Kontrole planowe 2014

L.p. Sygnatura protokołu kontroli Nazwisko i imię wizytatora przeprowadzającego kontrolę Termin kontroli Nr upoważnienia Zakres kontroli Nazwa szkoły/placówki; adres Zalecenia wydano
1. WNP.5532.1.2014.DS Danuta Steć 11.02.2014 WNP.5532.1.2014 Zgodnośc realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II oraz IV i V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej TAK
  Zaleca się, aby podział na grupy na obowiązkowych zajęciach komputerowych był zgodny z art.. 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).
2. WNP.5532.2.2014.DS Danuta Steć 11.02.2014 WNP.5532.2.2014 Zgodnośc realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II publicznego gimnazjum z ramowym planem nauczania. Gimnazjum nr. 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łęcznej. NIE
3. WNP.5532.3.2014.DS Danuta Steć 17.01.2014 WNP.5532.3.2014 Zgodnośc realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II oraz IV i V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania Szkoła Podstawowa w Bochotnicy TAK
  Zaleca się, aby podział na grupy na obowiązkowych zajęciach komputerowych był zgodny z art.. 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204). Zaleca się, aby podział na grupy na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego był zgodny z art.. 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204). 
4. WNP.5532.4.2014.GP Gabriela Porzyć 15.01.2014 WNP.5532.4.2014 Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych  w publicznym przedszkolu Gminne Przedszkole w Żyrzynie TAK
  Zaleca się, aby liczba dzieci w oddziale nie przekraczała 25 (z zastrzeżeniem ust. 3-5 w art.. 5), zgodnie z art.. 5 ust. 2-5 załacznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)
5. WNP.5532.5.2014.HS Halina Szczygieł 22.01.2014 WNP.5532.5.2014 Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych  w publicznym przedszkolu Miejskie Przedszkole nr 3, ul. Michalinowska i 15 P. P. Wilków 1A i 24, Dęblin  
  Zaleca się, aby liczba dzieci w oddziale nie przekraczała 25 (z zastrzeżeniem ust. 3-5 w art.. 5), zgodnie z art.. 5 ust. 2-5 załacznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)
6. WNP.5532.6.2014.DS Danuta Steć 31.03.2014 WNP.5532.6.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa w Kurowie, ul. Lubelska 16, 24-170, Kurów NIE
7. WNP.5532.7.2014.HS Halina Szczygieł 04.02.2014 WNP.5532.7.2014 Zgodnośc realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II publicznego gimnazjum z ramowym planem nauczania. Gimnazjum Specjalne nr 9, ul. M. Grzegorzewskiej 3, 24-100, Puławy NIE
8. WNP.5532.8.2014.AW Alina Wiśniecka 17.01.2014 WNP.5532.8.2014 Zgodnośc realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II oraz IV i V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania Szkoła Podstawowa w Staninie, Stanin 19, 21-422, Stanin NIE
9. WNP.5532.9.2014.AW Alina Wiśniecka 17.01.2014 WNP.5532.9.2014 Zgodnośc realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II oraz IV i V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania Szkoła Podstawowa w Tuchowiczu, Tuchowicz 45, 21-421, Tuchowicz NIE
10. WNP.5532.10.2014.AW Alina Wiśniecka 13.01.2014 WNP.5532.10.2014 Zgodnośc realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II oraz IV i V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania Szkoła Podstawowa w Strzyżewie, Strzyżew 128, 21-400, Łuków NIE
11. WNP.5532.11.2014.AW Alina Wiśniecka 13.01.2014 WNP.5532.11.2014 Zgodnośc realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II publicznego gimnazjum z ramowym planem nauczania. Gimnazjum w Strzyżewie, Strzyżew 128, 21-400, Łuków TAK
  Zaleca się, aby podział na grupy na obowiązkowych zajęciach komputerowych był zgodny z art.. 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).
12. WNP.5532.12.2014.AW Alina Wiśniecka 13.01.2014 WNP.5532.12.2014 Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych  w publicznym przedszkolu Przedszkole Integracyjne nr 1 w Łukowie, Al.. Kościuszki 21B NIE
13. WNP.5532.13.2014.JK Jolanta Kasprzak 15.01.2014 WNP.5532.13.2014 Zgodnośc realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II publicznego gimnazjum z ramowym planem nauczania. Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół im. Ks. Antoniego Kwiatkowskiego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 81 NIE
14. WNP.5532.14.2014.JK Jolanta Kasprzak 16.01.2014 WNP.5532.14.2014 Zgodnośc realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II oraz IV i V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania Szkoła Podstawowa w Wojciechowie, Wojciechów 8, 24-204, Wojciechów NIE
15. WNP.5532.15.2014.JK Jolanta Kasprzak 16.01.2014 WNP.5532.15.2014 Zgodnośc realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i III publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania Szkoła Podstawowa w Palikijach, Palikije 85B, 24-204, Wojciechów NIE
16. WNP.5532.16.2014.JK Jolanta Kasprzak 17.01.2014 WNP.5532.16.2014 Zgodnośc realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II oraz IV i V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy, Jacków 21, 21-007, Jacków NIE
17. WNP.5532.17.2014.JK Danuta Steć 25.03.2014 WNP.5532.17.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Kościuszki 148, 24-200, Bełżyce NIE
18. WNP.5532.18.2014.JK Jolanta Kasprzak 22.01.2014 WNP.5532.18.2014 Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych  w publicznym przedszkolu Zespół Wychowania Przedszkolnego "EKOLUDEK", 21-065, Rybczewice Drugie NIE
19. WNP.5532.19.2014.JR Jan Rećko 20.01.2014 WNP.5532.19.2014 Zgodnośc realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II oraz IV i V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania Szkoła Podstawowa w Wólce Rokickiej, 21-100, Lubartów NIE
20. WNP.5532.20.2014.JR Jan Rećko 04.02.2014 WNP.5532.20.2014 Zgodnośc realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II oraz IV i V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania Szkoła Podstawowa w Michowie, ul. Szkolna 2B, 21-140, Michów NIE
21. WNP.5532.21.2014.JR Jan Rećko 04.02.2014 WNP.5532.21.2014 Zgodnośc realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II publicznego gimnazjum z ramowym planem nauczania. Gimnazjum w Michowie, ul. Szkolna 2B, 21-140, Michów NIE
22. WNP.5532.22.2014.JR Jan Rećko 11.02.2014 WNP.5532.22.2014 Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych  w publicznym przedszkolu Przedszkole, Dys 89, 21-003, Ciecierzyn NIE
23. WNP.5532.23.2014.JR Jan Rećko 11.02.2014 WNP.5532.23.2014 Zgodnośc realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II oraz IV i V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania Szkoła Podstawowa, Dys 89, 21-003, Ciecierzyn NIE
24. WNP.5532.24.2014.JR Jan Rećko 14.02.2014 WNP.5532.24.2014 Zgodnośc realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II publicznego gimnazjum z ramowym planem nauczania. Gimnazjum Specjalne w Firleju, ul. Choiny 6, 21-136, Firlej NIE
25. WNP.5532.25.2014.MŻ Monika Żur 20.02.2014 WNP.5532.25.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Aleksandrów Pierwszy 104, 23-408, Aleksandrów NIE
26. WNP.5532.26.2014.MŻ Monika Żur 20.02.2014 WNP.5532.26.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa w Bukowej, Bukowa 98, 23-400, Biłgoraj NIE
27. WNP.5532.27.2014.BK Barbara Krawczyk 20.02.2014 WNP.5532.27.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa w Gromadzie, Gromada 141, 23-400, Biłgoraj NIE
28. WNP.5532.28.2014.ATM Aneta Tywoniuk 19.02.2014 WNP.5532.28.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Biszcza 228, 23-425, Biszcza NIE
29. WNP.5532.29.2014.ATM Aneta Tywoniuk 19.02.2014 WNP.5532.29.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Bukowina 60, 23-425, Biszcza NIE
30. WNP.5532.30.2014.AM Anna Mieczan 14.02.2014 WNP.5532.30.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, ul. Bednarska 8, 23-450, Goraj NIE
31. WNP.5532.31.2014.BJ Barbara Jakubas 14.02.2014 WNP.5532.31.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Obsza 70a, 23-413, Obsza NIE
32. WNP.5532.32.2014.BJ Barbara Jakubas 14.02.2014 WNP.5532.32.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, ul. 1 Maja 7, 23-420, Tarnogród NIE
33. WNP.5532.33.2014.DK Dorota Kurzyńska 20.02.2014 WNP.5532.33.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Publiczna Szkoła Podstawowa, Kobło 25, 22-500, Hrubieszów NIE
34. WNP.5532.34.2014.DK Dorota Kurzyńska 20.02.2014 WNP.5532.34.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Malice 37, 22-550, Werbkowice NIE
35. WNP.5532.35.2014.MŻ Monika Żur 20.02.2014 WNP.5532.35.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Szewnia Górna 21A, 22-442, Adamów NIE
36. WNP.5532.36.2014.AS Alicja Siedlecka 20.02.2014 WNP.5532.36.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Łabunie 1, 22-437, Łabunie NIE
37. WNP.5532.37.2014.AS Alicja Siedlecka 20.02.2014 WNP.5532.37.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Łabuńki Pierwsze 178, 22-437, Łabunie NIE
38. WNP.5532.38.2014.AST Anna Startek 14.02.2014 WNP.5532.38.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Gdeszyn 134, 22-455, Miączyn NIE
39. WNP.5532.39.2014.AST Anna Startek 14.02.2014 WNP.5532.39.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Niewirków 157, 22-455, Miączyn NIE
40. WNP.5532.40.2014.AM Anna Mieczan 14.02.2014 WNP.5532.40.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Stara Wieś 114, 22-463, Radecznica NIE
41. WNP.5532.41.2014.SJ Stanisław Jachimczuk 25.02.2014 WNP.5532.41.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Dębowiec 10, 22-420, Skierbieszów NIE
42. WNP.5532.42.2014.TS Teresa Sawicka 24.02.2014 WNP.5532.42.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Wielącza 5, 22-460, Szczebrzeszyn NIE
43. WNP.5532.43.2014.MG Maria Gruszka 12.02.2014 WNP.5532.43.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa w Michalowie, Ul. Osiedlowa 11, 22-448, Sułów NIE
44. WNP.5532.44.2014.MG Maria Gruszka 12.02.2014 WNP.5532.44.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Sułów 64, 22-448, Sułów TAK
  Zaleca się prowadzić dzienniki zajęć w świetlicy, zgodnie z art.. 8a ust. 2 roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
45. WNP.5532.45.2014.SJ Stanisław Jachimczuk 25.02.2014 WNP.5532.45.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Borowina Sitaniecka 49, 22-400, Zamość NIE
46. WNP.5532.46.2014.TS Teresa Sawicka 20.02.2014 WNP.5532.46.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, ul. Partyzantów 3, 22-470, Zwierzyniec NIE
47. WNP.5532.47.2014.DS Dariusz Sułkowski 15.05.2014 WNP.5532.47.2014 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa, Szpikołosy 34, 22-500, Hrubieszów NIE
48. WNP.5532.48.2014.SK Krystyna Saneluta 16.05.2014 WNP.5532.48.2014 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa, ul. 1 AWP, 22-135, Białopole TAK
  Zaleca się, w przypadku zaistnienia wypadku, każdorazowo, niezwłocznie zawiadomienie o każdym wypadku osoby i organu zgodnie z art.. 41, ust. 1 roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.).                    Zaleca się, w przypadku zaistnienia wypadku, każdorazowo, powołanie zespołu i przeprowadzenie postępowania powypadkowego oraz sporządzenie dokumentacji powypadkowej zgodnie z art. 43 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31. grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.).
49. WNP.5532.49.2014.BJ Barbara Jakubas 18.02.2014 WNP.5532.49.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach. Gimnazjum, Trzeszczany 199, 22-554, Trzeszczany NIE
50. WNP.5532.50.2014.BC Bożenia Ćwiek 23.05.2014 WNP.5532.50.2014 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa, Szastarka 104, 23-225, Szastarka NIE
51. WNP.5532.51.2014.SK Krystyna Saneluta 20.05.2014 WNP.5532.51.2014 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa Specjalna, ul. Graniczna 1, 22-175, Dorohusk NIE
52. WNP.5532.52.2014.TS Teresa Sawicka 16.05.2014 WNP.5532.52.2014 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa, Wola Różaniecka 158, 23-420, Tarnogród NIE
53. WNP.5532.53.2014.TS Teresa Sawicka 16.05.2014 WNP.5532.53.2014 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa, Chmielek 81, 23-412, Łukowa NIE
54. WNP.5532.54.2014.TS Teresa Sawicka 16.05.2014 WNP.5532.54.2014 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa, Korchów Pierwszy 86b, 23-415, Księżpol NIE
55. WNP.5532.55.2014.BJ Barbara Jakubas 21.02.2014 WNP.5532.55.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach. Gimnazjum, ul. Hrubieszowska 51, 22-455, Miączyn NIE
56. WNP.5532.56.2014.Ase Elżbieta Pałka 16.05.2014 WNP.5532.56.2014 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa, ul. Gorajska 16, 23-440, Frampol NIE
57. x x x x x x x
58. WNP.5532.58.2014.BK Barbara Krawczyk 28.03.2014 WNP.5532.58.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach. Szkoła Podstawowa, Majdan Nepryski 18, 23-460, Józefów TAK
  Zaleca się powierzenie realizacji zajęc rewalidacyjnych nauczycielom / specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć, zgodnie z odpowiednio art.. 19, art.. 20, lib art.. 21 roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207).
59. WNP.5532.59.2014.MŻ Monika Żur 27.02.2014 WNP.5532.59.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, Czernięcin Główny, 23-465, Turobin NIE
60. WNP.5532.60.2014.MG Maria Gruszka 18.03.2014 WNP.5532.60.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, Dołhobyczów, ul. Szkolna 4a, 22-540, Dołhobyczów NIE
61. WNP.5532.61.2014.AS Alicja Siedlecka 31.03.2014 WNP.5532.61.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, ul. Bohaterów Września 10, 22-525, Strzyżów NIE
62. WNP.5532.62.2014.AS Alicja Siedlecka 28.03.2014 WNP.5532.62.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, Czerniczyn 79, 22-500, Hrubieszów NIE
63. WNP.5532.63.2014.AM Anna Mieczan 26.03.2014 WNP.5532.63.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Listopadowa 12, 22-500, Hrubieszów NIE
64. WNP.5532.64.2014.AM Anna Mieczan 27.03.2014 WNP.5532.64.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Zamojska 16, 22-500, Hrubieszów NIE
65. WNP.5532.65.2014.AST Anna Startek 27.03.2014 WNP.5532.65.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, ul. Kryłowska 27, 22-530, Mircze NIE
66. WNP.5532.66.2014.AST Anna Startek 28.03.2014 WNP.5532.66.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, Wiszniów 61, 22-530, Wiszniów NIE
67. WNP.5532.67.2014.BJ Barbara Jakubas 18.02.2014 WNP.5532.67.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach. Szkoła Podstawowa, Molodiatycze 86, 22-554, Trzeszczany NIE
68. WNP.5532.68.2014.DK Dorota Kurzyńska 31.03.2014 WNP.5532.68.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, Teratyn 127, 22-510, Uchanie TAK
  Zaleca się powierzenie realizacji zajęc rewalidacyjnych nauczycielom / specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć, zgodnie z odpowiednio art.. 19, art.. 20, lib art.. 21 roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207).
69. WNP.5532.69.2014.DK Dorota Kurzyńska 31.03.2014 WNP.5532.69.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 13, 22-510, Uchanie NIE
70. WNP.5532.70.2014.MG Maria Gruszka 19.03.2014 WNP.5532.70.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, Honiatycze 104, 22-550, Werbkowice TAK
  Zaleca się dostosowanie wymagań edukacyjnych określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490, z późn zm.) oraz art. 6 ust. 1a roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniówi słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).               Zaleca się określenie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym zajęć rewalidacyjnych, zgodnie z art. 5, ust. 2 pkt. 5 roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr. 228, poz. 1490, z późn. zm.).               Zaleca się zapewnienie uczniowi niepełnosprawnemu posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490, z późn. zm.).               Zaleca się realizację określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym ustalonych przez dyrektora szkoły form udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgdodnie z art. 5, ust. 2 pkt. 3 roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr. 228, poz. 1490, z późn. zm.) oraz art 7, ust. 1 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielnia i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532).
71. WNP.5532.71.2014.MG Maria Gruszka 19.03.2014 WNP.5532.71.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, Hostynne Kolonia 30, 22-550, Werbkowice TAK
  Zaleca się zapewnienie uczniowi niepełnosprawnemu posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490, z późn. zm.).               Zaleca się powierzenie realizacji zajęc rewalidacyjnych nauczycielom / specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć, zgodnie z odpowiednio art.. 19, art.. 20, lib art.. 21 roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207)
72. WNP.5532.72.2014.AS Alicja Siedlecka 21.03.2014 WNP.5532.72.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Zespół Szkół nr 1, Ul. Peowiaków 30A, 22-400, Zamość NIE
73.  WNP.5532.73.2014.AS Alicja Siedlecka 27.03.2014 WNP.5532.73.2014 Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych. Szkoła Podstawowa, Machnów Nowy 16, 22-680, Lubycza Królewska TAK
  Zaleca się opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego przez zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem, zgodnie z art.. 5 ust. 3 roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr. 228, poz. 1490, z późn. zm.).               Zaleca się dokonanie wielospecjalistycznej oceny przez zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem, zgodnie z art. 5 ust. 4 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr. 228, poz. 1490, z późn. zm.).               Zaleca się dostosowanie wymagań edukacyjnych określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr. 228, poz. 1490, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).               Zaleca się współpracę nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, której zakres powinien zostać określony w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr. 228, poz. 1490, z późn. zm.).                Zaleca się, określenie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym zajęć rewidalizacyjnych , zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 5 rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr. 228, poz. 1490, z późn. zm.)               Zaleca się organizowanie zajęć rewalidacyjnych uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalniego zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia Ministra dukacji Nardowowej z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.).               Zaleca się realizację określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym ustalonych przez dyrektora szkoły form udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 3  rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr. 228, poz. 1490, z późn. zm.). oraz ust. 7 ust. 1 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532.)
74. WNP.5532.74.2014.BK Barbara Krawczyk 27.03.2014 WNP.5532.74.2014 Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych. Szkoła Podstawowa, Ul. Jana III Sobieskiego 5, 22-680, Lubycza Królewska NIE
75. WNP.5532.75.2014.ATM Aneta Tywoniuk 26.03.2014 WNP.5532.75.2014 Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. Szkoła Podstawowa, Podhorce 124, 22-600, Tomaszów Lubelski NIE
76. WNP.5532.76.2014.ATM Aneta Tywoniuk 27.03.2014 WNP.5532.76.2014 Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. Szkoła Podstawowa, Antoniówka 78, 22-435, Komarów NIE
77. WNP.5532.77.2014.BJ Barbara Jakubas 21.02.2014 WNP.5532.77.2014 Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. Szkoła Podstawowa, Kolonia Sitno 51, 22-424, Sitno NIE
78. WNP.5532.78.2014.DK Dorota Kurzyńska 25.03.2014 WNP.5532.78.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, Mokre 303, 22-400, Zamość NIE
79. WNP.5532.79.2014.Ase Elżbieta Pałka 16.05.2014 WNP.5532.79.2014 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstwaowa, Gorajska 16, 23-440, Frampol NIE
80. WNP.5532.80.2014.TS Teresa Sawicka 15.05.2014 WNP.5532.80.2014 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa, Gózd Lipiński 81, 23-425, Biszcza NIE
81. WNP.5532.81.2014.TS Teresa Sawicka 15.05.2014 WNP.5532.81.2014 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa, Bukowina 60, 23-425, Biszcza NIE
82. WNP.5532.82.2014.JZ Janusz Zuń 11.08.2014 WNP.5532.82.2014 Realizacja przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli, zadań polegających na organizowaniu i prowadzeniu doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa. Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli, Al.. Królewska 3, 24-100, Puławy NIE
83. WNP.5532.83.2014.JZ Janusz Zuń 12.08.2014 WNP.5532.83.2014 Realizacja przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli, zadań polegających na organizowaniu i prowadzeniu doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Karłowicza 4, 20-027, Lublin NIE
84. WNP.5532.84.2014.AK Anna Koper 26.02.2014 WNP.5532.84.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Krężnicka 156, 20-518, Lublin TAK
  Zaleca się zorganizować zajecia w świetlicy w ten sposób, aby liczba uczniów przypadających na jednego wychowawcę podczas zajęć w świetlicy nie przekraczała 25, zgodnie z art.. 7 ust. 2 załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
85. WNP.5532.85.2014.AK Anna Koper 28.02.2014 WNP.5532.85.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Roztocze 15, 20-722, Lublin TAK
  Zaleca się prowadzić dzienniki zajęć w świetlicy, zgodnie z art.. 8a ust. 2 roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nau
86. WNP.5532.86.2014.AK Anna Koper 26.02.2014 WNP.5532.86.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Balladyny 22, 20-601, Lublin TAK
  Zaleca się zorganizować zajecia w świetlicy w ten sposób, aby liczba uczniów przypadających na jednego wychowawcę podczas zajęć w świetlicy nie przekraczała 25, zgodnie z art.. 7 ust. 2 załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
87. WNP.5532.87.2014.AK Anna Koper 05.03.2014 WNP.5532.87.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, Dratów 83, 21-075, Ludwin NIE
88. WNP.5532.88.2014.AK Anna Koper 05.03.2014 WNP.5532.88.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, Zezulin Niższy 70, 21-075, Ludwin NIE
89. WNP.5532.89.2014.HR Halina Rogowska 16.05.2014 WNP.5532.89.2014 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa, Dobryń Duży 68, 21-512, Zalesie NIE
90. WNP.5532.90.2014.BC Bożenia Ćwiek 23.05.2014 WNP.5532.90.2014 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa, Zdzisławice 51, 23-304, Dzwola NIE
91. WNP.5532.91.2014.AK Anna Koper 27.02.2014 WNP.5532.91.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Rzeczyca Ziemiańska 79, 23-230, Trzydnik Duży NIE
92. WNP.5532.92.2014.AW Anna Wrzosek 16.05.2014 WNP.5532.92.2014 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa nr 2, ul wojska Polskiego 88, 21-550, Terespol TAK
  Zaleca się w przypdku zaistnienia wypadku, każdorazowo, niezwłocznie zawiadomienie o każdym wypadku osoby i organu zgodnie z art.. 41, ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.)               Zaleca się w przypadku zaistnienia wypadku, każdorazowo, powołanie zespołu i przeprowadzenie postępowania powypadkowego oraz sporządzenie dokumentacji powypadkowej zgodnie z art. 43 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.)               Zaleca się, w przypadku zaistnienia wypadku, każdorazowo, pouczać poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o przysługujących im prawach zgodnie  z art. 44 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.)               Zaleca się w przypadku zaistnienia wypadku, każdorazowo, zaznajomienie rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego zgodnie z art. 45 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.)               Zaleca się doręczenie protokołu powypadkowego rodzicom (opiekunom) zgodnie z art. 46, ust 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.)
93. WNP.5532.93.2014.AW Alina Wiśniecka 04.02.2014 WNP.5532.93.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Sarnów 19B, 21-421, Tuchowicz NIE
94. WNP.5532.94.2014.AW Alina Wiśniecka 04.02.2014 WNP.5532.94.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Jakusze 56, 21-404, Trzebieszów NIE
95. WNP.5532.95.2014.AW Alina Wiśniecka 05.02.2014 WNP.5532.95.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Gołabki 33, 21-400, Łuków NIE
96. WNP.5532.96.2014.AW Alina Wiśniecka 05.02.2014 WNP.5532.96.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Gimnazjum, Gołąbki 33, 21-400, Łuków NIE
97. WNP.5532.97.2014.HS Halina Szczygieł 05.02.2014 WNP.5532.97.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, ul. Lubelska 81, 24-130, Końskowola TAK
  Zaleca się zorganizować zajecia w świetlicy w ten sposób, aby liczba uczniów przypadających na jednego wychowawcę podczas zajęć w świetlicy nie przekraczała 25, zgodnie z art.. 7 ust. 2 załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
98. WNP.5532.98.2014.GD Grażyna Dziechciarz 06.02.2014 WNP.5532.98.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa w Zdziłowicach, 23-302, Godziszów NIE
99. WNP.5532.99.2014.GD Grażyna Dziechciarz 21.02.2014 WNP.5532.99.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa w Godziszowie Pierwszym, 23-302, Godziszów NIE
100. WNP.5532.100.2014.GD Grażyna Dziechciarz 28.03.2014 WNP.5532.100.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, Kocudza Pierwsza 29, 23-304, Dzwola NIE
101. WNP.5532.101.2014.GD Grażyna Dziechciarz 07.02.2014 WNP.5532.101.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Dzwola 121B, 23-304, Dzwola NIE
102. WNP.5532.102.2014.GD Grażyna Dziechciarz 10.02.2014 WNP.5532.102.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ks. I. Skorupki 11, 23-300, Janów Lubelski TAK
  Zaleca się dostosowanie liczebności uczniów w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej zgodnie z art.. 5 ust. 2 załącznika nr 2 lub 3 lub 4 lub 5 lub 5a lub 5b do roporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz 624 z późn. zm.).
103. WNP.5532.103.2014.RK Renata Kwiatek 07.02.2014 WNP.5532.103.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Brzeźnica Książęca 24, 21-104, Niedźwiada NIE
104. WNP.5532.104.2014.RK Renata Kwiatek 28.02.2014 WNP.5532.104.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Brzeźnica Bychawska 123, 21-104, Niedźwiada NIE
105. WNP.5532.105.2014.RK Renata Kwiatek 24.03.2014 WNP.5532.105.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, Ul. Szkolna 4a, 21-412, Adamów NIE
106. WNP.5532.106.2014.BC Bożenia Ćwiek 23.05.2014 WNP.5532.106.2014 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa, Branew 19, 23-304, Dzwola NIE
107. WNP.5532.107.2014.BG Barbara Grzesiak 05.02.2014 WNP.5532.107.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Przedszkole Integracyjne nr 39, ul. Balladyny 14, 20-601, Lublin NIE
108. WNP.5532.108.2014.BG Barbara Grzesiak 06.02.2014 WNP.5532.108.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Organizacja zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznych przedszkolu Publiczne Przedszkole Integracyjne, ul. Czartoryskich 21, 24-100, Puławy TAK
  Zaleca się dostosowanie liczebności dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego oraz w oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym zgodnie z art.. 5, ust. 3 zał. Nr 1 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.)
109. WNP.5532.109.2014.BG Barbara Grzesiak 07.02.2014 WNP.5532.109.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Radości 13, 2-533, Lublin NIE
110. WNP.5532.110.2014.MS Monika Szlagowska 24.02.2014 WNP.5532.110.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Staw 72, 22-151, Staw TAK
  Zaleca się zapewnić uczniom możliwość korzystania ze świetlicy zgodnie z art.. 67, ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
111. WNP.5532.111.2014.DS Dariusz Sułkowski 24.02.2014 WNP.5532.111.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa w Stołpiu, Nowosiółki Kolonia 54, 22-131, Stołpie NIE
112. WNP.5532.112.2014.MS Monika Szlagowska 25.02.2014 WNP.5532.112.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Strupin Duży 71, 22-100, Chełm NIE
113. WNP.5532.113.2014.DS Dariusz Sułkowski 25.02.2014 WNP.5532.113.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Żółtańce Kolonia, ul. Metalowa 89, 22-100, Chełm NIE
114. WNP.5532.114.2014.SK Krystyna Saneluta 18.02.2014 WNP.5532.114.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, ul. Lubelska 18, 22-170, Rejowiec Fabryczny NIE
115. WNP.5532.115.2014.SK Krystyna Saneluta 20.02.2014 WNP.5532.115.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, ul. Aleksandra Białasza 1, 22-130, Siedliszcze NIE
116. WNP.5532.116.2014.SK Krystyna Saneluta 19.02.2014 WNP.5532.116.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 13, 22-375, Izbica NIE
117. WNP.5532.117.2014.SK Krystyna Saneluta 19.02.2014 WNP.5532.117.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa w Tarnogórze, ul. Krakowskie Przedmieście 74, 22-375, Izbica  
  Zaleca się zapewnić uczniom możliwość korzystania ze świetlicy zgodnie z art.. 67, ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
118. WNP.5532.118.2014.EW Elżbieta Wołczuk 06.02.2014 WNP.5532.118.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Kaplonosy 73, 22-207, Żuków NIE
119. WNP.5532.119.2014.EW Elżbieta Wołczuk 06.02.2014 WNP.5532.119.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Wyryki 208, 22-205, Wyryki NIE
120. WNP.5532.120.2014.HD Halina Dudzińska 07.04.2014 WNP.5532.120.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, ul. Opolska 10a, 24-340, Józefów nad Wisłą TAK
  Zaleca się określenia w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym zajęc rewalidacyjnych, zgodnie z art.. 5, ust. 2 pkt. 5, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostepnych i integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490, z późn. zm.).               Zaleca się zapewnienie uczniowi niepełnosprawnemu posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z art. 4, ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostepnych i integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490, z późn. zm.).               Zaleca się realizację przez ucznia niepełnosprawnego co najmniej 2 godzin zajęć rewalidacyjnych w tygodniu zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 3 wraz z załącznikiem 1 do rozporządzenia z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).               Zaleca się powierzenie realizacji zajęć rewalidacyjnych nauczycielom / specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć, zgodnie z odpowiednie art. 19, 20 lub 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 1207).
121. WNP.5532.121.2014.BC Bożenia Ćwiek 10.04.2014 WNP.5532.121.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1, 21-480, Okrzeja TAK
  Zaleca się współpracę nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, której zakres powinien zostać określony w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr. 228, poz. 1490, z późn. zm.).                Zaleca się określenia w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym zajęc rewalidacyjnych, zgodnie z art.. 5, ust. 2 pkt. 5, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostepnych i integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490, z późn. zm.)               Zaleca się realizację określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym ustalonych przez dyrektora szkoły form udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 3  rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr. 228, poz. 1490, z późn. zm.). oraz ust. 7 ust. 1 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532.)
122. WNP.5532.122.2014.EL Ewa Lik-Matuła 13.02.2014 WNP.5532.122.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Gimnazjum Nr 4, Małochwiej Duży 82, 22-300, Krasnystaw NIE
123. WNP.5532.123.2014.BF Beata Filipowska 10.04.2014 WNP.5532.123.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, ul. Hutnicza 30, 21-470, Krzywda NIE
124. WNP.5532.124.2014.LS Lucyna Szczyrba 21.02.2014 WNP.5532.124.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Gimnazjum nr 6, ul. Powstańców Warszawy 10, 22-100, Chełm NIE
125,. WNP.5532.125.2014.AK Arkadiusz Kwiecińsi 24.02.2014 WNP.5532.125.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Gimnazjum nr 7, ul. Synów Pułku 15, 22-100, Chełm NIE
126. WNP.5532.126.2014.DS Dariusz Sułkowski 10.02.2014 WNP.5532.126.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, ul. I Armii WP 49, 22-175, Dorohusk NIE
127. WNP.5532.127.2014.KS Krystyna Sawicka 11.03.2014 WNP.5532.127.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, Sielec 141, 22-122, Leśniowice NIE
128. WNP.5532.128.2014.DA Dorota Adanczyk 06.02.2014 WNP.5532.128.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, Czułczyce 71, 22-107, Sawin  
129. WNP.5532.129.2014.DA Dorota Adanczyk 06.02.2014 WNP.5532.129.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, ul. Brzeska 14, 22-107, Sawin NIE
130. WNP.5532.130.2014.AK Arkadiusz Kwiecińsi 13.02.2014 WNP.5532.130.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, Fajsławice 130A, 21-060, Fajsławice NIE
131. WNP.5532.131.2014.KS Krystyna Sawicka 19.02.2014 WNP.5532.131.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, Jaślików 31, 22-300, Krasynstaw NIE
132. WNP.5532.132.2014.EB Ewa Bejster 28.02.2014 WNP.5532.132.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, ul. Piłsudskiego 21, 22-300, Krasnystaw NIE
133. WNP.5532.133.2014.LS Lucyna Szczyrba 28.02.2014 WNP.5532.133.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Mostowa 14, 22-300, Krasnystaw NIE
134. WNP.5532.134.2014.SK Krystyna Saneluta 07.03.2014 WNP.5532.134.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, Krupe 89, 22-302, Siennica Nadolna NIE
135. WNP.5532.135.2014.HR Henryk Radej 19.02.2014 WNP.5532.135.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, Płonka 70, 220330, Rudnik NIE
136. WNP.5532.136.2014.DA Dorota Adamczyk 06.02.2014 WNP.5532.136.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Przedszkole, ul. Brzeska 14, 22-107, Sawin NIE
137. WNP.5532.137.2014.WCz Krzysztof Paluch 26.03.2014 WNP.5532.137.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Urzędowska 435, 23-200, Kraśnik NIE
138. WNP.5532.138.2014.EL Ewa Lik-Matuła 24.02.2014 WNP.5532.138.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Przedszkole Miejskie z Oddziałem Integracyjnym nr 9, ul. Broniewskiego 14, 22-100, Chełm TAK
  Zaleca się zapewnienie uczniowi niepełnosprawnemu posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostepnych i integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490, z późn. zm.).               Zaleca się dostosowanie liczebności dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego oraz w oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym, zgodnie z art. 5 ust. 3 zał. nr 1 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.)               Zaleca się dostosowanie liczebności uczniów w oddziale szkoły integracyjnej oraz w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej, zgodnie z art. 5 ust. 2 załącznik nr 2 lub 3 lub 4 lub 5 lub 5a lub 5b do rozporządzenia w sprawie ramowych statutówpublicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.)
139. WNP.5532.139.2014.EW Elżbieta Wołczuk 06.02.2014 WNP.5532.139.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Miejskie Przedszkole Integracyjne, ul. Szkolna 5, 22-200, Włodawa NIE
140. WNP.5532.140.2014.AM Andrzej Mironiuk 25.02.2014 WNP.5532.140.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Cicibór Duży 1, 21-500, Biała Podlaska NIE
141. WNP.5532.141.2014.BF Brygida Fabrycka 12.02.2014 WNP.5532.141.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 11, 21-570, Drelów NIE
142. WNP.5532.142.2014.TG Teresa Grodecka 20.02.2014 WNP.5532.142.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, ul. Nowa 2, 21-543, Konstantynów NIE
143. WNP.5532.143.2014.AM Andrzej Mironiuk 25.02.2014 WNP.5532.143.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Rokitno 57a, 21-504, Rokitno NIE
144. WNP.5532.144.2014.WŻ Wanda Żukowska 17.02.2014 WNP.5532.144.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, ul. Lubelska 37, 21-533, Rossosz NIE
145. WNP.5532.145.2014.HI Hanna Ilczuk 25.02.2014 WNP.5532.145.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa w Kobylanach, ul. Słoneczna 11, 21-540, Małaszewice. NIE
146. WNP.5532.146.2014.AM Andrzej Mironiuk 25.02.2014 WNP.5532.146.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa Neple, ul. Parkowa 22, 21-550, Terespol NIE
147. WNP.5532.147.2014.AW Anna Wrzosek 28.02.2014 WNP.5532.147.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Dębowa Kłoda 105, 21-211, Dębowa Kłoda TAK
  Zaleca się, zapewnić uczniom możliwośc korzystania ze swietlicy zgodnie z art.. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
148. WNP.5532.148.2014.HR Halina Rogowska 28.02.2014 WNP.5532.148.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Przewłoka 98, 21-200, Parczew NIE
149. WNP.5532.149.2014.AW Anna Wrzosek 25.02.2014 WNP.5532.149.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, ul. Wojska Polskiego 27, 21-230, Sosnowica NIE
150. WNP.5532.150.2014.MŻ Marek Żelisko 07.02.2014 WNP.5532.150.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, ul. II Armii Wojska Polskiego 25, 21-345, Borki NIE
151. WNP.5532.151.2014.EK Ewa Kwaśniewska 14.02.2014 WNP.5532.151.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, ul. I Armii Wojska Polskiego 7, 21-311, Komarówka Podlaska NIE
152. WNP.5532.152.2014.MŻ Marek Żelisko 07.02.2014 WNP.5532.152.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Ulan-Majorat 53, 21-307, Ulan-Majorat TAK
  Zaleca się zapewnić uczniom możliwość korzystania ze świetlicy zgodnie z art.. 67, ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
153. WNP.5532.153.2014.BF Brygida Fabrycka 14.02.2014 WNP.5532.153.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, ul. Piłsudskiego 25, 21-310, Wohyń NIE
154. WNP.5532.154.2014.WŻ Wanda Żukowska 14.02.2014 WNP.5532.154.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi, ul. Warszawska 40, 21-560, Międzyrzec Podlaski NIE
155. WNP.5532.155.2014.Ase Aleksandra Sępoch 27.03.2014 WNP.5532.155.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. 15 P. P. "Wilków" 6, 08-530, Dęblin NIE
156. WNP.5532.156.2014.JS Jerzy Surma 24.03.2014 WNP.5532.156.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Maciejów Stary 54A, 23-145, Wysokie TAK
  Zaleca się zapewnić uczniom możliwość korzystania ze świetlicy zgodnie z art.. 67, ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
157. WNP.5532.157.2014.DS Danuta Steć 29.04.2014 WNP.5532.157.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. J. Śliwińskiego 5, 20-861, Lublin NIE
158. WNP.5532.158.2014.BF Brygida Fabrycka 11.02.2014 WNP.5532.158.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Gimnazjum, ul. Kocka 45, 21-306, Czemierniki NIE
159. WNP.5532.159.2014.ER Ewa Romaniuk 27.03.2014 WNP.5532.159.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa Nr 27, ul. Kresowa 1, 20-215, Lublin NIE
160. WNP.5532.160.2014.EK Ewa Kwaśniewska 14.03.2014 WNP.5532.160.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa w Sworach, ul. Szkolna 34, 21-500, Biała Podlaska NIE
161. WNP.5532.161.2014.HR Halina Rogowska 25.03.2014 WNP.5532.161.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, ul. 1 Maja 5, 21-505, Janów Lubelski NIE
162. WNP.5532.162.2014.TG Teresa Grodecka 11.03.2014 WNP.5532.162.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, Komarno-Kolonia 13, 21-543, Konstantynów NIE
163. WNP.5532.163.2014.AM Andrzej Mironiuk 25.03.2014 WNP.5532.163.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, ul. Bialska 25, 21-542, Leśna Podlaska NIE
164. WNP.5532.164.2014.MŻ Marek Żelisko 14.03.2014 WNP.5532.164.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 18A, 21-532, Łomazy NIE
165. WNP.5532.165.2014.WŻ Wanda Żukowska 14.02.2014 WNP.5532.165.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi, ul. Warszawska 40, 21-560, Międzyrzec Podlaski NIE
166. WNP.5532.166.2014.EK Ewa Kwaśniewska 14.02.2014 WNP.5532.166.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, ul. Kodeńska 12, 21-515, Sławatycze NIE
167. WNP.5532.167.2014.AM Andrzej Mironiuk 25.02.2014 WNP.5532.167.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, Sosnówka 117, 21-518, Sosnówka NIE
168. WNP.5532.168.2014.HI Hanna Ilczuk 07.03.2014 WNP.5532.168.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, ul. Wiejska 7a, 21-540, Małaszewice NIE
169. WNP.5532.169.2014.TG Teresa Grodecka 27.03.2014 WNP.5532.169.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, Kostry 1, 21-210, Milanów TAK
  Zaleca się realizację przez ucznia niepełnosprawnego co najmniej 2 godzi zajęć rewalidacyjnych w tygodniu, zgodnie z art.. 4 ust. 1 pkt. 3 wraz z załącznikiem nr 1do rozporządzenia z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkoła publicznych (Dz. U. poz. 204).
170. WNP.5532.170.2014.HR Halina Rogowska 04.03.2014 WNP.5532.170.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Polna 34, 21-200, Parczew NIE
171. WNP.5532.171.2014.HI Hanna Ilczuk 04.03.2014 WNP.5532.171.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, Żakowola Poprzeczna 43, 21-302, Kąkolewnica TAK
  Zaleca się dokonanie wielospecjalistycznej oceny przez zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajecia z uczniem, zgodnie z art.. 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostepnych i integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490, z późn. zm.).               Zaleca się zapewnienie uczniowi niepełnosprawnemu posiadajacemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność realizacje zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostepnych i integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490, z późn. zm.).          Zaleca się powierzenie realizacji zajęc rewalidacyjnych nauczycielom / specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć, zgodnie z odpowiednio art 14. art.. 19, art.. 20, lub art.. 21 roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207).                 Zaleca się realizację okreslonych w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym ustalonych przez dyrektora szkoły form udzielania dziecku / uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej, zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 3  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostepnych i integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490, z późn. zm.).  oraz art. 7 ust. 1 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532.
172. WNP.5532.172.2014.HI Hanna Ilczuk 04.03.2014 WNP.5532.172.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Sitkowskiego 3, 21-300, Radzyń Podlaski TAK
  Zaleca się dostosowanie wymagań edukacyjnych określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostepnych i integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).               Zaleca się zapewnienie uczniowi niepełnosprawnemu posiadajacemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność realizacje zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostepnych i integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490, z późn. zm.).               Zaleca się powierzenie realizacji zajęc rewalidacyjnych nauczycielom / specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć, zgodnie z odpowiednio art 14. art.. 19, art.. 20, lub art.. 21 roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207).
173. WNP.5532.173.2014.BF Brygida Fabrycka 14.02.2014 WNP.5532.173.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa w Bezwoli, Grabówka 1, 21-310, Wohyń NIE
174. WNP.5532.174.2014.MŻ Marek Żelisko 14.03.2014 WNP.5532.174.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, Huszcza 34, 21-532, Łomazy NIE
175. WNP.5532.175.2014.JZ Janusz Zuń 13.08.2014 WNP.5532.175.2014 Realizacja przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli, zadań polegających na organizowaniu i prowadzeniu doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa. Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Dominikańska 5, 20-111, Lublin NIE
176. WNP.5532.176.2014.BC Bożenia Ćwiek 19.05.2014 WNP.5532.176.2014 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa, Momoty Górne 23, 23-300, Janów Lubelski TAK
  Zaleca się określenie w statucie zadań nauczycieli oraz innych pracowników, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajeć organizowanych przez szkołę zgodnie z art.. 11 załącznika nr 2 rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222).
177. WNP.5532.177.2014.WŻ Wanda Żukowska 13.02.2014 WNP.5532.177.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Przedszkole Integracyjne Nr 16, ul. Wesoła 21-23, 21-500, Biała Podlaska TAK
  Zaleca się dostosowanie liczebności dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego oraz w oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym zgodnie z art.. 5, ust. 3 zał. Nr 1 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.).
178. WNP.5532.178.2014.EPa Elżbieta Pałka 07.02.2014 WNP.5532.178.2014 Zgodność realizacji obowiązkowych zajec edukacyjnych w klasach I - II oraz IV i V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Czwartaków 11, 20-045, Lublin TAK
  Zaleca się, aby podział na grupy na obowiązkowych zajeciach komputerowych był zgodny z art.. 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204)
179. WNP.5532.179.2014.EP Elżbieta Pałka 07.02.2014 WNP.5532.179.2014 Zgodność realizacji obowiązkowych zajec edukacyjnych w klasach I - II oraz IV i V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Zuchów 1, 20-047, Lublin NIE
180. WNP.5532.180.2014.Epa Elżbieta Pałka 11.02.2014 WNP.5532.180.2014 Zgodność realizacji obowiązkowych zajec edukacyjnych w klasach I - II oraz IV i V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa Nr 25, ul. Sieroca 17, 20-089, Lublin NIE
181. WNP.5532.181.2014.MO Marzanna Ostrowska 06.03.2014 WNP.5532.181.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa w Rudnie, ul. Spacerowa 10, 21-140, Michów TAK
  Zaleca się opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego przez zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem, zgodnie z art.. 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostepnych i integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490, z późn. zm.).               Zaleca się dostosowanie wymagań edukacyjnych określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostepnych i integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)               Zaleca się współpracę nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, której zakres powinien zostać określony w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr. 228, poz. 1490, z późn. zm.).     Zaleca się określenia w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym zajęc rewalidacyjnych, zgodnie z art.. 5, ust. 2 pkt. 5, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostepnych i integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490, z późn. zm.).               Zaleca się zapewnienie uczniowi niepełnosprawnemu posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z art. 4, ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostepnych i integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490, z późn. zm.).               Zaleca się dostosowanie wymagań edukacyjnych określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostepnych i integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
182. WNP.5532.182.2014.IG Izabela Gmur 06.02.2014 WNP.5532.182.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Karmanowice 85, 24-160, Wąwolnica NIE
183. WNP.5532.183.2014.IG Izabela Gmur 19.02.2014 WNP.5532.183.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, ul. Zamkowa 4, 24-160, Wąwolnica TAK
  Zaleca się prowadzić dzienniki zajęć w świetlicy, zgodnie z art.. 8a ust. 2 roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
184. WNP.5532.184.2014.IG Izabela Gmur 24.02.2014 WNP.5532.184.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 9, 24-320, Poniatowa NIE
185. WNP.5532.185.2014.MK Marzanna Kondratowicz 07.02.2014 WNP.5532.185.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Wilków 66, 24-313, Wilków NIE
186. WNP.5532.186.2014.MK Marzanna Kondratowicz 06.02.2014 WNP.5532.186.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Rzeczyca 69, 24-120, Kazimierz NIE
187. WNP.5532.187.2014.MK Marzanna Kondratowicz 19.02.2014 WNP.5532.187.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Drzewce - Kolonia 82a, 24-150, Nałęczów NIE
188. WNP.5532.188.2014.MK Marzanna Kondratowicz 24.02.2014 WNP.5532.188.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, Kraczewice Prywatne 67, 24-320, Poniatowa NIE
189. WNP.5532.189.2014.JK Jolanta Kasprzak 07.02.2014 WNP.5532.189.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Zagloba 21, 24-313, Wilków NIE
190. WNP.5532.190.2014.HS Halina Szczygieł 18.02.2014 WNP.5532.190.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, ul. Legionu Puławskiego 8, 24-100, Puławy TAK
  Zaleca się prowadzić dzienniki zajęć w świetlicy, zgodnie z art.. 8a ust. 2 roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczj i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
191. WNP.5532.191.2014.HS Halina Szczygieł 26.02.2014 WNP.5532.191.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, ul. Osiedle Szkolne 5B, 24-123, Janowiec TAK
  Zaleca się powierzenie realizacji zajęc rewalidacyjnych nauczycielom / specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć, zgodnie z odpowiednio art 14. art.. 19, art.. 20, lub art.. 21 roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207).
192. WNP.5532.192.2014.BC Bożenia Ćwiek 19.05.2014 WNP.5532.192.2014 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa, Biała Druga 142, 23-300, Janów Lubelski NIE
193. WNP.5532.193.2014.EP Ewa Podkańska 28.03.2014 WNP.5532.193.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, ul. Leśna 1, 23-110, Krzczonów TAK
  Zaleca się powierzenie realizacji zajęc rewalidacyjnych nauczycielom / specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć, zgodnie z odpowiednio art 14. art.. 19, art.. 20, lub art.. 21 roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207).
194. WNP.5532.194.2014.EP Ewa Podkańska 27.03.2014 WNP.5532.194.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, Stary Pożóg 57E, 24-130, Końskowola NIE
195. WNP.5532.195.2014.MO Marzanna Ostrowska 12.02.2014 WNP.5532.195.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Rudka Kocłowiecka 3-B, 21-025, Niemce NIE
196. WNP.5532.196.2014.MO Marzanna Ostrowska 14.02.2014 WNP.5532.196.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 23, 21-025, Niemce TAK
  Zaleca się prowadzić dzienniki zajęć w świetlicy, zgodnie z art.. 8a ust. 2 roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczj i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.               Zaleca się zorganizowac zajęcia w świetlicy w ten sposób, aby liczba uczniów przypadających na jednego wychowawcę podczas zajęć w świetlicy nie przekraczała 25, zgodnie z art. 7 ust. 2 załacznika nr 2 rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
197. WNP.5532.197.2014.MO Marzanna Ostrowska 20.02.2014 WNP.5532.197.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Kolechowice 125, 21-110, Ostrów Lubelski NIE
198. WNP.5532.198.2014.MO Marzanna Ostrowska 26.02.2014 WNP.5532.198.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Katarzyn 114, 21-140, Michów NIE
199. WNP.5532.199.2014.MO Marzanna Ostrowska 25.02.2014 WNP.5532.199.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Zakępie 45, 21-412, Adamów TAK
  Zaleca się zapewnić uczniom możliwość korzystania ze świetlicy zgodnie z art.. 67, ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
200. WNP.5532.200.2014.MO Marzanna Ostrowska 21.02.2014 WNP.5532.200.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Fiukówka 9, 21-470, Krzywda TAK
  Zaleca się prowadzić dzienniki zajęć w świetlicy, zgodnie z art.. 8a ust. 2 roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczj i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.               Zaleca się zorganizowac zajęcia w świetlicy w ten sposób, aby liczba uczniów przypadających na jednego wychowawcę podczas zajęć w świetlicy nie przekraczała 25, zgodnie z art. 7 ust. 2 załacznika nr 2 rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
201. WNP.5532.201.2014.MO Marzanna Ostrowska 19.02.2014 WNP.5532.201.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Jeleniec 45, 21-421, Tuchowicz TAK
  Zaleca się zapewnić uczniom możliwość korzystania ze świetlicy zgodnie z art.. 67, ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
202. WNP.5532.202.2014.MO Marzanna Ostrowska 25.02.2014 WNP.5532.202.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, Dębica 25, 21-102, Ostrówek NIE
203. WNP.5532.203.2014.MO Marzanna Ostrowska 19.02.2014 WNP.5532.203.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Gimnazjum, Jeleniec 45, 21-422, Stanin NIE
204. WNP.5532.204.2014.MO Marzanna Ostrowska 21.02.2014 WNP.5532.204.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, Wandów 75, 21-426, Wola Mysłowska NIE
205. WNP.5532.205.2014.EP Elżbieta Pałka 14.02.2014 WNP.5532.205.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, ul. Jaśminowa 6, 21-010, Łęczna NIE
206. WNP.5532.206.2014.EP Elżbieta Pełka 17.02.2014 WNP.5532.206.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, Łańcuchów 19, 21-020, Milejów NIE
207. WNP.5532.207.2014.EP Elżbieta Pełka 17.02.2014 WNP.5532.207.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, Nadrybie-Dwór 88, 21-013, Puchaczów NIE
208. WNP.5532.208.2014.MNB Małgorzata Nowaczyńska-Brożek 24.02.2014 WNP.5532.208.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Przedszkole, Pawłowice, 08-540, Stężyca NIE
209. WNP.5532.209.2014.MNB Małgorzata Nowaczyńska-Brożek 24.02.2014 WNP.5532.209.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, ul. Kodeńska 12, 21-515, Sławatycze NIE
210. WNP.5532.210.2014.MNB Małgorzata Nowaczyńska-Brożek 25.02.2014 WNP.5532.210.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, ul. Kościuszki 8, 23-235, Annopol NIE
211. WNP.5532.211.2014.JR Jan Rećko 12.02.2014 WNP.5532.211.2014 Zgodność realizacji obowiązkowych zajec edukacyjnych w klasach I - II oraz IV i V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa, Nowa Wola 95, 210107, Serniki TAK
  Zaleca się podział na grupy na obowiązkowych zajęciach komputerowych był zgodny z art.. 7 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).
212. WNP.5532.212.2014.JR Jan Rećko 17.02.2014 WNP.5532.212.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa w Stasinie, 21-030, Motycz NIE
213. WNP.5532.213.2014.JR Jan Rećko 20.02.2014 WNP.5532.213.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, ul. Partyzantów 2C, 21-110, Ostrów Lubelski NIE
214. WNP.5532.214.2014.BC Bożenia Ćwiek 16.05.2014 WNP.5532.214.2014 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa, Wierzchowiska Drugie 165, 21-310, Modliborzyce NIE
215. WNP.5532.215.2014.WC Wioletta Czochór 14.02.2014 WNP.5532.215.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, ul. Kolejowa 28, 23-200, Kraśnik NIE
216. WNP.5532.216.2014.WCz Wioletta Czochór 14.02.2014 WNP.5532.216.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, ul. Akacjowa 20, 23-206, Stróża NIE
217. WNP.5532.217.2014.WCz Wioletta Czochór 21.02.2014 WNP.5532.217.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kościuszki 23, 23-200, Kraśniki NIE
218. WNP.5532.218.2014.WCz Wioletta Czochór 21.02.2014 WNP.5532.218.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Gimnazjum Nr 1, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1, 23-204, Kraśnik NIE
219. WNP.5532.219.2014.DS Danuta Steć 14.02.2014 WNP.5532.219.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa nr 20, al.. J. Piłsudskiego 26, 20-407, Lublin TAK
  Zaleca się zorganizować zajecia w świetlicy w ten sposób, aby liczba uczniów przypadających na jednego wychowawcę podczas zajęć w świetlicy nie przekraczała 25, zgodnie z art.. 7 ust. 2 załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
220. WNP.5532.220.2014.DS Danuta Steć 18.02.2014 WNP.5532.220.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Zemborzyce Tereszyńskie 2, 20-515, Lublin NIE
221. WNP.5532.221.2014.DS Danuta Steć 19.02.2014 WNP.5532.221.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa Nr. 3, ul. Tysiąclecia 25, 08-530, Dęblin NIE
222. WNP.5532.222.2014.JS Jerzy Surma 13.02.2014 WNP.5532.222.2014 Zgodność realizacji obowiązkowych zajec edukacyjnych w klasach I - II oraz IV i V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 2, 24-105, Baranów NIE
223. WNP.5532.223.2014.JS Jerzy Surma 13.02.2014 WNP.5532.223.2014 Organizacja zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu. Przedszkole, ul. Szkolna 2, 24-105, Baranów NIE
224.  WNP.5532.224.2014            
225. WNP.5532.225.2014.JS Jerzy Surma 18.02.2014 WNP.5532.225.2014 Zgodność realizacji obowiązkowych zajec edukacyjnych w klasach I - II oraz IV i V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa, ul. Mickiewicza 19, 21-013, Puchaczów  
  Zaleca się aby podział na grupy na obowiązkowych zajęciach komputerowych był zgodny z art. 7 ust. 1 pkt. 1 roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).
226. WNP.5532.226.2014.KP Krzysztof Paluch 14.02.2014 WNP.5532.226.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Blinów 111, 23-225, Szastarka NIE
227. WNP.5532.227.2014.KP Krzysztof Paluch 14.02.2014 WNP.5532.227.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Kolonia Wojciechów 102, 23-225, Szastarka NIE
228. WNP.5532.228.2014.KP Krzysztof Paluch 21.02.2014 WNP.5532.228.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkołą Podstawowa, Wyżnica 32, 23-251, Dzierzkowice NIE
229. WNP.5532.229.2014.KP Krzysztof Paluch 19.02.2014 WNP.5532.229.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, Terpentyna 182, 23-251, Dzierzkowice NIE
230. WNP.5532.230.2014.HD Halina Dudzińska 14.02.2014 WNP.5532.230.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Słowackiego 2, 08-500, Ryki NIE
231. WNP.5532.231.2014.HD Halina Dudzińska 14.02.2014 WNP.5532.231.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. 15 Pułku Piechoty "Wilków" AK 5, 08-500, Ryki NIE
232. WNP.5532.232.2014.Ase Aleksandra Sępoch 18.02.2015 WNP.5532.232.2014 Zgodność realizacji obowiązkowych zajec edukacyjnych w klasach I - II oraz IV i V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa nr 55, ul. Lucyny Herc 4, 20-328, Lublin NIE
233. WNP.5532.233.2014.Ase Aleksandra Sępoch 18.02.2015 WNP.5532.233.2014 Organizacja zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu. Przedszkole 78, ul. Samsonowicza 9, 20-485, Lublin NIE
234. WNP.5532.234.2014.JS Jerzy Surma 19.02.2014 WNP.5532.234.2014 Zgodność realizacji obowiązkowych zajec edukacyjnych w klasach I - II oraz IV i V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa Nr 31, ul. Lotnicza 1, 20-322, Lublin NIE
235. WNP.5532.235.2014.JS Jerzy Surma 20.02.2014 WNP.5532.235.2014 Zgodność realizacji obowiązkowych zajec edukacyjnych w klasach I - II oraz IV i V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. K. Przerwy-Tetmajera 2, 20-362, Lublin NIE
236. WNP.5532.236.2014.JS Jerzy Surma 27.02.2014 WNP.5532.236.2014 Zgodność realizacji obowiązkowych zajec edukacyjnych w klasach I - II oraz IV i V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa, Piotrowice 107, 24-150, Nałęczów NIE
237. WNP.5532.237.2014.JS Jerzy Surma 27.02.2014 WNP.5532.237.2014 Zgodność realizacji obowiązkowych zajec edukacyjnych w klasach I - II oraz IV i V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa, Sadurki 106, 24-150, Nałęczów NIE
238. WNP.5532.238.2014.ED Elżbieta Denejko 13.03.2014 WNP.5532.238.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kopernika 9a, 21-040, Świdnik NIE
239. WNP.5532.239.2014.WCz Wioletta Czochór 10.03.2014 WNP.5532.239.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, ul. Gorodowa 6, 23-310, Modliborzyce NIE
240. WNP.5532.240.2014.ED Elżbieta Denejko 14.03.2014 WNP.5532.240.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Zabłockiego 8, 24-100, Puławy NIE
241. WNP.5532.241.2014.RO Renata Olszewska 21.03.2014 WNP.5532.241.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa Nr 51, ul. Bursztynowa 22, 20-576, Lublin TAK
  Zaleca się dodatkowo w szkole podstawowej ogólnodostępnej z oddziałami integracyjnymi lub integracyjnej, nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, zgodnie z art.. 6, ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostepnych i integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490, z późn. zm.).
242. WNP.5532.242.2014.DS Danuta Steć 25.02.2014 WNP.5532.242.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa Nr 5 , ul. Siedlecka 56, 21-400, Łuków NIE
243. WNP.5532.243.2014.EPa Elżbieta Pałka 20.03.2014 WNP.5532.243.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Jarzębinoa 6, 21-040, Świdnik NIE
244. WNP.5532.244.2014.ED Elżbieta Denejko 14.02.2014 WNP.5532.244.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Jaworowa 5, 24-100, Puławy NIE
245. WNP.5532.245.2014.DS Danuta Steć 12.02.2014 WNP.5532.245.2014 Organizacja zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu. Przedszkole Nr 1, ul. Szkolna 18, 08-500, Ryki TAK
  Zaleca się aby liczba dzieci w oddziale nie przekraczała 25 (z zastrzeżeniem ust. 3 - 5 w art.. 5), zgodnie z art.. 5, ust. 2 - 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DZ. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)
246. WNP.5532.246.2014.UG Urszula Gralewska 18.03.2014 WNP.5532.246.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa Nr 40, ul. Róży Wiatrów 9, 20-468, Lublin NIE
247. WNP.5532.247.2014.DS Danuta Steć 27.02.2014 WNP.5532.247.2014 Organizacja zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu. Przedszkole Nr 5, ul. Kochanowskiego 21, 08-500, Ryki TAK
  Zaleca się aby liczba dzieci w oddziale nie przekraczała 25 (z zastrzeżeniem ust. 3 - 5 w art.. 5), zgodnie z art.. 5, ust. 2 - 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DZ. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)
248.. WNP.5532.248.2014.AS Aleksandra Sępoch 14.02.2014 WNP.5532.248.2014 Zgodność realizacji obowiązkowych zajec edukacyjnych w klasach I - II oraz IV i V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Witolda Chodźki 2, 20-093, Lublin NIE
249. WNP.5532.249.2014.Ase Aleksandra Sępoch 21.02.2014 WNP.5532.249.2014 Zgodność realizacji obowiązkowych zajec edukacyjnych w klasach I - II publicznego gimnazjum z ramowym planem nauczania Gimnazjum Specjalne, Podgłębokie 1A, 21-070, Cyców NIE
250. WNP.5532.250.2014.BF Beata Filipowska 20.02.2014 WNP.5532.250.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, Rybczewice Pierwsze 119A, 21-065, Rybczewice NIE
251. WNP.5532.251.2014.BF Beata Filipowska 20.02.2014 WNP.5532.251.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, il. Mickiewicza 2, 21-050, Piaski NIE
252. WNP.5532.252.2014.MO Marzanna Ostrowska 14.03.2014 WNP.5532.252.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Ownia 101, 08-500, Ryki NIE
253. WNP.5532.253.2014.MO Marzanna Ostrowska 24.03.2014 WNP.5532.253.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, ul. Lipca 22, 21-143, Abramów TAK
  Zaleca się powierzenie realizacji zajęc rewalidacyjnych nauczycielom / specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć, zgodnie z odpowiednio art 14. art.. 19, art.. 20, lub art.. 21 roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207).
254. WNP.5532.254.2014.MO Marzanna Ostrowska 20.03.2014 WNP.5532.254.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, Nasutów 209a, 21-025, Niemce NIE
255. WNP.5532.255.2014.MO Marzanna Ostrowska 17.03.2014 WNP.5532.255.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, Wielkolas 27C, 21-143, Abramów TAK
  Zaleca się dostosowanie wymagań edukacyjnych określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostepnych i integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)               Zaleca się zapewnienie uczniowi niepełnosprawnemu posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z art. 4, ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostepnych i integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490, z późn. zm.).                Zaleca się powierzenie realizacji zajęc rewalidacyjnych nauczycielom / specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć, zgodnie z odpowiednio art 14. art.. 19, art.. 20, lub art.. 21 roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207).
256. WNP.5532.256.2014.JK Jolanta Kasprzak 28.02.2014 WNP.5532.256.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Babin 147, 24-200, Bełżyce NIE
257. WNP.5532.257.2014.JK Jolanta Kasprzak 25.02.2014 WNP.5532.257.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Czółna 103, 24-220, Niedrzwica Duża TAK
  Zaleca się, zapewnić uczniom możliwośc korzystania ze swietlicy zgodnie z art.. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
258. WNP.5532.258.2014.JK Jolanta Kasprzak 24.02.2014 WNP.5532.258.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Nr 1, ul. Szkolna 5, 24-300, Opole Lubelskie TAK
  Zaleca się powierzenie realizacji zajęc rewalidacyjnych nauczycielom / specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć, zgodnie z odpowiednio art 14. art.. 19, art.. 20, lub art.. 21 roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207).
259. WNP.5532.259.2014.Epa Elżbieta Pałka 21.02.2014 WNP.5532.259.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, ul. Partyzancka 19, 21-007, Mełgiew NIE
260. WNP.5532.260.2014.Epa Elżbieta Pałka 21.02.2014 WNP.5532.260.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Szkoła Podstawowa, Świdnik Mały 39, 2-258, Lublin ?
   
261. WNP.5532.261.2014.JR Jan Rećko 27.02.2014 WNP.5532.261.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa w Kaznowie, 21-110, Ostrów Lubelski NIE
262. WNP.5532.262.2014.MO Marzanna Ostrowska 14.03.2014 WNP.5532.262.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, Sobieszyn 4, 08-505, Ułęż TAK
  Zaleca się opracowanie i dostosowanie wymagań edukacyjnych określonych w PET, zgodnie z art.. 5 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. oraz art.. 6, ust. 1, roporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. (Dz. U. Nr. 63, poz. 562 z późn. zm.)               Zaleca się zapewnienie uczniowi niepełnosprawnemu posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z art. 4, ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostepnych i integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490, z późn. zm.).                Zaleca się powierzenie realizacji zajęc rewalidacyjnych nauczycielom / specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć, zgodnie z odpowiednio art 14. art.. 19, art.. 20, lub art.. 21 roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207).
263. WNP.5532.263.2014.JS Jan Skutnik 28.03.2014 WNP.5532.263.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, Skrudki 5a, 24-103, Żyrzyn NIE
264. WNP.5532.264.2014.JR Jan Rećko 28.02.2014 WNP.5532.264.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa w Woli Skromowskiej, 21-150, Kock TAK
  Zaleca się współpracę nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, której zakres powinien zostać określony w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr. 228, poz. 1490, z późn. zm.).               Zaleca się realizację okreslonych w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym ustalonych przez dyrektora szkoły form udzielania dziecku / uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej, zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 3  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostepnych i integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490, z późn. zm.).  oraz art. 7 ust. 1 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532.)
265. WNP.5532.265.2014.RO Renata Olszewska 28.02.2014 WNP.5532.265.2014 Zgodność realizacji obowiązkowych zajec edukacyjnych w klasach I - II oraz IV i V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa, Matczyn 9, 24-200, Matczyn TAK
  Zaleca się aby tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I i II na I etapie edukacyjnym był zgodny z tygodniowym wymiarem godzin obowiązkowych zajeć edukacyjnych określonym w ust. 3 pkt. 1 lit. A i b załącznika nr 1 do roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkoła publicznych (Dz. U. poz.204)
266. WNP.5532.266.2014.RO Renata Olszewska 27.02.2014 WNP.5532.266.2014 Zgodność realizacji obowiązkowych zajec edukacyjnych w klasach I - II oraz IV i V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Plażowa 9, 20-620, Lublin NIE
267. WNP.5532.267.2014.RO Renata Olszewska 27.02.2014 WNP.5532.267.2014 Zgodność realizacji obowiązkowych zajec edukacyjnych w klasach I - II oraz IV i V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Wajdeloty 1, 20-607, Lublin TAK
  Zaleca się aby podział na grupy na obowiązkowych zajęciach komputerowych był zgodny z art.. 7 ust. 1 pkt. 1 roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkoła publicznych (Dz. U. poz. 204.)
268. WNP.5532.268.2014.GP Gabriela Porzyć 17.03.2014 WNP.5532.268.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Adama Mickiewicza 24, 20-433, Lublin NIE
269. WNP.5532.269.2014.JR Jan Rećko 07.03.2014 WNP.5532.269.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, ul. Przechodnia 11, 21-150, Kock TAK
  Zaleca się powierzenie realizacji zajęc rewalidacyjnych nauczycielom / specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć, zgodnie z odpowiednio art 14. art.. 19, art.. 20, lub art.. 21 roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207).
270. WNP.5532.270.2014.BC Bożena Ćwiek 16.05.2014 WNP.5532.270.2014 Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa, Wolica Pierwsza 21, 23-310, Modliborzyce NIE
271. WNP.5532.271.2014.BJ Barbara Jakubas 21.05.2014 WNP.5532.271.2014 Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa, Tarzymiechy Pierwsze 72, 22-375, Izbica NIE
272. WNP.5532.272.2014.BJ Barbara Jakubas 21.05.2014 WNP.5532.272.2014 Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa, Wirkowice Drugie 20, 22-375, Izbica NIE
273. WNP.5532.273.2014.BJ Barbara Jakubas 21.05.2014 WNP.5532.273.2014 Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa, ul. Główna 7, 22-315, Gorzków-Osada NIE
274. WNP.5532.274.2014.KP Krzysztof Paluch 19.05.2014 WNP.5532.274.2014 Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa w Borowie, 23-235, Annopol NIE
275. WNP.5532.275.2014.KP Krzysztof Paluch 19.05.2014 WNP.5532.275.2014 Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa w Mniszku, 23-275, Gościeradów NIE
276. WNP.5532.276.2014.WCz Wioletta Czochór 19.05.2014 WNP.5532.276.2014 Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 8, ul. Kościuszki 23, 23-200, Kraśnik NIE
277. WNP.5532.277.2014.WCz Wioletta Czochór 20.05.2014 WNP.5532.277.2014 Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa, Liśnik Duży 161, 23-275, Gościeradów NIE
278. WNP.5532.278.2014.ASe Aleksandra Sępoch 15.05.2014 WNP.5532.278.2014 Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa, Studzianki 63, 23-213, Zakrzówek NIE
279. WNP.5532.279.2014.ASe Aleksandra Sępoch 16.05.2014 WNP.5532.279.2014 Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa, Bystrzyca 137, 23-213, Zakrzówek NIE
280. WNP.5532.280.2014.MO Marzanna Ostrowska 13.05.2014 WNP.5532.280.2014 Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa, Przypisówka 18, 21-136, Firlej NIE
281. WNP.5532.281.2014.JR Jan Rećko 21.05.2014 WNP.5532.281.2014 Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa, w Góce Lubartowskiej, 21-104, Niedźwiada NIE
282. WNP.5532.282.2014.MO Marzanna Ostrowska 15.05.2014 WNP.5532.282.2014 Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa, Nowa Wieś 76, 21-107, Serniki TAK
  Zaleca się okreslenie w statucie zadań innych pracowników związanych  z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę zgodnie z art.. 11 załącznika nr 2 rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 oraz z 2009 r. Nr 35, poz. 222). 
283. WNP.5532.283.2014.DS Danuta Steć 19.05.2014 WNP.5532.283.2014 Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa, Stara Wieś Druga 56, 23-100, Bychawa NIE
284. WNP.5532.284.2014.MO Marzanna Ostrowska 20.05.2014 WNP.5532.284.2014 Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa, Mętów 124, 20-388, Lublin NIE
285. WNP.5532.285.2014.MO Marzanna Ostrowska 20.05.2014 WNP.5532.285.2014 Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa, Wilczopole Kolonia 97, 20-388, Lublin  
  Zaleca się, w przypadku zaistnienia wypadku, każdorazowo, niezwłocznie zawiadomienie o każdym wypadku osoby i organu zgodnie z art.. 41, ust. 1 roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.).                    Zaleca się, w przypadku zaistnienia wypadku, każdorazowo, powołanie zespołu i przeprowadzenie postępowania powypadkowego oraz sporządzenie dokumentacji powypadkowej zgodnie z art. 43 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31. grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.).
286. WNP.5532.286.2014.DS Danuta Steć 14.05.2014 WNP.5532.286.2014 Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa, Jabłonna druga 45, 23-114, Jabłonna NIE
287. WNP.5532.287.2014.BF Beata Filipowska 15.05.2014 WNP.5532.287.2014 Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa, Plouszowice 17, 21-008, Tomaszowice TAK
  Zaleca się, w przypadku zaistnienia wypadku, każdorazowo, niezwłocznie zawiadomienie o każdym wypadku osoby i organu zgodnie z art.. 41, ust. 1 roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.).                    Zaleca się, w przypadku zaistnienia wypadku, każdorazowo, powołanie zespołu i przeprowadzenie postępowania powypadkowego oraz sporządzenie dokumentacji powypadkowej zgodnie z art. 43 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31. grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.).
288. WNP.5532.288.2014.BF Beata Filipowska 15.05.2014 WNP.5532.288.2014 Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa, Snopków 50, 21-002, Jastków TAK
  Zaleca się, w przypadku zaistnienia wypadku, każdorazowo, niezwłocznie zawiadomienie o każdym wypadku osoby i organu zgodnie z art.. 41, ust. 1 roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.).                    Zaleca się, w przypadku zaistnienia wypadku, każdorazowo, powołanie zespołu i przeprowadzenie postępowania powypadkowego oraz sporządzenie dokumentacji powypadkowej zgodnie z art. 43 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31. grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.).
289. WNP.5532.289.2014.JR Jan Rećko 14.05.2014 WNP.5532.289.2014 Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa w Radawcu Dużym, 21-030, Motycz NIE
290. WNP.5532.290.2014.JR Jan Rećko 16.05.2014 WNP.5532.290.2014 Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 69, Jakubowice Końskie, 21-003, Ciecierzyn NIE
291. WNP.5532.291.2014.BF Beata Filipowska 19.05.2014 WNP.5532.291.2014 Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa, Osmolice Drugie 165, 23-107, Strzyzewice NIE
292. WNP.5532.292.2014.BF Beata Filipowska 19.05.2014 WNP.5532.292.2014 Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa, ul. Rechta 13, 23-107, Strzyżewice TAK
  Zaleca się, w przypadku zaistnienia wypadku, każdorazowo, niezwłocznie zawiadomienie o każdym wypadku osoby i organu zgodnie z art.. 41, ust. 1 roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.).                    Zaleca się, w przypadku zaistnienia wypadku, każdorazowo, powołanie zespołu i przeprowadzenie postępowania powypadkowego oraz sporządzenie dokumentacji powypadkowej zgodnie z art. 43 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31. grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.).
293. WNP.5532.293.2014.DS Danuta Steć 14.05.2014 WNP.5532.293.2014 Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa, Giełczew 142, 23-145, Wysokie NIE
294. WNP.5532.294.2014.DS Danuta Steć 15.05.2014 WNP.5532.294.2014 Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Przyjaźni 12, 20-314, Lublin NIE
295. WNP.5532.295.2014.HD Halina Dudzińska-Zuchniarz 08.04.2014 WNP.5532.295.2014 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. Szkoła Podstawowa, Ratoszyn Drugi 192, 24-350, Chodel NIE