Wyszukiwarka

 
Szkolenie „Komunikacja międzykulturowa”

2015-05-03, 11:03

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców zapraszają do udziału w szkoleniu „Komunikacja...

Raport „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona..."

2015-04-29, 17:36

W dniu 22 kwietnia 2015 r. podczas konferencji zorganizowanej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów został zaprezentowany raport...

Ogólnopolski Konkurs "Młody Naukowiec"

2015-04-28, 08:25

W poniedziałek 11 maja 2015 r., upływa termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w ogólnopolskim konkursie „Młody Naukowiec”,...

Program Stypendialny "Mistrzowie Chemii"

2015-04-27, 13:22

Fundacja ORLEN - DAR SERCA rozpoczyna IV edycję Programu Stypendialnego "Mistrzowie Chemii", adresowanego do uzdolnionych...

Konferencja informacyjno-promocyjna Programu Comenius/Erasmus+

2015-04-24, 14:33

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej...

Gra miejska "Odkryj polsko-żydowską historię"

2015-04-20, 08:18

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza uczniów i nauczycieli do przygotowania i przeprowadzenia gry miejskiej poświęconej...

X Międzynarodowa Szkoła Letnia "Nauczanie o Holokauście"

2015-04-20, 08:00

Centrum Badań Holocaustu UJ, Instytut Europeistyki UJ oraz Illinois Holocaust Museum & Education Center zapraszają nauczycieli,...

Zmiany w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w odniesieniu do dzieci z afazją i innymi zaburzeniami komunikacji językowej

2015-04-20, 07:46

Polski Związek Logopedów podjął sukcesywne i komplementarne działania na rzecz poprawy dostępności specjalistycznej pomocy logopedycznej w...

Pobieranie opłat od rodziców

2015-04-16, 09:25

Niezgodne z prawem praktyki

Konferencja naukowa nt. zrównoważonego rozwoju uczniów w I etapie edukacyjnym

2015-04-15, 14:26

W dniu 18 kwietnia br., w Collegium Jana Pawła II KUL odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Doświadczam - rozumiem - wiem....