Telefony - książka teleadresowa Kuratorium Oświaty w Lublinie

Oddział:
Wydział:
Funkcja:
Znajdź:


Lp.Nazwisko i imięFunkcjaWydziałKuratorium/Oddział zamiejscowyTelefonPokój
1 Adamczyk Dorota starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 38  221 
2 Bachonko-Breczko Barbara starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OBP w Białej Podlaskiej  083 342 05 97  231 
3 Baranowska Małgorzata specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  081 53 85 271  101 
4 Bejster Ewa starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 22  224 
5 Borowska Anna Maria starszy wizytator  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  OBP w Białej Podlaskiej  083 342 68 61  234 
6 Ciszek-Roskal Alicja dyrektor wydziału  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 245  315 
7 Czochór Wioletta starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  81 53 85 257  327 
8 Ćwiek Bożena starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  815385235  305 
9 Denejko Elżbieta starszy wizytator  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  KO LUBLIN  81 53 85 204  204 
10 Drawdzik Anna starszy specjalista  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 35  17 
11 Dudzińska-Zuchniarz Halina starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 243  314 
12 Dziechciarz Grażyna starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 240  310 
13 Dziuba Bożena dyrektor wydziału  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  081 53 85 218  108 
14 Fabrycka Brygida starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OBP w Białej Podlaskiej  083 342 68 62  205 
15 Filipowska Beata starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  81 53 85 249  319 
16 Gąszczyk Zbigniew starszy specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  081 53 85 220  110 
17 Golec Ryszard Wicekurator Oświaty    KO LUBLIN  815385225  312 
18 Grab Łukasz specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  815385220  110 
19 Gralewska Urszula starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 251  321 
20 Grodecka Teresa starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OBP w Białej Podlaskiej  083 342 68 61  233 
21 Grudzień Krzysztof starszy wizytator  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  KO LUBLIN  081 53 85 201  201 
22 Gruszka Maria starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 26 
23 Gryz Grażyna starszy wizytator  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  KO LUBLIN  081 53 85 203  203 
24 Grzesiak Barbara starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 258  328 
25 Grzeszczyk Marzenna starszy wizytator  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  KO LUBLIN  815385212  212 
26 Guzowska Anna starszy inspektor  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  KO LUBLIN  081 53 85 207  207 
27 Ilczuk Hanna starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OBP w Białej Podlaskiej  083 342 68 61  234 
28 Jachimczuk Stanisław starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 33  13 
29 Jaworowska Dorota starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  815385250  306 
30 Jedlińska Bożenna starszy wizytator  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  KO LUBLIN  081 53 85 210  210 
31 Jezior Weronika starszy wizytator  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  KO LUBLIN  081 53 85 202  202 
32 Jędruszak Tomasz kierowca  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  OCH w Chełmie     
33 Kadłubowska Małgorzata specjalista  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  OBP w Białej Podlaskiej  83 342 68 61  233 
34 Kahan Alina starszy inspektor  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  OZ w Zamościu  846385743 
35 Kasprzak Jolanta starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 246  316 
36 Kisiak Agnieszka robotnik gospodarczy  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  081 53 85 200 
37 Kondratowicz Marzanna starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 239  309 
38 Koper Anna starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 252  322 
39 Kostecka Maria specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  815385222  112 
40 Kotyło Grzegorz specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  81 53 85 217  107 
41 Kowalczyk Stanisław starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 39  19 
42 Krawczyk Barbara starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 22 
43 Kulikowska Joanna z-ca dyr. wydziału  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 241  311 
44 Kurzyńska Dorota starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 32  11 
45 Kwaśniewska Ewa starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OBP w Białej Podlaskiej  83 343 84 78  235 
46 Kwiatek Renata starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 257  327 
47 Kwieciński Arkadiusz p.o. kierownika oddziału zamiejscowego  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OCH w Chełmie  (82) 563 19 60   
48 Lalka-Barańska Elżbieta starszy wizytator  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  KO LUBLIN  081 53 85 205  205 
49 Lelonek Jan starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OZ w Zamościu  084 638 57 43 
50 Lik-Matuła Ewa starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OCH w Chełmie  (82) 563 14 36, 563 19 60 w. 28  227 
51 Małek Joanna starszy specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  081 53 85 272  102 
52 Mazur Grażyna specjalista  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  KO LUBLIN  081 53 85 287  207 
53 Mieczan Anna starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 38  18 
54 Mirończuk Łukasz kierowca  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  OBP w Białej Podlaskiej     
55 Misiak Jolanta p.o. dyrektora wydziału  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  KO LUBLIN  081 53 85 208  208 
56 Misiuk Teresa Kurator Oświaty    KO LUBLIN  81 53 85 222  112 
57 Niderla Zbigniew starszy wizytator  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  OCH w Chełmie  tel-fax: (82) 563 01 97  226 
58 Noskowicz Dariusz starszy informatyk  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  KO LUBLIN  081 53 85 267 
59 Nowaczyńska-Brożek Małgorzata starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 233  303 
60 Olszewska Renata starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 251  321 
61 Ostrowska Marzanna starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 234  304 
62 Pacek Justyna starszy specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  081 53 85 273  103 
63 Paluch Krzysztof starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 251  321 
64 Pałka Elżbieta starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 248  318 
65 Pawelec Marta specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  OZ w Zamościu  846385743 
66 Pawłowski Artur starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 248  318 
67 Pączek Marta z-ca dyr. wydziału  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  815385219  109 
68 Pelak Eugeniusz Wicekurator Oświaty    KO LUBLIN  815385222  112 
69 Pełka-Pryszcz Elżbieta starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 260  330 
70 Piątek Jolanta starszy wizytator  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  KO LUBLIN  081 53 85 283  213 
71 Płonka Sebastian starszy wizytator  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  KO LUBLIN  815385211  211 
72 Podkańska Ewa starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 239  309 
73 Porzyć Gabriela starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 258  328 
74 Poździk Marzena wizytator  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  OZ w Zamościu     
75 Pyrz Joanna specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  815385225  312 
76 Radej Henryk starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 27  228 
77 Rećko Jan starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 247  317 
78 Rogowska Halina starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OBP w Białej Podlaskiej  083 342 68 61  234 
79 Romaniuk Ewa starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  81 53 85 237  307 
80 Rosiak Renata starszy specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  081 53 85 274  104 
81 Saneluta Krystyna starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 37  221a 
82 Sawicka Krystyna starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 31  226 
83 Sawicka Teresa starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 29 
84 Sępoch Aleksandra z-ca dyr. wydziału  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  KO LUBLIN  81 53 85 215  215 
85 Siedlecka Alicja starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 25 
86 Siwek Paweł starszy informatyk  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  081 53 85 268 
87 Skutnik Jan starszy wizytator  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  KO LUBLIN  081 53 85 216  216 
88 Smolarz Artur kierowca  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  081 53 85 261 
89 Smutek Łukasz specjalista  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  KO LUBLIN  815385206  206 
90 Sobiech Elżbieta starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 297  307 
91 Sobiesiak Anna specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  81 53 85 277  107 
92 Startek Anna starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OZ w Zamościu  84 638 57 43 wew. 30  10 
93 Steć Danuta starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 232  302 
94 Sułkowski Dariusz starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 39  221a 
95 Surma Jerzy starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 238  308 
96 Szczepanik Piotr starszy wizytator  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  KO LUBLIN  815385214  214 
97 Szczepińska Anna starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  815385231  301 
98 Szczyrba Lucyna starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 20  224 
99 Szlagowska Monika starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 15  221a 
100 Tatarczak Marta specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  81 53 85 272  102 
101 Tempes Aneta starszy specjalista  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  KO LUBLIN  81 53 85 209  209 
102 Trochimiuk Beata starszy inspektor  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  OBP w Białej Podlaskiej  083 343 81 73  207 
103 Tusińska Anna starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 259  329 
104 Tynowska Alicja starszy wizytator  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  KO LUBLIN  081 53 85 213  213 
105 Tywoniuk - Małysz Aneta starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 32  12 
106 Wac Robert kierowca  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  081 53 85 261 
107 Wachowska Monika starszy specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  815385263 
108 Wnuk Barbara specjalista  Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji  OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 30  226 
109 Wołczuk Elżbieta starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 27  228 
110 Wrzosek Anna starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OBP w Białej Podlaskiej  083 342 68 62  204 
111 Zbroińska Diana starszy inspektor  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  OCH w Chełmie  825631960   
112 Ziemiński Tadeusz kierowca  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 36   
113 Zuń Janusz starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  KO LUBLIN  081 53 85 247  317 
114 Żelisko Marek starszy wizytator  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OBP w Białej Podlaskiej  083 342 05 97  231 
115 Żukowska Wanda p.o. kierownika oddziału zamiejscowego  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OBP w Białej Podlaskiej  833438173  208 
116 Żur Monika p.o. kierownika oddziału zamiejscowego  Wydział Nadzoru Pedagogicznego  OZ w Zamościu  84 638 57 43