Wyszukiwarka

 
Ministerstwo Edukacji Narodowej Poradnik dla rodziców Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie ORE KOWEZiU Wakacje 2016 Mam 6 lat chce poznawać świat! Dotacja przedszkolna Bezpieczna i przyjazna szkoła Lubelska sieć Szkół Promujących Zdrowie System wymiany doświadczeń Cyfrowa Szkoła Reforma programowa Nowe podręczniki Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty wychowanie24 Giełda pracy w szkołach i placówkach Lublina
Bezpłatne szkolenia w projekcie "Profesjon@lny Trener"

Projekt "Profesjon@lny Trener" adresowany jest do nauczycieli z terenu województwa lubelskiego, szczególnie do kobiet, nauczycieli z terenów wiejskich oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych. Ma na celu podniesienie wiedzy i umiejętności trenerskich, szczególnie w zakresie szkolenia na odległość.

Szkolenie jest bezpłatne i obejmuje:

  1. 100-godzinny kurs z modułami takimi jak: wyjazd do Centrum Kształcenia na Odległość, tożsamość trenera, komunikacja interpersonalna, sytuacje trudne, planowanie i ewaluacja szkolenia, metodyka szkoleń, proces grupowy, poruszanie się po szkoleniowym rynku pracy, kurs na platformie e-learningowej.
  2. 22-godzinne szkolenie e-Nauczanie (propedeutyka metodyki e-nauczania, cele, treści i metody e-nauczania, wybrane środki dydaktyczne oraz przygotowanie do tworzenia e-kursu)

Organizatorem szkolenia jest firma LECHAA CONSULTING Sp. z o.o. z Lublina., a projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Działania 9.4 "Wysoko wykalifikowane kadry systemu oświaty oraz z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Zgloszenie uczestnictwa w szkoleniu na stronach organizatora


Materiał zamieszczony przez: Kozłowski Ryszard, 2011-02-10, 13:24
Drukuj