Zajęcia edukacyjne w archiwach państwowych

2014-04-22, 12:45

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych informuje dyrektorów i nauczycieli placówek podlegających Kuratorium o możliwości...

IX Międzynarodowa Szkoła Letnia "Nauczanie o Holokauście"

2014-04-22, 11:46

Centrum Badań Holocaustu UJ, Instytut Europeistyki UJ oraz Illinois Holocaust Museum & Education Center zapraszają nauczycieli,...

"Lekcje z natury" - nowy program dla nauczycieli

2014-04-17, 10:12

Projekt edukacyjny "Lekcje z natury" realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Środowiska i ma na celu zainteresowanie nauczycieli...

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN) na rok szkolny 2014/2015

2014-04-10, 11:09

Uprzejmie przypominamy o procedurze typowania kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN) na rok szkolny 2014/2015.

Zasady postępowania przy wydawaniu opinii w przedmiocie nadania uprawnień szkoły publicznej szkole nowo zakładanej

2014-04-08, 08:20

Akty normatywne: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z...

I Ogólnopolskie Dni Bezpiecznych Przedszkoli

2014-04-07, 10:30

W dniach 12-15 maja odbędą się po raz pierwszy Dni Bezpiecznych Przedszkoli, w obchodach których zadeklarowało już swój udział ponad...

Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych (DUMa).

2014-04-02, 13:55

Instytut Badań Edukacyjnych planuje przeprowadzić badanie Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych (DUMa)....

Ogólnopolskie Badania Umiejętności Trzecioklasistów

2014-04-02, 13:11

Instytut Badań Edukacyjnych planuje przeprowadzenie dwóch badań w ramach Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów...

Diagnoza przedmaturalna z języka Polskiego

2014-04-02, 12:48

Lubelski Kurator Oświaty zachęca dyrektorów liceów do wzięcia udziału w przygotowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) we...

Egzamin zawodowy - konferencja OKE

2014-04-02, 10:56

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna  zaprasza przedstawicieli organów prowadzących i nadzorujących oraz dyrektorów szkół na...