KONTROLE PLANOWE 2013/2014
L.p. Sygnatura protokołu kontroli Nazwisko i imię wizytatora przeprowadzającego kontrolę Termin kontroli Nr upoważnienia Zakres kontroli Nazwa szkoły/placówki; adres Zalecenia wydano
1. x x x x x x x
2. × × × × × × ×
3. x x x x x x x
4. x x x x x x x
5. x x x x x x x
6. x x x x x x x
7. x x x x x x x
8. x x x x x x x
9. x x x x x x x
10. x x x x x x x
11. x x x x x x x
12. x x x x x x x
13. x x x x x x x
14. x x x x x x x
15. x x x x x x x
16. x x x x x x x
17. WNP.5532.17.2013.MŻ Marek Żelisko 07.10.2013 17/WNP/2013 Zgodność kształcenia w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Marszałka J. Piłsudskiego 36, 21-500, Biała Podlaska Nie
18. WNP.5532.18.2013.MŻ Marek Żelisko 08.10.2013 18/WNP/2013 Zgodność kształcenia w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2. ul. Warszawska 88, 21-400 Łuków Nie
19. WNP.5532.19.2013.JR Jan Rećko 08.10.2013 19/WNP/2013 Zgodność kształcenia w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Milejowie Nie
20. WNP.5532.20.2013.AK Anna Koper 11.10.2013 20/WNP/2013 Zgodność kształcenia w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. Technikum Budowlane ul. Słowicza 3, 20-336, Lublin Nie
21. WNP.5532.21.2013.AK Anna Koper 10.10.2013 WNP.5532.21.2013 Zgodność kształcenia w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. Zasadnicza Szkoła Zawodowa, 21-044, Trawniki 264 Nie
22. WNP.5532.22.2013.HS Halina Szczygieł 08.10.2013 22.WNP.2013 Zgodność kształcenia w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. Technikum Gastronomiczne w Zespole Szkół nr 2, ul. Wiślana 3b, 08-530, Dęblin Nie
23. WNP.5532.23.2013.AS Aleksander Sokół 15.10.2013 WNP.5532.23.2013.AS Zgodność kształcenia w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych im. A. Bączkowskiego w Lublinie, ul. Sulisławicka 7, 20-360, Lublin Nie
24. WNP.5532.24.2013.AK Anna Koper 28.10.2013 WNP.5532.24.2013 Zgodność szkolnego planu nauczania dla techikum z ramowym planem nauczania dla technikum Technikum Ekonomiczno-Handlowe w ZS Nr 1 w Lublinie, ul. Podwale 11, 20-117, Lublin Nie
25. WNP.5532.25.2013.AK Anna Koper 30.10.2013 WNP.5532.25.2013 Zgodność szkolnego planu nauczania dla techikum z ramowym planem nauczania dla technikum Technikum Informatyczne w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Rykach, ul. Żytnia 5, 08-500, Ryki Tak
  1. Zaleca się dostosować minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych przedmiotów realizowanych w zakresie podstawowym oraz zajęć z wychowawcą do wymiaru określonego w ust. 1 pkt 1 lit. A i F załącznika nr 8 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204)          2. Zaleca się dostosować minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym do wymiaru określonego w ust. 1 pkt. 1 B załącznika nr 8 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).          3. Zaleca się dostosować minimalny wymiar godzin przedmiotów uzupełniających do wymiaru określonego w ust. 1 pkt 1 lit. C załącznika nr 8 do roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).          4. Zaleca się przeznaczyć na przedmioty w zakresie rozszerzonym i przedmioty uzupełniające łącznie co najmniej 540 godzin, zgodnie z ust. 2 załącznika nr 8 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 2014).          5. Zaleca się ustalić przedmioty w zakresie rozszerzonym zgodnie z ust. 4 załacznika nr 8 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).
26. WNP.5532.26.2013.AK Arkadiusz Kwieciński 18.10.2013 26/WNP/2013 Zgodność szkolnego planu nauczania dla techikum z ramowym planem nauczania dla technikum Technikum nr 4 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie, ul. Reformacka 13. 22-100, Chełm Nie
27. WNP.5532.27.2013.AK Arkadiusz Kwieciński 21.10.2013 27/2013 Zgodność szkolnego planu nauczania dla techikum z ramowym planem nauczania dla technikum Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Zamkowa 1, 22-300, Krasnystaw Tak
  Zaleca się ustalić przedmioty w zakresie rozszerzonym zgodnia z ust. 4 załącznika nr 8 do roporzadzenia Ministra Edukacji Nardowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).
28. WNP.5532.28.2013.AS Aleksander Sokół 25.10.2013 WNP.5532.28.2013.AS Zgodność kształcenia w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. Futura - Biznes - Policealna Szkoła dla Dorosłych w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 70/3, 20-076, Lublin Nie
29. WNP.5532.29.2013.JR Jan Rećko 25.10.2013 29/2013 Zgodność szkolnego planu nauczania dla techikum z ramowym planem nauczania dla technikum Technikum Elektryczne w Zespole Szkół Górniczych, ul. Bogdanowicza 9, 21-010, Łęczna Nie
30. WNP.5532.30.2013.JR Jan Rećko 31.10.2013 30/2013 Zgodność szkolnego planu nauczania dla techikum z ramowym planem nauczania dla technikum Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 1, ul. Okulickiego 13, 21-040, Świdnik Nie
31. WNP.5532.31.2013.DS Danuta Steć 06.11.2013 WNP.5532.31.2013 Zgodność szkolnego planu nauczania dla techikum z ramowym planem nauczania dla ww. szkoły. Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II, J. Elsnera 5, 20-854, Lublin Nie
32. WNP.5532.32.2013.DS Danuta Steć 07.11.2013 WNP.5532.32.2013 Zgodność szkolnego planu nauczania dla techikum z ramowym planem nauczania dla ww. szkoły. Technikum Chemiczne w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Al. Racławickie 7, 20-059, Lublin Nie
33. WNP.5532.33.2013.DJ Dorota Jaworowska 05.11.2013 WNP.5532.33.2013 Zgodność szkolnego planu nauczania dla techikum z ramowym planem nauczania dla technikum Technikum Energetyczno-Informatyczne w Zespole Szkół Energetycznych im. K. Drewnowskiego, ul. Długa 6, 20-346, Lublin Nie
34. WNP.5532.34.2013.MO Marzanna Ostrowska 05.11.2013 WNP.5532.34.2013 Zgodność szkolnego planu nauczania dla techikum z ramowym planem nauczania dla technikum Technikum Informatyczne w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie, ul. Tysiąclecia 3, 08-530, Dęblin Nie
35. WNP.5532.35.2013.AS Aleksander Sokół 06.11.2013 WNP.5532.35.2013.AS Zgodność szkolnego planu nauczania dla techikum z ramowym planem nauczania dla technikum Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, ul. Reymonta 4b, 23-100, Bychawa Nie
36. WNP.5532.36.2013.AS Aleksander Sokół 08.11.2013 WNP.5532.36.2013.AS Zgodność szkolnego planu nauczania dla techikum z ramowym planem nauczania dla technikum Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych, ul. Bernardyńska 14, 20-109, Lublin Nie
37. WNP.5532.37.2013.TS Teresa Sawicka 19.11.2013 37/2013 Zgodność szkolnego planu nauczania dla techikum z ramowym planem nauczania dla technikum Technikum Przemysłu Drzewnego w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska, ul. Browarna 1, 22-460, Zwierzyniec Nie
38. WNP.5532.38.2013.JS Jerzy Surma 05.11.2013 38/2013 Zgodność szkolnego planu nauczania dla techikum z ramowym planem nauczania dla technikum Zespół Szkół Agrobiznesu, Klementowice 365, 24-170, Kurów Nie
39. WNP.5532.39.2013.AK Arkadiusz Kwieciński 14.11.2013 5532/39/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli i działań organizacyjnych dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Starym Brusie, Stary Brus 94, 22-244, Stary Brus Tak
  Zgodnie z … 16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324), dyrektor szkoły/placówki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, może zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli.
40. WNP.5532.40.2013.AK Arkadiusz Kwieciński 14.11.2013 5532/40/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli i działań organizacyjnych dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Gimnazjum Publiczne w Zespole Szkół w Starym Brusie, stary Brus 94, 22-244, stary Brus Nie
41. WNP.5532.41.2013.SK Krystyna Saneluta 28.11.2013 WNP.5532.41.2013 Wybór podręczników przez nauczycieli, ustalenie zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Pawłowie, ul. Szkolna 4, 22-170, Rejowiec Fabryczny Nie
42. WNP.5532.42.2013.SK Krystyna Saneluta 28.11.2013 WNP.5532.42.2013 Wybór podręczników przez nauczycieli, ustalenie zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Pawłowie, ul. Szkolna 4, 22-170, Rejowiec Fabryczny Nie
43. WNP.5532.43.2013.EB Ewa Bejster 25.11.2013 WNP.5532.43.2013 Wybór podręczników przez nauczycieli i działań organizacyjnych dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Bezku, Bezek 53, 22-132, Bezek Nie
44. WNP.5532.44.2013.HR Henryk Radej 14.11.2013 WNP.5532.44.2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Świecicy, 22-150, Wierzbica Nie
45. WNP.5532.45.2013.DS Dariusz Sułkowski 22.11.2013 WNP.5532.45.2013 Wybór podręczników przez nauczycieli, ustalenie zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Króla Włądysława Jagiełły, ul. Piłsudkiego 58, 22-523, Horodło Tak
  Zaleca się, zgodnie z … 4a roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6, poz. 69, z późn. Zm.), zapewnić uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach szkoły.
46.

WNP.5532.46.2013.DS

WNP.5532.46.2013.DS

Dariusz Sułkowski 22.11.2013 WNP.5532.46.2013 Wybór podręczników przez nauczycieli, ustalenie zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Zespół Szkół - Gimnazjum im. Królwej Jadwigi w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22-523, Horodło Nie
47. WNP.5532.47.2013.DS Dariusz Sułkowski 22.11.2013 WNP.5532.47.2013 Wybór podręczników przez nauczycieli, ustalenie zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Publiczna szkoła Podstawowa w Dziekanowie, Dziekanów 55, 22-500, Hrubieszów Nie
48. WNP.5532.48.2013.DA Dorota Adamczyk 19.11.2013 48/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli i działań organizacyjnych dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Gimnazjum im. Księdza Stanisłąwa Staszica w Zespole Szkół Nr 2, ul. 3 Maja 1, 22-500, Hrubieszów Nie
49. WNP.5532.49.2013.DS Dariusz Sułkowski 22.11.2013 WNP.5532.49.2013 Wybór podręczników przez nauczycieli, ustalenie zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kułakowicach Trzecich, Kułakowice Trzecie 71, 22-500, Hrubieszów Nie
50. WNP.5532.50.2013.EW Elżbieta Wołczuk 19.11.2013 50/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli i działań organizacyjnych dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Publiczna Szkoła Podstawowa w Obrowcu, Obrowiec 44, 22-500, Hrubieszów Nie
51. WNP.5532.51.2013.EW Elżbieta Wołczuk 19.11.2013 51/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli i działań organizacyjnych dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Gimnazjum w Zespole Szkół w Sahryniu, Sahryń 62, 22 - 546, Turkowice Nie
52. WNP.5532.52.2013.EW Elżbieta Wołczuk 19.11.2013 52/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli i działania dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Sahryniu, Sahryń 62, 220546, Turkowice Nie
53. WNP.5532.53.2013.DA Dorota Adamczyk 19.11.2013 53/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli i działania dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Publiczna Szkoła Podstawowa, Turkowice 129, 22-546, Turkowice Tak
  Zaleca się, zgodnie z art.. 22a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), dokonać korekty zestawu podręczników z uwzględnieniem wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego, prowadzonego przez ministra własciwego do spraw oświaty i wychowania.
54. WNP.5532.54.2013. SK Krystyna Saneluta 21.11.2013 WNP.5532.54.2013 Wybór podręczników przez nauczycieli i działania dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Publiczna Szkoła Podstawowa w Boniewie - Ignasinie, Boniewo 43, 21-060, Fajsławice Nie
55. WNP.5532.5.2013.SK Krystyna Saneluta 21.11.2013 WNP.5532.55.2013 Wybór podręczników przez nauczycieli, ustalenia zestawu podręczników i działania dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Publiczne Gimnazjum w Fajsławicach, Fajsławice 130A, 21-060, Fajsławice Tak
  Zaleca się, zgodnie z art.. 22a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), dokonać korekty zestawu podręczników z uwzględnieniem wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego, prowadzonego przez ministra własciwego do spraw oświaty i wychowania.
56. WNP.5532.56.2013.LS Lucyna Szczyrba 25.11.2013 WNP.5532.56.2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych gimnazjów, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych gimnazjów umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły Gimnazjum z klasami integracyjnymi w Zespole Szkół Nr 1, Siennica Nadolna 79a, 22-302, Siennica Nadolna Nie
57. WNP.5532.57.2013.LS Lucyna Szczyrba 25.11.2013 WNP.5532.57.2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznychszkół podstawowych, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych gimnazjów umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Nr 1, Siennica Nadolna 79a, 22-302, Siennica Nadolna Nie
58. WNP.5532.58.2013.EL Ewa Lik 13.11.2013 WNP.5532.58.2013 Wybór podręczników przez nauczycieli i działania dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Synów Pułku 15, 22-100, Chełm Nie
59. WNP.5532.59.2013.EL Ewa Lik-Matuła 19.11.2013 WNP.5532.59.2013 Wybór podręczników przez nauczycieli i działania dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Połaniecka 10, 22-100, Chełm  
  Zaleca się, zgodnie z art.. 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr. 6, poz. 69, z późn. Zm.), zapewnić uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach szkoły.
60. WNP.60.5532.60.2013.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 14.11.2013 60/WNP/2013 Wybór podręczników przez nauczyciel publicznych szkół podstawowych Szkoła Podstawowa, Chodywańce 46, 22-664, Jarczów Nie
61. WNP.61.2013.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 14.11.2013 61/WNP/2013 Wybór podręczników przez nauczyciel publicznych szkół podstawowych Szkoła Podstawowa w Górdku, Gródek 37, 22-664, Jarczów Nie
62. WNP.5532.62.2013.BJ Barbara Jakubas 22.11.2013 62/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Publiczne Gimnazjum im. Batalionów Chłopskich w Zespole Szkół w Krynicach, Krynice 9, 22-610, Krynice Nie
63. WNP.5532.63.2013.BJ Barbara Jakubas 22.11.2013 63/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Zespole Szkół w Krynicach, Krynice 9, 22-610, Krynice Nie
64. WNP.5532.64.2013.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 10.12.2013 64/WNP/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa, Steniatyn 71, 22-650, Łaszczów Nie
65. WNP.5532.65.2013.BJ Barbara Jakubas 25.11.2013 65/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Publiczne Gimnazjum w Tarnawatce, ul. Lubelska 62, 22-604, Tarnawatka Nie
66. WNP.5532.66.2013.BJ Barbara Jakubas 20.11.2013 66/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Tarnawatce, ul. Lubelska 62, 22-604, Tarnawatka Nie
67. WNP.5532.67.2013.TS Teresa Sawicka 22.11.2013 67/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych gimnazjów, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych gimnazjów umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Łaszczówce, ul. Spółdzielcza 2, 22-600, Tomaszów Lubelski Nie
68. WNP.5532.68.2013.TS Teresa Sawicka 22.11.2013 68/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli szkół podstawowych, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych w Łaszczówce, ul. Spółdzielcza 2, 22-600, Tomaszów Lubelski Nie
69. WNP.5532.69.2013.TS Teresa Sawicka 22.11.2013 69/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli szkół podstawowych, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły Szkoła Podstawowa w Pasiekach, Pasieki 1, 22-600, Tomaszów Lubelski Tak
  Zaleca się, zgodnie z art.. 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr. 6, poz. 69, z późn. Zm.), zapewnić uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach szkoły.
70. WNP.5532.70.2013.BK Barbara Krawczyk 15.11.2013 WNP.5532.70.2013.BK Wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Rogóźnie, ul. Wyzwolenia 100, 22-600, Tomaszów Lubelski Nie
71. WNP.5532.71.2013.BK Barbara Krawczyk 20.11.2013 WNP.5532.71.2013.BK Wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Gimnazjum Publiczne w Zespole Szkół Publicznych w Sabaudii, Sabaudia 47, 22-600, Tomaszów Lubelski Nie
72. WNP.5532.72.2013.BK Barbara Krawczyk 20.11.2013 WNP.5532.72.2013.BK Wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych w Sabaudii, Sabaudia 47, 22-600, Tomaszów Lubelski Nie
73.  WNP.5532.73.2013.BK Barbara Krawczyk 15.11.2013 WNP.5532.73.2013.BK Wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Ulowie, Ulów 93, 22-600, Tomaszów Lubelski Nie
74. WNP.5532.74.2013.BJ Barbara Jakubas 18.11.2013 77/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Czartowczyku, Czartowczyk 8, 22-630, Tyszowce Nie
75. WNP.5532.75.2013.BJ Barbara Jakubas 20.11.2013 75/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Kazimierówce, Kazimierówka 36, 22-630, Tyszowce Nie
76. WNP.5532.76.2013.BJ Barbara Jakubas 20.11.2013 76/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Perespie, Perespa 5, 22-630, Tyszowce Nie
77. WNP.5532.77.2013.BJ Barbara Jakubas 18.11.2013 74/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Przewalu, Przewale 3, 22-630, Tyszowce Nie
78. WNP.5532.78.2013.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 15.11.2013 78/WNP/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych. Szkoła Podstawowa w Hubinku, Hubinek 19, 22-678, Ulhówek Nie
79. WNP.5532.79.2013.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 15.11.2013 79/WNP/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych. Szkoła Podstawowa w Tarnoszynie, Tarnoszyn 40, 22-678, Ulhówek Nie
80. WNP.5532.80.TS Teresa Sawicka 29.11.2013 80/WNP/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Grabowcu, ul. Wojsławska 1, 22-425, Grabowiec Nie
81. WNP.5532.81.2013.TS Teresa Sawicka 29.11.2013 81/WNP/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych gimnazjów, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły Gimnazjum w Zespole Szkół w Grabowcu, ul. Wojsławska 1, 22,425, Grabowiec Nie
82. WNP.5532.82.2013.AM Anna Mieczan 26.11.2013 82/WNP/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły Szkoła Podstawowa w Dubie, Dub 62, 22-435, Kamarów Osada Nie
83. WNP.5532.83.2013.AM Anna Mieczan 21.11.2013 83/WNP/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych gimnazjów, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych gimnazjów umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły Publiczne Gimnazjum w Komarowie-Osadzie, ul. Kościuszki 2, 22-435, Komarów-Osada Nie
84. WNP.5532.84.2013.AM Anna Mieczan 21.11.2013 84/WNP/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza, ul. Kościuszki 2, 22-435, Komarów-Osada Nie
85. WNP.5532.85.2013.AM Anna Mieczan 26.11.2013 85/WNP/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Śniatyczach, Śniatycze 45, 22-435, Komarów-Osada Nie
86. WNP.5532.86.2013.DK Dorota Kurzyńska 29.11.2013 86/WNP/2013 Wybór podręczników i działań dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Publiczne Gimnazjum w Radecznicy, ul. Gwarna 4, 22-463, Radecznica  
  Zaleca się, zgodnie z art.. 22a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), dokonać korekty zestawu podręczników z uwzględnieniem wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
87. WNP.5532.87.2013.DK Dorota Kurzyńska 29.11.2013 87/WNP/2013 Wybór podręczników i działań dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Radecznicy, ul. B. Prusa 25, 22-463, Radecznica Nie
88. WNP.5532.88.2013.DK Dorota Kurzyńska 29.11.2013 88/WNP/2013 Wybór podręczników i działań dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Cześnikach, Cześniki 125, 22-424, Sitno Nie
89. WNP.5532.89.2013.DK Dorota Kurzyńska 29.11.2013 89/WNP/2013 Wybór podręczników i działań dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Horyszowie Polskim, Horyszów Pierwszy 85, 22-424, Sitno Tak
  Zaleca się, zgodnie z art.. 22a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), dokonać korekty zestawu podręczników z uwzględnieniem wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
90. WNP.5532.90.2013.AST Anna Startek 21.11.2013 90/WNP/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych gimnazjów, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych gimnazjów umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły Gimnazjum Publiczne im. Dzieci Zamojszczyzny, w Skierbieszowie, ul. Zamojska 8, 22-420, Skierbieszów Nie
91. WNP.5532.91.2013.AST Anna Startek 21.11.2013 91/WNP/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych gimnazjów, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych gimnazjów umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły Szkoła Podstawowa w Sulmicach, Sulmice 12, 22-422, Skierbieszów Nie
92. WNP.5532.92.2013.DK Dorota Kurzyńska 28.11.2013 92/WNP/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych Szkoła Podstawowa w Krasnem, Krasne 145, 22-417, Stary Zamość Nie
93. WNP.5532.93.2013.DK Dorota Kurzyńska 28.11.2013 5532/92 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych gimnazjów Publiczne Gimnazjum w Starym Zamościu, Wierzba 19A, 22-417, Stary Zamość Nie
94. WNP.5532.94.2013.AST Anna Startek 29.11.2013 94/WNP/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli szkół podstawowych, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Niedzieliskach, Niedzieliska 111, 22-460, Szczebrzeszyn Nie
95. WNP.5532.95.2013.AST Anna Startek 29.11.2013 95/WNP/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli gimnazjów, ustalenia zestawu podręczników i działań organzacyjnych dyrektorów tych gimnazjów umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie, ul. Ogrodowa 16, 22-460, Szczebrzeszyn Nie
96. WNP.5532.96.2013.AM Anna Mieczan 28.11.2013 96/WNP/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Róży Zamoyskiej w Szczebrzesznie, ul. Zamojska 189, 22-460, Szczebrzeszyn Nie
97. WNP.5532.97.2013.AM Anna Mieczan 28.11.2013 97/WNP/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły Szkoła Podstawowa w Wielączy Kolonii, Wielącza Kolonia 110, 22-460, Szczebrzeszyn Nie
98. WNP.5532.98.2013.AS Alicja Siedlecka 19.11.2013 98/WNP/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły Szkoła Podstawowa w Białowoli, Białowola 20, 22-400, Zamość Nie
99. WNP.5532.99.2013.AS Alicja Sokół 04.12.2013 WNP.5532.99.2013.AS Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych gimnazjów, ustalenia zestawu podręczników i działań organzacyjnych dyrektorów tych gimnazjów umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły Publiczne Gimnazjum w Łukowej, Łukowa 341, 23-412, Łukowa Nie
100. WNP.5532.100.2013.MG Maria Gruszka 21.11.2013 WNP.5532.100.2013.MG Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły Szkoła Podstawowa w Lipsku-Polesiu, Lipsko 126, 22-400, Lipsko Nie
101. WNP.5532.101.2013.AS Alicja Siedlecka 14.11.2013 101/WNP/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych gimnazjów, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych gimnazjów umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły Gimnazjum w Zespole Szkół w Płoskiem, Ploskie 139, 22-400, Zamość Nie
102. WNP.5532.102.2013.AS Alicja Siedlecka 14.11.2013 102/WNP/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Płoskiem, Ploskie 139, 22-400, Zamość Nie
103. WNP.5532.103.2013.AS Alicja Siedlecka 19.11.2013 103/WNP/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły Szkoła Podstawowa w Wólce Zawieprzeckiej, Wólka Zawieprzecka 10, 22-470, Zwierzyniec Nie
104. WNP.5532.104.2013.MG Maria Gruszka 21.11.2013 WNP.5532.104.2013.MG Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zawadzie, Zawada 46, 22-400, Zamość Nie
105. WNP.5532.105.2013.MG Maria Gruszka 22.11.2013 WNP.5532.105.2013.MG Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych gimnazjów, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych gimnazjów umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia, Żdanów 124, 22-400, Żdanów Nie
106. WNP.5532.106.2013.MG Maria Gruszka 22.11.2013 WNP.5532.106.2013.MG Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Żdanów 124, 22-400, Żdanów Nie
107. WNP.5532.107.2013.MŻ Marek Żelisko 27.11.2013 107/WNP/2013 Zgodność szkolnego planu nauczania dla technikum z ramowym planem dla technikum Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica. Ul. Wojska Polskiego 1, 21-200, Parczew Nie
108. WNP.5532.108.2013.MŻ Marek Żelisko 26.11.2013 108/WNP/2013 Zgodność szkolnego planu nauczania dla technikum z ramowym planem dla technikum Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich, ul. Waszawska 30, 21-560, Międzyrzec Podlaski Nie
109. WNP.5532.109.2013.MŻ Marek Żelisko 28.11.2013 109/WNP/2013 Zgodność szkolnego planu nauczania dla technikum z ramowym planem dla technikum Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury, ul. Brzeska 71, 21-500, Biała Podlaska Nie
110. WNP.5532.110.2013.HR Halina Rogowska 22.11.2013 110/WNP/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli i działania dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Dobrynce, Dobrynka 28, 21-530, Piszczac Nie
111. WNP.5532.111.2013.HI Halina Ilczuk 22.11.2013 111/WNP/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli i działania dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Połoskach, Połoski 45A, 21-530, Piszczac Nie
112. WNP.5532.112.2013.BF Brygida Fabrycka 22.11.2013 112/WNP/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli i działania dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Horodyszczu, ul. Rynek 6, 21-580, Wisznice Nie
113. WNP.5532.113.2013.EK Ewa Kwaśniewska 22.11.2013 113/WNP/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli i działania dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Polubiczach, Polubicze Wiejskie 100, 21-580, Wisznice Nie
114. WNP.5532.114.2013.TG Teresa Grodecka 19.11.2013 114/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli i działania dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola, ul. Warszawska 19, 21-580, Wisznice Nie
115. WNP.5532.115.2013.TG Teresa Grodecka 19.11.2013 115/WNP/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli i działania dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Wisznicach, ul. Warszawska 19, 21-580, Wisznice Nie
116. WNP.5532.116.2013.AW Anna Wrzosek 29.11.2013 116/WNP/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli i działania dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Czerśli, Czerśl 1, 21-400, Łuków Tak
  Zaleca się, niezawieranie z podmiotami zewnętrznymi umów, których treśc narzucałaby nauczycielom wybór podręcznika okreslonego wydawnictwa, naruszając tym samym przepis art.. 22a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), który gwarantuje nauczycielowi prawo do wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.
117. WNP.5532.117.2013.HR Halina Rogowska 29.11.2013 117/WNP/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli i działania dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Gołaszynie, Gołaszyn 29, 21-400, Łuków Nie
118. WNP.5532.118.2013.HI Hanna Ilczuk 25.11.2013 118/WNP/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli i działania dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Gimnnazjum w Zespole Szkół w Zalesiu, Zalesie 141, 21-400, Łuków Nie
119. WNP.5532.119.2013.HI Hanna Ilczuk 25.11.2013 119.WNP.2013 Wybór podręczników przez nauczycieli i działania dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Zalesiu, Zalesie 141, 21-400, Łuków Nie
120. WNP.5532.120.2013.AM Andrzej Mironiuk 28.11.2013 120/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli i działania dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Gimnazjum w Zespole Oświatowym w Jedlance, ul. Warszawska 13, Jedlanka, 21-450, Stoczek Łukowski Nie
121. WNP.5532.121.2013.AM Andrzej Mironiuk 28.11.2013 121/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli i działania dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Zespole Oświatowym w Jedlance, ul. Warszawska 13, Jedlanka, 21-450, Stoczek Łukowski Nie
122. WNP.5532.122.2013.BF Brygida Fabrycka 21.11.2013 122/WNP/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli i działania dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Gimnazjum w  Zespole Oświatowym im. Armii Krajowej w Kisielsku, Kisielsk 84, 21-450, Stoczek Łukowski Nie
123. WNP.5532.123.2013.BF Brygida Fabrycka 21.11.2013 123/WNP.2013 Wybór podręczników przez nauczycieli i działania dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w  Zespole Oświatowym im. Armii Krajowej w Kisielsku, Kisielsk 84, 21-450, Stoczek Łukowski Nie
124. WNP.5532.124.2013.EK Ewa Kwaśniewska 21.11.2013 124/WNP/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli i działania dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Gimnazjum w  Zespole Oświatowym w Starej Róży, Stara Róża 35, 21-450, Stoczek Łukowski Nie
125. WNP.5532.125.2013.EK Ewa Kwaśniewska 21.11.2013 125/WNP/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli i działania dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Zepsole Oświatowym w Starej Róży, Stara Róża 35, 21-450, Stoczek Łukowski Nie
126. WNP.5532.126.2013.AM Andrzej Mironiuk 21.11.2013 126/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli i działania dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa z Oddziałam Integracyjnymi Nr 5, ul. Sidorska 30, 21-500, Biała Podlaska Nie
127. WNP.5532.127.2013.WŻ Wanda Żukowska 21.11.2013 127/WNP/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli i działania dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Kolembrodach, Kolembrody 60, 21-311, Komarówka Podlaska Nie
128. WNP.5532.128.2013.WŻ Wanda Żukowska 21.11.2013 128/WNP/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli i działania dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Publiczna Szkoła Podstawowa w Walinnie, Walinna 71, 21-311, Komarówka Podlaska Nie
129. WNP.5532.129.2013.AW Anna Wrzosek 26.11.2013 129/WNP/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli i działania dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Białce, Białka 49, 21-300, Radzyń Podlaski Nie
130. WNP.5532.130.2013.AK Anna Koper 27.11.2013 130/2013 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w trakcie pobytu w szkole Szkoła Podstawowa w Górecku Starym, Górecko Stare 75, 23-460, Jozefów Tak
  Zaleca się, określenie w statucie zadań nauczycieli oraz innych pracowników, zwiazanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniomw  czasie zajęć organizaowanych przez szkołę zgodnie z art.. 11 załacznika nr 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DZ. U. Nr 61, poz. 624 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222).
131. WNP.5532.131.2013.AK Anna Koper 27.11.2013 131/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Gimnazjum w Majdanie Nepryskim, Majdan Nepryski 18, 23-460, Józefów Nie
132. WNP.5532.132.2013.AK Anna Koper 29.11.2013 WNP.5532.132.2013.AK Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Woli Piaseckiej, Wola Piasecka 54, 21-050, Piaski Nie
133. WNP.5532.133.2013.AK Anna Koper 26.11.2013 133/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Zakrzówku, ul. Sienkiewicza 1, 23-213, Zakrzówek Nie
134. WNP.5532.134.2013.AK Anna Koper 26.11.2013 134/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Gimnazjum w Zespole Szkół w Zakrzówku, ul. Sienkiewicza 1, 23-213, Zakrzówek Nie
135. WNP.5532.135.2013.AK Anna Koper 28.11.2013 WNP.5532.135.2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Gimnazjum Nr 2 w Bystrzejowicach Pierwszych, Bystrzejowice Pierwsze 89, 21-050, Piaski Tak
  Zaleca się, zgodnie z art. 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6, poz. 69, z późn. Zm.), zapewnić uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach szkoły.
136. WNP.5532.136.2013.AK Anna Koper 28.11.2013 WNP.5532.136.2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Bystrzejowicach Pierwszych, Bystrzejowice Pierwsze 89, 21-050, Piaski Tak
  Zaleca się, zgodnie z art. 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6, poz. 69, z późn. Zm.), zapewnić uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach szkoły.
137. WNP.5532.137.2013.JR Jan Rećko 22.11.2013 137/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa Nr6, ul. Grunwaldzka 2, 23-204, Kraśnik Nie
138. WNP.5532.138.2013.JR Jan Rećko 21.11.2013 138/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Jeziorzanach, ul. Jeziorzany 1, 21-146, Jeziorzany Nie
139. WNP.5532.139.2013.AS Aleksander Sokół 18.11.2013 WNP.5532.139.2013.AS Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych gimnazjów, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stojeszynie Pierwszym, 23-310, Modliborzyce Nie
140. WNP.5532.140.2013.AS Aleksander Sokół 18.11.2013 WNP.4432.140.2013.AS Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Publiczna Szkoła Podstawowa w Stojeszynie Pierwszym, 23-310, Modliborzyce Nie
141. WNP.5532.141.2013.DS Danuta Steć 25.11.2013 WNP.2013.141.2013 Zgodność wyboru podręczników przez nauczycieli i działań organizacyjnych dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy, Dąbrowica 138a, 23-400, Biłgoraj Nie
142. WNP.5532.142.2013.DS Danuta Steć 25.11.2013 WNP.2013.142.2013 Zgodność wyboru podręczników przez nauczycieli i działań organizacyjnych dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Gimnazjum w Dąbrowicy, Dąbrowica 138a, 23-400, Biłgoraj Nie
143. WNP.5532.143.2013.DS Jerzy Surma 25.11.2013 WNP.2013.143.2013 Zgodność wyboru podręczników przez nauczycieli i działań organizacyjnych dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Korytkowie Dużym, Korytków Duży 118, 23-400, Biłgoraj Tak
  Zaleca się, zgodnie z art.. 226b ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.), w roku szkolnym 2013/2014 podjąć działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.
144. WNP.5532.144.2013.DS Jerzy Surma 25.11.2013 WNP/5532/144/2013 Zgodność wyboru podręczników przez nauczycieli i działań organizacyjnych dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Gimnazjum w Korytkowie Dużym, Korytków Duży 118, 23-400, Biłgoraj Tak
  Zaleca się, zgodnie z art.. 226b ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.), w roku szkolnym 2013/2014 podjąć działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.
145. WNP.5532.145.2013.DS Danuta Steć 29.11.2013 WNP/5532/146/2013 Zgodność wyboru podręczników przez nauczycieli i działań organizacyjnych dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Księżopolu, ul. Biłgorajska 11, 23-415, Księżpol Nie
146. WNP.5532.146.2013.DS Danuta Steć 29.11.2013 WNP.5532.146.2013 Zgodność wyboru podręczników przez nauczycieli i działań organizacyjnych dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Gimnazjum w Zespole Szkół w Księżopolu, ul. Biłgorajska 11, 23-415, Księżpol Nie
147. WNP.5532.147.2013.DS Jerzy Surma 29.11.2013 WNP.5532/147/2013 Zgodność wyboru podręczników przez nauczycieli i działań organizacyjnych dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Majdanie Starym, Majdan Stary 21, 23-414, Majdan Stary Nie
148. WNP.5532.148.2013.DS Jerzy Surma 29.11.2013 WNP.5532/148/2013 Zgodność wyboru podręczników przez nauczycieli i działań organizacyjnych dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Gimnazjum w Zespole Szkół w Majdanie Starym, Majdan Stary 21, 23-414, Majdan Stary Nie
149.              
150 WNP.5532.150.2013.DS Danuta Steć 27.11.2013 WNP.5532/150/2013 Zgodność wyboru podręczników przez nauczycieli i działań organizacyjnych dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Jana Zamoyskiego 4, 22-400, Zamość Nie
151. WNP.5532.151.2013.DS Danuta Steć 27.11.2013 WNP.5532/151/2013 Zgodność wyboru podręczników przez nauczycieli i działań organizacyjnych dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Gimnazjum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 4 w Zamościu, ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 4, 22-400, Zamość Nie
152. WNP.5532.152.2013.DS Jerzy Surma 27.11.2013 WNP.5532/152/2013 Zgodność wyboru podręczników przez nauczycieli i działań organizacyjnych dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa Nr 8 w Zespole Szkół Nr 5, ul. B. Prusa 10, 22-400, Zamość Nie
153. WNP.5532.153.2013.AS Aleksander Sokół 06.12.2013 WNP.5532.153.2013.AS Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych gimnazjów, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych gimnazjów umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Gimnazjum Publiczne w Zespole Szkół Samorządowych w Tereszpolu-Zaoręda, ul. Szkolna 16, 23-407, Tereszpol Nie
154. WNP.5532.154.2013.AS Aleksander Sokół 06.12.2013 WNP.5532.154.2013.AS Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Samorządowych w Tereszpolu-Zaoręda, ul. Szkolna 16, 23-407, Tereszpol Nie
155. WNP.5532.155.2013.MO Marzanna Ostrowska 21.11.2013 WNP.5532.155.2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkowie, Borków 13, 21-080, Garbów Nie
156. WNP.5532.156.2013.MO Marzanna Ostrowska 25.11.2013 WNP.5532.156.2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Starym Zadybiu, Stare Zadybie 118, 08-550, Kołczew Nie
157. WNP.5532.157.2013.MO Marzanna Ostrowska 25.11.2013 WNP.5532.157.2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa im. Jana Kupczyka w Woli Zadybskiej, Wola Zadybska 82, 08-550, Kołczew Nie
158. WNP.5532.158.2013.MO Marzanna Ostrowska 29.11.2013 WNP.5532.158.2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jaszczowie, Jaszczów 24, 21-020, Milejów Tak
  Zaleca się, zgodnie z art. 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6, poz. 69, z późn. Zm.), zapewnić uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach szkoły.
159. WNP.5532.159.2013.MO Marzanna Ostrowska 29.11.2013 WNP.5532.159.2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Gimnazjum Nr 2 w Jaszczowie, Jaszczów 24, 21-020, Milejów Tak
  Zaleca się, zgodnie z art. 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6, poz. 69, z późn. Zm.), zapewnić uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach szkoły.
160. WNP.5532.160.2013.MO Marzanna Ostrowska 02.12.2013 WNP.5532.160.2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Czernicu, Czernic 95, 08-550, Kołczew Nie
161. WNP.5532.161.2013.MO Marzanna Ostrowska 02.12.2013 WNP.5532/161/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Gimnazjum w Zespole Szkół w Czernicu, Czernic 95, 08-550, Kołczew Tak
  Zaleca się, zgodnie z art. 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6, poz. 69, z późn. Zm.), zapewnić uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach szkoły.
162. WNP.5532.162.2013.JK Jolanta Kasprzak 29.11.2013 WNP.5532/162/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kiełczewicach Górnych, Kiełczewice Górne 41, 23-107, Strzyżewice Nie
163. WNP.5532.163.2013.JK Jolanta Kasprzak 26.11.2013 WNP.5532/163/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Zespole Szkół w Sulowie, Sulów 75, 23-213, Zakrzówek Nie
164. WNP.5532.164.2013.JK Jolanta Kasprzak 26.11.2013 WNP.5532/164/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Publiczne Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół w Sulowie, Sulów 75, 23-213, Zakrzówek Nie
165. WNP.5532.165.2013.AS Aleksander Sokół 25.11.2013 WNP.5532.165.2013.AS Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Stanisławowie, Stanisławów 64A, 23-460, Józefów Nie
166. WNP.5532.166.2013.AS Aleksander Sokół 25.11.2013 WNP.5532.166.2013.AS Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Józefowie, ul. Górnicza 21, 23-460, Józefów Nie
167. WNP.5532.167.2013.AS Aleksander Sokół 28.11.2013 WNP.5532.167.2013.AS Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Publiczna Szkoła Podstawowa w Potoczku, 23-313, Potok Wielki Nie
168. WNP.5532.168.2013.AS Aleksander Sokół 28.11.2013 WNP.5532.168.2013.AS Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych gimnazjów, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych gimnazjów umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Publiczne Gimnazjum w Potoczku, Potoczek 42, 23-313, Potok Wielki Nie
169. WNP.5532.169.2013.AS Aleksander Sokół 29.11.2013 WNP.5532.169.2013.AS Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucie Józefów, Huta Józefów 132, 23-225, Szastarka Nie
170. WNP.5532.170.2013.AS Aleksander Sokół 29.11.2013 WNP.5532.170.2013.AS Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych gimnazjów, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych gimnazjów umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Publiczne Gimnazjum w Hucie Józefów, Huta Józefów 132, 23-225, Szastarka Tak
  Zaleca się, zgodnie z art.. 22a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), dokonać korekty zestawu podręczników z uwzględnieniem wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego prowadzonego przez ministra właściwego do spraw oswiaty i wychowania.
171. WNP.5532.171.2013.MK Marzanna Kondratowicz 26.11.2014 171/WNP/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Majdanie Grabinie, Majdan-Grabina 145A, 23-213, Zakrzówek Nie
172. WNP.5532.172.2013.MK Marzanna Kondratowicz 29.11.2013 172/WNP/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych w Bystrzycy Starej, Bystrzyca Stara 89, 23-107, Strzyżewice Nie
173. WNP.5532.173.2013.MK Marzanna Kondratowicz 29.11.2013 173/WNP/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Bystrzycy Starej, Bystrzyca Stara 89, 23-107, Strzyżewice Nie
174. WNP.5532.174.2013.JR Jan Rećko 28.11.2013 174/WNP Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych gimnazjów, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Gimnazjum Specjalne Nr 10, ul. Czartoryskich 6, 24-100, Puławy Nie
175. WNP.5532.175.2013.ES Elżbieta Sobiech 29.11.2013 175/2013 Zgodność wyboru podręczników przez nauczycieli i działań organizacyjnych dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Dorohuczy, Dorohucza 119, 21-044, Trawniki Nie
176. WNP.5532.176.2013.AK Anna Koper 03.01.2014 176/2013 Zgodność realizacji obowiązkowych zajec edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w klasach I - III publicznej szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Ksieżomierzu, ul. Kościelna 14, 23-275, Gościeradów Nie
177. WNP.5532.177.2013.AK Anna Koper 03.01.2014 177/2013 Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum Gimnazjum w Zespole Szkół w Ksieżomierzu, ul. Kościelna 14, 23-275, Gościeradów Nie
178. WNP.5532.178.2013.AK Anna Koper 17.12.2013 178/2013 Zgodność realizacji obowiązkowych zajec edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w klasach I - III publicznej szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Wilkołazie, Wilkołaz Pierwszy 7, 23-212, Wilkołaz Tak
  Zaleca się, aby podział na grupy na obowiązkowych zajęciach komputerowych był zgodny z art. 7 ust. 1 pkt. 1 roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).
179. WNP.5532.179.2013.AK Anna Koper 17.12.2013 179/2013 Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum Gimnazjum w Zespole Szkół w Wilkołazie, Wilkołaz Pierwszy 7, 23-212, Wilkołaz Tak
  Zaleca się, aby podział na grupy na obowiązkowych zajęciach komputerowych był zgodny z art. 7 ust. 1 pkt. 1 roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).
180. WNP.5532.180.2013.AK Anna Koper 20.12.2013 180/2013 Zgodność realizacji obowiązkowych zajec edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w klasach I - III publicznej szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Nr 1 w Bełżycach, ul. Wilczyńskiego 62, 24-200, Bełżyce Nie
181. WNP.5532.181.2013.AK Anna Koper 20.12.2013 181/2013 Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 1 w Bełżycach, ul. Wilczyńskiego 62, 24-200, Bełżyce Nie
182. WNP.5532.182.2013.AK Anna Koper 13.12.2013 WNP.5532/183/2013 Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 4 w Dęblinie, ul. Gen. J. Kowalskiego 20, 08-530, Dęblin Nie
183. WNP.5532.183.2013.AK Anna Koper 13.01.2014 5532/183/2013 Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie, ul. 15. Pułku Piechoty Wilków 6, 08-530, Dęblin Nie
184. WNP.5532.184.2013.AK Anna Koper 13.01.2014 5532/184/2013 Zgodność realizacji obowiązkowych zajec edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w klasach I - III publicznej szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Pawłowicach, Pawłowice, 08-540, Stężyca Nie
185. WNP.5532.185.2013.JR Jan Rećko 09.12.2013 185/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiającycho obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły Szkoła Podstawowa w Kazimierzu Dolnym, ul. Szkolna 1, 24-120, Kazimierz Dolny Nie
186. WNP.5532.186.2013.JR Jan Rećko 09.12.2013 186/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych gimnazjów, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiającycho obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły Gimnazjum w Kazimierzu Dolnym, ul. Szkolna 1, 24-120, Kazimierz Dolny Nie
187. WNP.5532.187.2013.JR Jan Rećko 17.12.2013 187/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiającycho obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły Szkoła Podstawowa w Biskupicach, ul. Piłsudskiego 15, 21-044, Trawniki Nie
188. WNP.5532.188.2013.JR Jan Rećko 17.12.2013 188/2013 Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych gimnazjów, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiającycho obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły Gimnazjum w Biskupicach, ul. Piłsudskiego 15, 21-044, Trawniki Nie
189. WNP.5532.189.2013.AS Aleksander Sokół 09.12.2013 WNP.5532.189.2013.AS Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiającycho obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dereźniańskiej, Wola Dereźniańska 93, 23-400, Biłgoraj Nie
190. WNP.5532.190.2013.JR Jan Rećko 16.12.2013 190/2013 Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu. Przedszkole w Kamionce, ul. Kościelna 6, 21-132, Kamionka Nie
191. WNP.5532.191.2013.JR Jan Rećko 20.12.2013 191/2013 Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu. Przedszkole w Niemcach, ul. Różana 14, 21-025, Niemce Nie
192. WNP.5532.192.2013.AK Anna Koper 17.12.2013 192/2013 Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych. Przedszkle w Wilkołazie, Wilkołaz Pierwszy 7, 23-212, Wilkołaz Tak
  Zleca się, przestrzegania art.. 5 ust 2 - 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół.
193. WNP.5532.193.2013.DS Dariusz Sułkowski 03.01.2014 WNP.5532.193.2013.DS Realizacja obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki wBrzeźnie, Brzeźno 134, 22-174, Brzeźno Nie
194. WNP.5532.194.2013.DA Dorota Adamczyk 14.01.2014 WNP.5532/194/2013 Realizacja obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II publicznego gimnazjum z ramowym planem nauczania. Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Strachosławiu, Strachosław 76B, 22-113, Kamień Nie
195. WNP.5532.195.2013.DA Dorota Adamczyk 14.01.2014 WNP.5532/195/2013 Realizacja obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Strachosławiu, Strachosław 76B, 22-113, Kamień Nie
196. WNP.5532.196.2013.DA Dorota Adamczyk 14.01.2014 WNP.5532/196/2013 Realizacja obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa im. Władysława Sikorskiego w Rakołupach, Rakołupy 5A, 22-121, Leśniowice Nie
197. WNP.5532.197.2013.EL Ewa Lik 14.01.2014 WNP.5532/197/2013 Realizacja obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II publicznego gimnazjum z ramowym planem nauczania. Gimnazjum im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Rejowcu, ul. Zwierzyńskiego 8, 22-160, Rejowiec Nie
198. WNP.5532.198.2013.SK Krystyna Saneluta 17.01.2014 WNP.5532/198/2013 Realizacja obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II publicznego gimnazjum z ramowym planem nauczania. Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudzie - Hucie, ul. S. Wójtowicza 9, 22-110, Ruda-Huta Nie
199. WNP.5532.199.2013.SK Krystyna Saneluta 17.01.2014 WNP.5532/199/2013 Realizacja obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Rudzie - Hucie, ul. S. Wójtowicza 9, 22-110, Ruda-Huta Nie
200. WNP.5532.200.2013.MS Monika Szlagowska 17.01.2014 WNP.5532/200/2013 Realizacja obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II publicznego gimnazjum z ramowym planem nauczania. Gimnazjum Nr 2 w Chełmie, ul. Czarnieckiego 4, 22-100, Chełm Tak
  1. Zaleca się, aby podział na grupy na obowiązkowych zajeciach komputerowych był zgodny z art. 7 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkoła publicznych (Dz. U. poz. 204).          2. Zaleca się, aby przy podziale na grupy na obowiązkowych zajęciach z języków obcych kierowano się stopniem zaawansowania znajomości języka obcego zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).
201. WNP.5532.201.2013.EB Ewa Bejster 13.01.2014 WNP.5532/201/2013 Realizacja obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Chelmie, ul. Wołyńska 1, 22-100, Chełm Nie
202. WNP.5532.202.2013.EW Elżbieta Wołczuk 15.01.2014 202/2013 Realizacja obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II publicznego gimnazjum z ramowym planem nauczania. Gimnazjum Nr 2 im. Stanisława Sokołowskiego w Zakręciu, Zakręcie 121, 22-300, Krasnystaw Nie
203. WNP.5532.203.2013.DS Dariusz Sułkowski 03.01.2014 WNP.5532/203/2013 Realizacja obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II publicznego gimnazjum z ramowym planem nauczania. Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 1 w Kraśniczynie, ul. Szkolna 1, 22-310, Kraśniczyn Nie
204. WNP.5532.204.2013.DS Dariusz Sułkowski 03.01.2014 WNP.5532/204/2013 Realizacja obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Nr 1 w Kraśniczynie, ul. Szkolna 1, 22-310, Kraśniczyn Nie
205. WNP.5532.205.2013.HR Henryk Radej 20.01.2014 WNP.5532/205/2013 Realizacja obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa w Chłaniowie, Chlaniów 13, 22-335, Żółkiewka Nie
206. WNP.5532.206.2013.EW Elżbieta Wołczuk 13.01.2014 206/2013 Realizacja obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II publicznego gimnazjum z ramowym planem nauczania. Gimnazjum w Hannie, Hanna 17, 22-220, Hanna Nie
207. WNP.5532.207.2013.EW Elżbieta Wołczuk 13.01.2014 207/2013 Realizacja obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa w Hannie, Hanna 17, 22-220, Hanna Nie
208. WNP.5532.208.2013.TS Teresa Sawicka 02.01.2014 208/WNP Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II publicznego gimnazjum z ramowym planem nauczania. Gimnazjum w Zespole Szkół w Soli, Sól 279, 23-400, Biłgoraj Nie
209. WNP.5532.209.2013.TS Teresa Sawicka 02.01.2014 209/WNP/2013 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - VI publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Soli, Sól 279, 23-400, Biłgoraj Tak
  Zaleca się, aby podział na grupy na obowiązkowych zajeciach komputerowych był zgodny z art. 7 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkoła publicznych (Dz. U. poz. 204).
210. WNP.5532.210.2014.AS Alicja Siedlecka 18.02.2014 210/WNP/OZ/Kp/2014 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II publicznego gimnazjum z ramowym planem nauczania. Gimnazjum we Frampolu, ul. Gorajska 16, 23-440, Frampol Nie
211. WNP.5532.211.2014.AS Alicja Siedlecka 18.02.2014 211/WNP/OZ/Kp/2014 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa we Frampolu, ul. Gorajska 16, 23-440, Frampol Nie
212. WNP.5532.212.2013.BK Barbara Krawczyk 19.02.2014 WNP.5532.212.2013 Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum Gimnazjum w Obszy, Obsza 70A, 23-413, Obsza Nie
213. WNP.5532.213.2013.BK Barbara Krawczyk 19.02.2014 WNP.5532.213.2013 Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum Publiczne Gimnazjum w Lipinach Dolnych, Lipiny Dolne 156A, 23-423, Potok Górny Tak
  Zaleca się, aby przy podziale na grupy na obowiązkowych zajęciach z języków obcych kierowano się stopniem zaawansowania znajomości języka obcego zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).
214. WNP.5532.214.2013.MG Maria Gruszka 13.02.2014 WNP.5532.214.2014.MG Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II publicznego gimnazjum z ramowym planem nauczania. Gimnazjum w Zespole Szkół w Hulczu, Hulcze 37, 22-540, Dołhobyczów Nie
215. WNP.5532.215.2013.MG Maria Gruszka 13.02.2014 WNP.5532.215.2013.MG Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Hulczu, Hulcze 37, 22-540, Dołhobyczów Nie
216. WNP.5532.216.2013.AM Anna Mieczan 12.02.2014 216/WNP/2013 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II publicznego gimnazjum z ramowym planem nauczania. Gminne Gimnazjum w Kozodawach, Kozodawy 83, 22-500, Hrubieszów Nie
217. WNP.5532.217.2013.AST Anna Startek 26.02.2014 217 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Podstawowo-Gminnych w Jarczowie, ul. Szkolna 3, 22-664, Jarczów Nie
218. WNP.5532.218.2013.BJ Barbara Jakubas 11.02.2014 WNP.5532.218.2013 Zgodnosć realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum. Publiczne Gimnazjum w Łaszczowie, ul. Chopina 11, 22-650, Łaszczów Nie
219. WNP.5532.219.2013.BJ Barbara Jakubas 11.02.2014 WNP.5532.219.2013 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych  z ramowymi planami nauczania w klasach I - III publicznej szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa w Łaszczowie, ul. Chopina 11, 22-650, Łaszczów Nie
220. WNP.5532.220.2013.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 18.02.2014 220/WNP/2014 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II publicznego gimnazjum z ramowym planem nauczania. Publiczne Gimnazjum w Nabrożu - Kolonii w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Nabrożu, Nabróż - Kolonia 19, 22-650, Łaszczów Nie
221. WNP.5532.221.2013.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 18.02.2014 221/WNP/2014 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa w Nabrożu - Kolonii w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Nabrożu, Nabróż - Kolonia 19, 22-650, Łaszczów Nie
222. WNP.5532.222.2013.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 17.02.2014 222/WNP/2014 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego, Zimno 1, 22-650, Łaszczów Nie
223. WNP.5532.223.2013.DK Dorota Kurzyńska 05.02.2014 225 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II publicznego gimnazjum z ramowym planem nauczania. Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli, Suchowola 239, 22-442, Adamów Nie
224. WNP.5532.224.2013.SJ Stanisław Jachimczuk 14.02.2014 224 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa w Zawalowie, Zawalów 42, 22-455, Miączyn Nie
225. WNP.5532.225.2013.DK Dorota Kurzyńska 05.02.2014 223 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kornelówce, Kornelówka 41, 22-424, Sitno Nie
226. WNP.5532.226.2013.SJ Stanisław Jachimczuk 14.02.2014 226 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 w Zamościu, ul. Elizy Orzeszkowej 43, 22-400, Zamość Nie
227. WNP.5532.227.2013.MŻ Monika Żur 18.02.2014 227/WNP/OZ/Kp/2014 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II publicznego gimnazjum z ramowym planem nauczania. Katolickie Gimnazjum im. Św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu, ul. Gen. W. Sikorskiego 11, 22-400, Zamość Nie
228. WNP.5532.228.2013.MŻ Monika Żur 18.02.2014 WNP.5532.228.2013.MŻ Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa Specjalna przy Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie, ul. Sanatoryjna 1, 22 - 400, Krasnobród Nie
229. WNP.5532.229.2013.TS Teresa Sawicka 17.02.2014 229/WNP.2013 Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu. Przedszkole w Zespole Szkół w Soli, Sól 279, 23-400, Biłgoraj Tak
  Zaleca się, by stat określał organizację zajęć dodatkowych zgodnia z art. 2 ust. 1 pkt. 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późń. zm.).
230. WNP.5532.230.2013.AM Anna Mieczan 12.02.2014 230/WNP/2013 Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu. Miejskie Przedszkole Nr 2 w Hrubieszowie, ul. Mjr Dobrzańskiego "Hubala" 11, 22-500, Hrubieszów Nie
231. WNP.5532.231.2013.AM Anna Mieczan 07.02.2014 231/WNP/2013 Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu. Miejskie Przedszkole Nr 4 w Zamościu, ul. Peowiaków 18a, 22-400, Zamość Nie
232. WNP.5532.232.2013.AST Anna Startek 26.02.2014 232 Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu. Przedszkole Gminne w Jarczowie, ul. 3 Maja 23, 22-664, Jarczów Tak
  Zaleca się, aby liczba dzieci w oddziale nie przekraczała 25 (z zastrzeżeniem ust. 3-5 w art.. 5), zgodnie z art.. 5 ust. 2- 5 załacznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DZ. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.).
233. WNP.5532.233.2013.DS Dariusz Sułkowski 03.01.2014 WNP.5532.233.2013 Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu. Przedszkole Samorządowe w Dorohusku, ul. I armii Wojska Polskiego 50A, 22-175, Dorohusk Nie
234. WNP.5532.234.2013.EW Elżbieta Wołczuk 15.01.2014 234/2013 Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu. Przedszkole Nr 3 w Krasnymstawie, ul. Krakowskie Przedmieście 28, 22-300, Krasnystaw Nie
235. WNP.5532.235.2013.MS Monika Szlagowska 16.01.2014 WNP.5532.235.2013 Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu. Przedszkole Miejskie Nr 11 w Chełmie, Al.. J. Piłsudskiego 25A, 22-100, Chelm Tak
  Zaleca się, aby liczba dzieci w oddziale nie przekraczała 25 (z zastrzeżeniem ust. 3-5 w art.. 5), zgodnie z art.. 5 ust. 2- 5 załacznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DZ. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.).
236. WNP.5532.236.2013.EW Elżbieta Wołczuk 17.12.2013 WNP.5532.236.2013 Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu. Przedszkole w Urszulinie, Urszulin 23, 22-234, Urszulin Tak
  Zaleca się, aby liczba dzieci w oddziale nie przekraczała 25 (z zastrzeżeniem ust. 3-5 w art.. 5), zgodnie z art.. 5 ust. 2- 5 załacznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DZ. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.).
237. WNP.5532.237.2013.AS Aleksander Sokół 20.12.2013 WNP.5532.237.2013.AS Wybór podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych, ustalenia zestawu podręcnzików i dzialań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łychowie Gościeradowskim, Łychów Gościeradowski 76, 23-230, Trzydnik Duży Nie
238. WNP.5532.238.2013.MO Marzanna Ostrowska 18.12.2013 WNP.5532.238.2013 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowym planem nauczania w klasach I - III publicznej szkoły podstawowej . Szkoła Podstawowa w Przytocznie, Przytoczno 25, 21-146, Jeziorzany Nie
239. WNP.5532.239.2013.MO Marzanna Ostrowska 18.12.2013 WNP.5532.239.2013 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowym planem nauczania w klasach I - III publicznej szkoły podstawowej . Szkoła Podstawowa w Łucce, Łucka 125, 21-100, Lubartów Nie
240. WNP.5532.240.2013.DS Danuta Steć 17.12.2013 WNP.5532/240/2013 Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu. Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łęcznej, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010, Łęczna Nie
241. WNP.5532.241.2013.DS Danuta Steć 20.12.2013 WNP.5532/241/2013 Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu. Przedszkole Samorządowe w Chodlu, ul. Szkolna 19, 24-350, Chodel Tak
  Zaleca się, aby liczba dzieci w oddziale nie przekraczała 25 (z zastrzeżeniem ust. 3-5 w art.. 5), zgodnie z art.. 5 ust. 2- 5 załacznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DZ. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.).
242. WNP.5532.242.2013.MO Marzanna Ostrowska 19.12.2013 WNP.5532/242/2013 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowym planem nauczania w klasach I - III publicznej szkoły podstawowej . Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Żołnierzy Armiii Krajowej w Świdniku, ul. Armii Krajowej 3, 21-040, Świdnik Nie
243. WNP.5532.243.2013.MO Marzanna Ostrowska 19.12.2013 WNP.5532/243/2013 Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu. Przedszkole nr 2 w Świdniku, ul. Okulickiego 19, 21-040, Świdnik Nie
244. WNP.5532.244.2013.MO Marzanna Ostrowska 20.12.2013 WNP.5532/244/2013 Zgodnosć realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum. Gimnazjum Nr 2 w Świdniku, ul. Wojska Polskiego 27, 21-040, Świdnik Nie
245. WNP.5532.245.2013.MO Marzanna Ostrowska 20.12.2013 WNP.5532/245/2013 Zgodnosć realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum. Gimnazjum Nr 4 w Świdniku, ul Szkolna 1, 21-045, Świdnik Nie
246. WNP.5532.246.2013.MO Marzanna Ostrowska 27.12.2013 WNP.5532/246/2013 Zgodnosć realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum. Gimnazjum Sportowe w Lubartowie, ul. Chopina 6, 21-100, Lubartów Nie
247. WNP.5532.247.2013.MO Marzanna Ostrowska 27.12.2013 WNP.5532/247/2013 Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu. Przedszkole Miejskie Nr 5 w Lubartowie, ul. Powstańców Warszawy 39, 21-100, Lubartów Nie
248. WNP.5532.248.2013.JS Jerzy Surma 17.12.2013 WNP.5532/248/2013 Zgodnosć realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum. Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 w Opolu Lubelskim, ul. Fabryczna 28, 24-300, Opole Lubelskie Tak
  Zaleca się, aby podział na grupy na obowiązkowych zajeciach komputerowych był zgodny z art. 7 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkoła publicznych (Dz. U. poz. 204).
249. WNP.5532.249.2013.JS Jerzy Surma 17.12.2013 WNP.5532/249/2013 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w klasach I- III publicznej szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa w Skokowie, Skoków 84, 24-300, Opole Lubelskie Nie
250. WNP.5532.250.2013.BG Barbara Grzesiak 02.01.2014 WNP.5532/250/2013 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w klasach I- III publicznej szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie, ul. Narutowicza 8, 20-004, Lublin Tak
  Zaleca się, aby podział na grupy na obowiązkowych zajeciach z języka obcego był zgodny z art.. 7 ust. 1 pkt 2 roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).
251. WNP.5532.251.2013.MO Marzanna Ostrowska 02.01.2014 WNP.5532/251/2013 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa w Annoborze, Annobór 69, 21-100, Lubartów Nie
252. WNP.5532.252.2013.MO Marzanna Ostrowska 16.01.2014 WNP.5532/252/2013 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zawieprzycach, Zawieprzyce 121, 21-077, Spiczyn Nie
253. WNP.5532.253.2013.WCz Wioletta Czochór 13.01.2014 WNP.5532.253.2013.WCz Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa w Skorczycach, Skorczyce 52, 23-250, Urzędów Nie
254. WNP.5532.254.2013.KP Krzysztof Paluch 13.01.2014 254 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II publicznego gimnazjum z ramowym planem nauczania. Gimnazjum Sportowe w Zespole Szkół Nr 3 w Kraśniku, ul. Slowackiego 7, 23-204, Kraśnik Nie
255. WNP.5532.255.2013.KP Krzysztof Paluch 16.01.2014 255 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa w Kłodnicy Dolnej. Kłodnica Dolna 117, 24-224, Borzechów Nie
256. WNP.5532.256.2013.WCz Wioletta Czochór 16.01.2014 WNP.5532.256.2013.WCz Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu. Przedszkole Miejskie Nr 2 w Kraśniku, ul. Matejki 1, 23-204, Kraśnik Nie
257. WNP.5532.257.2013.AS Aleksander Sokół 02.01.2014 WNP.5532.257.2013.AS Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II publicznego gimnazjum z ramowym planem nauczania. Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Chrzanowie, 23-305, Chrzanów Tak
  Zaleca się, aby podział na grupy na obowiązkowych zajeciach komputerowych był zgodny z art. 7 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkoła publicznych (Dz. U. poz. 204).
258. WNP.5532.258.2013.AS Aleksander Sokół 02.01.2014 WNP.5532.258.2013.AS Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Chrzanowie, 23-305, Chrzanów Tak
  Zaleca się, aby tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I i II na I etapie edukacyjnym był zgodny z tygodniowym wymiarem godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonym w ust. 3 pkt. 1 lit. A i B załącznika nr 1 do roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).
259. WNP.5532.259.2013.AS Aleksander Sokół 03.01.2014 WNP.5532.259.2013.AS Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ładzie, 23-305, Chrzanów Nie
260. WNP.5532.260.2013.AS Aleksander Sokół 08.01.2014 WNP.5532.260.2013.AS Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie, 23-235, Annopol Nie
261. WNP.5532.261.2013.AS Aleksander Sokół 10.01.2014 WNP.5532.261.2013.AS Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Publiczna Szkoła Podstawowa w Janiszowie, 23-235, Annopol Nie
262. WNP.5532.262.2013.AS Aleksander Sokół 10.01.2014 WNP.5532.262.2013.AS Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kosinie, 23-235, Annopol Nie
263. WNP.5532.263.2013.AS Aleksander Sokół 17.01.2014 WNP.5532.263.2013.AS Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Publiczna Szkoła Podstawowa w Opoce Dużej, 23-235, Annopol Nie
264. WNP.5532.264.2013.AS Aleksander Sokół 17.01.2014 WNP.5532.264.2013.AS Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Publiczna Szkoła Podstawowa w Świeciechowie, 23-235, Annopol Tak
  Zaleca się, aby tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I i II na I etapie edukacyjnym był zgodny z tygodniowym wymiarem godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonym w ust. 3 pkt. 1 lit. A i B załącznika nr 1 do roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).
265. WNP.5532.265.2013.MŻ Marek Żelisko 15.01.2014 265/WNP/2013 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w klasach I- III publicznej szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Żerocinie, Żerocin 32, 21-570, Drelów Nie
266. WNP.5532.266.2013.MŻ Marek Żelisko 15.01.2014 266/WNP/2013 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w klasach I- III publicznej szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szóstce, Szóstka 8, 21-570, Drelów Nie
267. WNP.5532.267.2013.MŻ Marek Żelisko 17.01.2014 267/WNP/2013 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w klasach I- III publicznej szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II, ul. Leśna 2, 21-560, Międzyrzec Podlaski Tak
  Zaleca się, aby w oddziałach integracyjnych liczących co najmnije 3 uczniów niepełnosprawnych dokonano podziału na grupy na obowiązkowych zajęciach z języka obcego, zgodnie z art.. 7 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).
268. WNP.5532.268.2013.MŻ Marek Żelisko 17.01.2014 268/WNP/2013 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum. Gimnazjum Sportowe Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Leśna 2, 21-560, Międzyrzec Podlaski Tak
  Zaleca się, aby w oddzialach integracyjnych liczących co najmniej 3 uczniów niepełnosprawnych dokonano podziału na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych informatyki, języków obcych oraz na nie więcej niż połowie obowiazkowych zajęc edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, zgodnie z art. 7 ust. 2 roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).
269. WNP.5532.269.2013.HR Halina Rogowska 03.01.2014 269/WNP/2013 Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych. Przedszkole Samorządowe w Janowie Podlaskim, ul. T. Kościuszki 14,21-505, Janów Podlaski Tak
  Zaleca się, aby liczba dzieci w oddziale nie przekraczała 25 (z zastrzeżeniem ust. 3-5 w art.. 5), zgodnie z art.. 5 ust. 2- 5 załacznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DZ. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.).
270. WNP.5532.270.2013.HR Halina Rogowska 20.01.2014 270/WNP/2013 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa w Zespole Oświatowym w Kąkolewnicy, ul. Szkolna 4, 21-302, Kąkolewnica Nie
271. WNP.5532.271.2013.HR Halina Rogowska 20.01.2014 271/WNP/2013 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II publicznego gimnazjum z ramowym planem nauczania. Gimnazjum w Zespole Oświatowym w Kąkolewnicy, ul. Szkolna 4, 21-302, Kąkolewnica Nie
272. WNP.5532.272.2013.GD Grażyna Dziechciarz 15.01.2014 WNP.5532.272.2013.GD Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Buczka w Olbięcinie, 230320, Trzydnik Duży Nie
273. WNP.5532.273.2013.GD Grażyna Dziechciarz 16.01.2014 WNP.5532.273.2013.GD Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Woli Trzydnickiej, 23-230, Trzydnik Duży Nie
274. WNP.5532.274.2013.RK Renata Kwiatek 15.01.2014 WNP.5532.274.2013 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa w Prawiednikach, Prawiedniki 165, 20-515, Lublin Nie
275. WNP.5532.275.2013.RK Renata Kwiatek 16.01.2014 WNP.5532.275.2013 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Pierwszym, Piotrków Pierwszy 105, 23-114, Jablonna Nie
276. WNP.5532.276.2013.RK Renata Kwiatek 17.01.2014 WNP.5532.276.2013 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Publiczna Szkoła Podstawowa w Żabiej Woli, 23-107, Strzyżewice Tak
  1. Zaleca się, aby tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I i II na I etapie edukacyjnym był zgodny z tygodniowym wymiraem godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych okreslonym w ust. 3 pkt. 1 lit. A i B załącznika nr 1 do roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).        2. Zaleca się, aby tygodniowy wymiar godzin obowiazkowych zajęc edukacyjnych i zajęc z wychowawcą dla uczniów klas IV i V na II etapie edukacyjnym był zgodny z tygodniowym wymiarem godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęc z wychowawcą określonym  w ust. 3 pkt. 2 lit. A i B załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).
277. WNP.5532.277.2013.GD Grażyna Dziechciarz 15.01.2014 WNP.5532.277.2013.GD Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych. Publiczne Przedszkole w Gościeradowie, 23-275, Gościeradów Nie
278. WNP.5532.278.2013.GD Grażyna Dziechciarz 17.01.2014 WNP.5532.278.2013.GD Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych. Samorządowe Przedszkole w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 16, 23-310, Modliborzyce Nie
279. WNP.5532.279.2013.RK Renata Kwiatek 20.01.2014 WNP.5532.279.2013 Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych. Przedszkole w Piotrkowie Dużym, Piotrków Duży 105, 23-114, Jabłonna Nie
280. WNP.5532.280.2013.JR Jan Rećko 03.01.2014 280 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa w Skrobowie, 21-100, Lubartów Nie
281. WNP.5532.281.2013.JR Jan Rećko 08.01.2014 281 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa w Sobieszczanach, Sobieszczany 35, 24-220, Niedrzwica Duża Nie
282. WNP.5532.282.2014.TG Teresa Grodecka 19.02.2014 282/WNP/2014 Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w klasach I - III szkoły podstawowej Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Dołdze, Dołha 1, 21-570, Drelów Nie
283. WNP.5532.283.2014.TG. Teresa Grodecka 19.02.2014 283/WNP/2014 Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęc edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum. Gimnazjum w Zespole Szkół w Dołdze, Dołha 1, 21-570, Drelów Nie
284. WNP.5532.284.2013.AM Andrzej Mironiuk 28.01.2014 284/WNP/2014 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Publiczna Szkoła Podstawowa w Tuliłowie, Łukowiska 61A, Tuliłów, 21-560, Międzyrzec Podlaski Nie
285. WNP.5532.285.2013.AW Anna Wrzosek 10.01.2014 285/WNP/2014 Zgodność realizacji wybranych obowiazkowych zajeć edukacyjnych w klasach I - II publicznego gimnazjum z ramowymi planami nauczania. Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Terespolu, ul. Sienkiewicza 27, 21-550, Terespol Tak
  Zaleca się, aby przy podziale na grupy na obowiązkowych zajęciach z języków obcych kierowano się stopniem zaawansowania znajomości języka obcego zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).
286. WNP.5532.286.2013.AW Anna Wrzosek 10.01.2014 286/WNP/2014 Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa w Terespolu, ul. Sienkiewicza 27, 21-550, Terespol Nie
287. WNP.5532.287.2013.WŻ Wanda Żukowska 15.01.2014 287 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa w Gęsi, Gęś 165, 21-205, Jabłoń Nie
288. WNP.5532.288.2013.WŻ Wanda Żukowska 16.01.2014 288/WNP/2013 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II publicznego gimnazjum z ramowym planem nauczania. Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Zespole Szkół w Milanowie, ul. Szkolna 22, 21-210, Milanów Nie
289. WNP.5532.289.2013.EK Ewa Kwaśniewska 14.01.2014 289/WNP/2013 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasewie, Krasewo 84, 21-345, Borki Nie
290. WNP.5532.290.2013.EK Ewa Kwaśniewska 14.01.2014 290/WNP/2013 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sitnie, Sitno 21a, 21-345, Borki Nie
291. WNP.5532.291.2013.HI Hanna Ilczuk 20.01.2014 291/WNP/2013 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęc edukacyjnych z ramowym planem nauczania w publicznym gimnazjum. Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej, ul. Prakowa 7, 21-345, Borki Tak
  Zaleca się, aby podział na grupy na obowiązkowych zajeciach komputerowych był zgodny z art. 7 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkoła publicznych (Dz. U. poz. 204).
292. WNP.5532.292.2013.HI Hanna Ilczuk 20.01.2014 292/WNP/2013 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęc edukacyjnych z ramowym planem nauczania w klasach I - III publicznej szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej, ul. Prakowa 7, 21-345, Borki Tak
  Zaleca się, aby podział na grupy na obowiązkowych zajeciach komputerowych był zgodny z art. 7 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkoła publicznych (Dz. U. poz. 204).
293. WNP.5532.293.2013.TG Teresa Grodecka 10.01.2014 293/WNP/2013 Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych. Przedszkole Samorządowe Nr 11, w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 20, 21-500, Biała Podlaska Tak
  Zaleca się, aby liczba dzieci w oddziale nie przekraczała 25 (z zastrzeżeniem ust. 3-5 w art.. 5), zgodnie z art.. 5 ust. 2- 5 załacznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DZ. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).
294. WNP.5532.294.2013.WŻ Wanda Żukowska 15.01.2014 294/WNP/2013 Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Parczewie, ul. Wojska Polskiego 8A, 21-200, Parczew Tak
  Zaleca się, aby liczba dzieci w oddziale nie przekraczała 25 (z zastrzeżeniem ust. 3-5 w art.. 5), zgodnie z art.. 5 ust. 2- 5 załacznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DZ. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).
295. WNP.5532.295.2013.WŻ Wanda Żukowska 16.01.2014 295/WNP/2013 Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu. Przedszkole w Zabielu, Zabiele 8B, 21-300, Radzyń Podlaski Nie
296. WNP.5532.296.2013.BG Barbara Grzesiak 15.01.2014 WNP/5532/296/2013 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa w Turce, Turka 294, 20-258, Lublin Tak
  Zaleca się, aby podział na grupy na obowiązkowych zajeciach komputerowych był zgodny z art. 7 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkoła publicznych (Dz. U. poz. 204).
297. WNP.5532.297.2013.BG Barbara Grzesiak 15.01.2014 297 Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu. Przedszkole Samorządowe w Turce, Turka 294, 20-258, Lublin Nie
298. WNP.5532.298.2013.BG Barbara Grzesiak 16.01.2014 WNP.5532/298/2013 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa w Czerniejowie, Czerniejów 130, 23-114, Jabłonna Nie
299. WNP.5532.299.2013.BG Barbara Grzesiak 17.01.2014 WNP.5532/299/2013 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa w Sobianowicach, Sobianowice 32, 20-258, Lublin Tak
  Zaleca się, aby podział na grupy na obowiązkowych zajeciach komputerowych był zgodny z art. 7 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkoła publicznych (Dz. U. poz. 204).
300. WNP.5532.300.2014.JS Jerzy Surma 09.01.2014 WNP.5532/300/2014 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęc edukacyjnych z ramowym planem nauczania w klasach I - III publicznej szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Nr 1 w Ludwinie, Ludwin 20, 21-075, Ludwin Nie
301. WNP.5532.301.2014.JS Jerzy Surma 09.01.2014 WNP.5532/301/2014 Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu. Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Nr 1 w Ludwinie, Ludwin 20, 21-075, Ludwin Nie
302. WNP.5532.302.2013.DS Danuta Steć 13.01.2014 WNP.5532/302/2014 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - II oraz IV - V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania. Szkoła Podstawowa nr 47 w Zespole Szkół Nr 9, ul. Zdrowa 1, 20-383, Lublin Nie
303. WNP.5532.303.2013.DS Danuta Steć 13.01.2014 WNP.5532/303/2014 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęc edukacyjnych w klasach I - II publicznego gimnazjum z ramowym planem nauczania. Gimnazjum nr 26 w Zespole Szkół Nr 9, ul. Zdrowa 1, 20-383, Lublin Nie
304. WNP.5532.304.2013.MK Marzanna Kondratowicz 17.01.2014 304/WNP/2014 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęc edukacyjnych z ramowym planem nauczania w klasach I - III publicznej szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Krynce, Krynka 250, 21-400, Łuków Nie
305. WNP.5532.305.2013.MK Marzanna Kondratowicz 17.01.2014 305/WNP/2014 Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum Gimnazjum w Zespole Szkół w Krynce, Krynka 250, 21-400, Łuków Nie
306. WNP.5532.306.2013.MK Marzanna Kondratowicz 17.01.2014 306/WNP/2014 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęc edukacyjnych z ramowym planem nauczania w klasach I - III publicznej szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa w Woli Gułowskiej, Wola Gułowska 60, 21-481, Wola Guławska Nie
307. WNP.5532.307.2013.MK Marzanna Kondratowicz 17.01.2014 307/WNP/2014 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęc edukacyjnych z ramowym planem nauczania w klasach I - III publicznej szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Gręzówce, Gręzówka 41, 21-400, Łuków Tak
  Zaleca się, aby podział na grupy na obowiązkowych zajeciach komputerowych był zgodny z art. 7 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkoła publicznych (Dz. U. poz. 204).
308. WNP.5532.308.2013.MK Marzanna Kondratowicz 14.01.2014 308/WNP/2014 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęc edukacyjnych z ramowym planem nauczania w klasach I - III publicznej szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa w Burcu, Burzec 22, 21-411, Wojcieszków Nie
309. WNP.5532.309.2013.MK Marzanna Kondratowicz 13.01.2014 309/WNP/2014 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęc edukacyjnych z ramowym planem nauczania w klasach I - III publicznej szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa w Hermanowie, Hermanów 12, 21-411, Wojcieszków Nie
310. WNP.5532.310.2013.MK Marzanna Kondratowicz 13.01.2014 310/WNP/2014 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęc edukacyjnych z ramowym planem nauczania w klasach I - III publicznej szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa w Oszczepalinie, Oszczepalin 31, 21-411, Wojcieszków Nie
311. WNP.5532.311.2013.MK Marzanna Kondratowicz 14.01.2014 311/WNP/2014 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęc edukacyjnych z ramowym planem nauczania w klasach I - III publicznej szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa w Siedliskach, Siedliska 78, 21-411, Wojcieszków Nie
312. WNP.5532.312.2013.MK Marzanna Kondratowicz 16.01.2014 312/WNP/2014 Prawidłowości organizacji zajęc dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu. Przedszkole w Hucie Dąbrowie, Huta-Dąbrowa 30, 21-470, Krzywda Nie
313. WNP.5532.313.2013.TS Teresa Sawicka 03.01.2014 99/2013 Prawidłowości organizacji zajęc dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu. Przedszkole w Bodaczowie, Bodaczów 224A, 22-460, Szczebrzeszyn Nie