Telefony - książka teleadresowa Kuratorium Oświaty w Lublinie

Oddział:
Wydział:
Funkcja:
Znajdź:


Lp.Nazwisko i imięFunkcjaWydziałKuratorium/Oddział zamiejscowyTelefonPokój
1 Adamczyk Dorota starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 38  221 
2 Bachonko-Breczko Barbara starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OBP w Białej Podlaskiej  083 342 05 97  231 
3 Baranowska Małgorzata specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  081 53 85 271  101 
4 Bejster Ewa starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 22  224 
5 Borowska Anna Maria starszy wizytator  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  OBP w Białej Podlaskiej  083 342 68 61  234 
6 Ciszek-Roskal Alicja dyrektor wydziału  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 245  315 
7 Czochór Wioletta starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  81 53 85 257  327 
8 Ćwiek Bożena starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  815385235  305 
9 Denejko Elżbieta starszy wizytator  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  KO LUBLIN  81 53 85 204  204 
10 Drawdzik Anna starszy specjalista  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 35  17 
11 Dudzińska-Zuchniarz Halina starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 243  314 
12 Dziechciarz Grażyna starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 240  310 
13 Dziuba Bożena dyrektor wydziału  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  081 53 85 218  108 
14 Fabrycka Brygida starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OBP w Białej Podlaskiej  083 342 68 62  205 
15 Filipowska Beata starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  81 53 85 249  319 
16 Fim Elżbieta wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  815385243  314 
17 Gąbka Seweryn wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  815385243  314 
18 Gąszczyk Zbigniew starszy specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  081 53 85 256  326 
19 Golec Ryszard Wicekurator Oświaty    KO LUBLIN  815385225  312 
20 Grab Łukasz specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  815385256  326 
21 Gralewska Urszula starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 251  321 
22 Grodecka Teresa starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OBP w Białej Podlaskiej  083 342 68 61  233 
23 Grudzień Krzysztof starszy wizytator  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  KO LUBLIN  081 53 85 201  201 
24 Gruszka Maria starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 26 
25 Gryz Grażyna starszy wizytator  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  KO LUBLIN  081 53 85 203  203 
26 Grzesiak Barbara starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 258  328 
27 Grzeszczyk Marzenna starszy wizytator  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  KO LUBLIN  815385212  212 
28 Guzowska Anna starszy inspektor  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  KO LUBLIN  081 53 85 207  207 
29 Ilczuk Hanna starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OBP w Białej Podlaskiej  083 342 68 61  234 
30 Jachimczuk Stanisław starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 33  13 
31 Jaworowska Dorota starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  815385250  306 
32 Jedlińska Bożenna starszy wizytator  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  KO LUBLIN  081 53 85 210  210 
33 Jezior Weronika starszy wizytator  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  KO LUBLIN  081 53 85 202  202 
34 Kadłubowska Małgorzata specjalista  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  OBP w Białej Podlaskiej  83 342 68 61  233 
35 Kahan Alina starszy inspektor  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  OZ w Zamościu  846385743 
36 Kasprzak Jolanta starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 246  316 
37 Kisiak Agnieszka robotnik gospodarczy  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  081 53 85 200 
38 Kondratowicz Marzanna starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 239  309 
39 Koper Anna starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 252  322 
40 Kostecka Maria specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  815385222  112 
41 Kotyło Grzegorz specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  81 53 85 217  107 
42 Kowalczyk Stanisław starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 39  19 
43 Krawczyk Barbara starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 22 
44 Kulikowska Joanna z-ca dyr. wydziału  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 241  311 
45 Kurzyńska Dorota starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 32  11 
46 Kwaśniewska Ewa starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OBP w Białej Podlaskiej  83 343 84 78  235 
47 Kwiatek Renata starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 257  327 
48 Kwieciński Arkadiusz p.o. kierownika oddziału zamiejscowego  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OCH w Chełmie  (82) 563 19 60   
49 Lalka-Barańska Elżbieta starszy wizytator  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  KO LUBLIN  081 53 85 205  205 
50 Lelonek Jan starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OZ w Zamościu  084 638 57 43 
51 Lik-Matuła Ewa starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OCH w Chełmie  (82) 563 14 36, 563 19 60 w. 28  227 
52 Małek Joanna starszy specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  081 53 85 272  102 
53 Mazur Grażyna specjalista  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  KO LUBLIN  081 53 85 287  207 
54 Mieczan Anna starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 38  18 
55 Mirończuk Łukasz kierowca  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  OBP w Białej Podlaskiej     
56 Misiak Jolanta p.o. dyrektora wydziału  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  KO LUBLIN  081 53 85 208  208 
57 Misiuk Teresa Kurator Oświaty    KO LUBLIN  81 53 85 222  112 
58 Niderla Zbigniew starszy wizytator  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  OCH w Chełmie  tel-fax: (82) 563 01 97  226 
59 Noskowicz Dariusz starszy informatyk  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  KO LUBLIN  081 53 85 267 
60 Nowaczyńska-Brożek Małgorzata starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 233  303 
61 Olszewska Renata starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 251  321 
62 Ostrowska Marzanna starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 234  304 
63 Pacek Justyna starszy specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  081 53 85 273  103 
64 Paluch Krzysztof starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 251  321 
65 Pałka Elżbieta starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 248  318 
66 Pawelec Marta specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  OZ w Zamościu  846385743 
67 Pawłowski Artur starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 248  318 
68 Pączek Marta z-ca dyr. wydziału  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  815385219  109 
69 Pelak Eugeniusz Wicekurator Oświaty    KO LUBLIN  815385222  112 
70 Pełka-Pryszcz Elżbieta starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 260  330 
71 Piątek Jolanta starszy wizytator  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  KO LUBLIN  081 53 85 283  213 
72 Płonka Sebastian starszy wizytator  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  KO LUBLIN  815385211  211 
73 Podkańska Ewa starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 239  309 
74 Porzyć Gabriela starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 258  328 
75 Poździk Marzena wizytator  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  OZ w Zamościu     
76 Pyrz Joanna specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  815385225  312 
77 Radej Henryk starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 27  228 
78 Rećko Jan starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 247  317 
79 Remani Wojciech kierowca  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  OCH w Chełmie     
80 Rogowska Halina starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OBP w Białej Podlaskiej  083 342 68 61  234 
81 Romaniuk Ewa starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  81 53 85 237  307 
82 Rosiak Renata starszy specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  081 53 85 274  104 
83 Saneluta Krystyna starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 37  221a 
84 Sawicka Krystyna starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 31  226 
85 Sawicka Teresa starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 29 
86 Sępoch Aleksandra z-ca dyr. wydziału  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  KO LUBLIN  81 53 85 215  215 
87 Siedlecka Alicja starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 25 
88 Siwek Paweł starszy informatyk  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  081 53 85 268 
89 Skutnik Jan starszy wizytator  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  KO LUBLIN  081 53 85 216  216 
90 Smolarz Artur kierowca  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  081 53 85 264 
91 Smutek Łukasz specjalista  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  KO LUBLIN  815385206  206 
92 Sobiech Elżbieta starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 297  307 
93 Sobiesiak Anna specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  81 53 85 277  107 
94 Startek Anna starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OZ w Zamościu  84 638 57 43 wew. 30  10 
95 Steć Danuta starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 232  302 
96 Sułkowski Dariusz starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 39  221a 
97 Surma Jerzy starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 238  308 
98 Szczepanik Piotr starszy wizytator  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  KO LUBLIN  815385214  214 
99 Szczepińska Anna starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  815385231  301 
100 Szczyrba Lucyna starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 20  224 
101 Szlagowska Monika starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 15  221a 
102 Tatarczak Marta specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  81 53 85 272  102 
103 Tempes Aneta starszy specjalista  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  KO LUBLIN  81 53 85 209  209 
104 Trochimiuk Beata starszy inspektor  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  OBP w Białej Podlaskiej  083 343 81 73  207 
105 Tusińska Anna starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 259  329 
106 Tynowska Alicja starszy wizytator  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  KO LUBLIN  081 53 85 213  213 
107 Tywoniuk - Małysz Aneta starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 32  12 
108 Wac Robert kierowca  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  081 53 85 261 
109 Wachowska Monika starszy specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  815385263 
110 Wnuk Barbara specjalista  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 30  226 
111 Wołczuk Elżbieta starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 27  228 
112 Wrzosek Anna starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OBP w Białej Podlaskiej  083 342 68 62  204 
113 Zbroińska Diana starszy inspektor  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  OCH w Chełmie  825631960   
114 Ziemiński Tadeusz kierowca  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 36   
115 Zuń Janusz starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 247  317 
116 Żelisko Marek starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OBP w Białej Podlaskiej  083 342 05 97  231 
117 Żukowska Wanda p.o. kierownika oddziału zamiejscowego  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OBP w Białej Podlaskiej  833438173  208 
118 Żur Monika p.o. kierownika oddziału zamiejscowego  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OZ w Zamościu  84 638 57 43