego a kształtowanie kariery edukacyjnej ucznia" - Konferencja dla doradców zawodowych.

9 października 2018 r. w sali kinowej nr 3 Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu odbyła się regionalna konferencja dla doradców zawodowych i nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach objętych nadzorem Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu.

11 października 2018
Czytaj więcej

Zaproszenie na Wojewódzkie Obchody Dnia Edukacji 2018 r.

Lubelski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza osoby odznaczone Krzyżami Zasługi, Medalami za Długoletnią Służbę, Medalami Komisji Edukacji Narodowej oraz wyróżnione nagrodami Ministra Edukacji Narodowej i Lubelskiego Kuratora Oświaty na uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej, któr ...

8 października 2018
Czytaj więcej

EU Code Week, czyli Europejski Tydzień Kodowania

Tegoroczna szósta edycja Europe Code Week odbędzie się od 6 do 21 października. To społeczna inicjatywa edukacyjna, w ramach której europejskie państwa rywalizują w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programow ...

8 października 2018
Czytaj więcej

Wykaz osób odznaczonych na wniosek związków zawodowych w 2018 r.

Na wniosek Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI NSZZ "Solidarność" oraz Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lublinie Krzyżem Zasługi oraz Medalem KEN odznaczeni zostali związkowcy z województwa lubelskiego. Wykaz w załączniku. ...

3 października 2018
Czytaj więcej

Wyjaśnienia MEN dotyczące terminu zakończenia zajęć w szkołach

  Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że w roku szkolnym 2018/2019 termin zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach ustalony jest na piątek, 21 czerwca 2019 roku. Data zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest też, na ...

3 października 2018
Czytaj więcej

"Dzień z prawem w Sądzie".

Sąd Okręgowy w Zamościu przystępuje do realizacji programu Ministerstwa Sprawiedliwości mającego na celu podwyższenie świadomości prawnej młodzieży w ramach projektu "Dzień z prawem w Sądzie". Szczegóły programu w załączniku.

2 października 2018
Czytaj więcej

Informacja o nadaniu tytułu honorowego profesora oświaty dla nauczycieli z województwa lubelskiego w 2018 r.

Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty uprzejmie informuje, że w dniu 15 czerwca 2018 r. podjęła uchwałę o przedstawieniu Ministrowi Edukacji Narodowej kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty. Minister Edukacji Narodowej zaakceptował następujące kandydatury: ...

2 października 2018
Czytaj więcej

Międzynarodowy Konkurs Artystyczny pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej.

Szanowni Państwo, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku zaprasza dzieci i młodzież do udziału w X Jubileuszowym Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”. Konkurs odbywa się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Szczegóły w załączniku poniżej.

2 października 2018
Czytaj więcej

Granty Lubelskiego Kuratora Oświaty

Ostatnie wolne miejsca

1 października 2018
Czytaj więcej

Projekt Astro Pi Challenge

Wyzwanie dla młodych informatyków

25 września 2018
Czytaj więcej

Wykaz osób odznaczonych Krzyżem Zasługi, Medalem za Długoletnią Służbę oraz Medalem KEN w 2018 r.

  Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 roku, 27 sierpnia 2018 roku oraz 5 września 2018 roku o nadaniu odznaczeń wyróżnieni zostali nauczyciele i pracowicy oświaty województwa lubelskiego. Wykaz odznaczonych - w załączniku poniżej.

18 września 2018
Czytaj więcej

IV edycja Ogólnopolskich Konkursów: Literackiego i Plastycznego "Aby podobać się Bogu i ludziom" - Święty Mikołaj i Święty Stanisław Kostka w oczach dzieci i młodzieży

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie we współpracy z Parafią pod wezwaniem św. Mikołaja w Lublinie; Wydziałem ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie; Wydziałem Duszpasterstwa Kurii Metropol ...

14 września 2018
Czytaj więcej

Wyniki naboru wniosków o wsparcie finansowe Lubelskiego Kuratora Oświaty - II półrocze 2018

  W dniu 25 czerwca obradował zespół ds. przyznawania wsparcia finansowego w zakresie organizacji olimpiad, konkursów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiagnięć uczniów na obszarze województwa lubelskiego, organizow ...

26 czerwca 2018
Czytaj więcej

Badania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce

Uprzejmie informuję, że od października 2016 r. na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej jest realizowane zadanie publiczne pn. "Przeprowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce".

17 stycznia 2017
Czytaj więcej