Telefony - książka teleadresowa Kuratorium Oświaty w Lublinie

Oddział:
Funkcja:
Znajdź:


Lp.Nazwisko i imięFunkcjaWydziałKuratorium/Oddział zamiejscowyTelefonPokój
1 Adamczyk Dorota starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 38  221 
2 Babisz Krzysztof Kurator Oświaty KO LUBLIN  815385222  112 
3 Bachonko-Breczko Barbara starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OBP w Białej Podlaskiej  083 342 05 97  231 
4 Baranowska Małgorzata specjalista Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 271  101 
5 Bejster Ewa starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 22  224 
6 Borowska Anna Maria starszy wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji OBP w Białej Podlaskiej  083 342 68 61  234 
7 Ciszek-Roskal Alicja dyrektor wydziału Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 244  314 
8 Czerniawski Jacek główny księgowy Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 219  109 
9 Czochór Wioletta starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  81 53 85 243  313 
10 Ćwiek Bożena starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  815385235  305 
11 Denejko Elżbieta starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  81 53 85 204  204 
12 Drawdzik Anna starszy specjalista Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 35  17 
13 Dudek-Janiszewska Anna Wicekurator Oświaty KO LUBLIN  815385222  112 
14 Dudzińska-Zuchniarz Halina starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 256  326 
15 Dziechciarz Grażyna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 240  310 
16 Dziuba Bożena z-ca dyr. wydziału Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 218  108 
17 Fabrycka Brygida starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OBP w Białej Podlaskiej  083 342 68 62  205 
18 Filipowska Beata starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  81 53 85 231  301 
19 Gąszczyk Zbigniew starszy specjalista Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 220  110 
20 Grab Łukasz specjalista Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  815385220  110 
21 Gralewska Urszula starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 251  321 
22 Grasko Krystyna starszy specjalista Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji OBP w Białej Podlaskiej  083 343 81 73  206 
23 Grodecka Teresa starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OBP w Białej Podlaskiej  083 342 68 61  233 
24 Grudzień Krzysztof starszy wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 201  201 
25 Gruszka Maria starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 26 
26 Gryz Grażyna starszy specjalista Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 203  203 
27 Grzesiak Barbara starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 242  312 
28 Grzeszczyk Marzenna wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  815385243  313 
29 Guzowska Anna starszy inspektor Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 207  207 
30 Ilczuk Hanna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OBP w Białej Podlaskiej  083 342 68 61  234 
31 Jachimczuk Stanisław starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 33  13 
32 Jaworowska Dorota starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 212  212 
33 Jedlińska Bożenna starszy specjalista Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 210  210 
34 Jezior Weronika starszy wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 202  202 
35 Kahan Alina starszy inspektor OZ w Zamościu     
36 Kasprzak Jolanta starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 246  316 
37 Kisiak Agnieszka robotnik gospodarczy Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 200 
38 Kondratowicz Marzanna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 239  309 
39 Koper Anna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 252  322 
40 Kostecka Maria specjalista Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  815385222  110 
41 Kotyło Grzegorz starszy inspektor Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  815385217  107 
42 Kowalczyk Stanisław wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 39  19 
43 Krawczyk Barbara starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 22 
44 Kulikowska Joanna z-ca dyr. wydziału Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 241  311 
45 Kurzyńska Dorota starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 32  11 
46 Kwaśniewska Ewa wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OBP w Białej Podlaskiej  83 343 84 78  235 
47 Kwiatek Renata starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 249  319 
48 Kwieciński Arkadiusz starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 26  227a 
49 Lalka-Barańska Elżbieta starszy wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 205  205 
50 Lelonek Jan kierownik oddziału zamiejscowego Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  084 638 57 43 
51 Lik-Matuła Ewa starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 14 36, 563 19 60 w. 28  227 
52 Małek Joanna starszy specjalista Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 272  102 
53 Mazur Grażyna specjalista Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 287  207 
54 Mieczan Anna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 38  18 
55 Mironiuk Andrzej kierownik oddziału zamiejscowego Wydział Nadzoru Pedagogicznego OBP w Białej Podlaskiej  083 343 81 73  208 
56 Misiak Jolanta p.o. dyrektora wydziału Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 208  208 
57 Nafalski Hubert kierowca OCH w Chełmie     
58 Niderla Zbigniew starszy wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji OCH w Chełmie  tel-fax: (82) 563 01 97  226 
59 Noskowicz Dariusz starszy informatyk Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 267 
60 Nowaczyńska-Brożek Małgorzata starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 233  303 
61 Olszewska Renata starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 251  321 
62 Ostrowska Marzanna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 234  304 
63 Pacek Justyna starszy specjalista Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 273  103 
64 Paluch Krzysztof starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 255  325 
65 Pałka Elżbieta starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 248  318 
66 Pawelec Marta starszy inspektor OZ w Zamościu  846385743 
67 Pawłowski Artur starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 257  327 
68 Pełka-Pryszcz Elżbieta starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 260  330 
69 Piątek Jolanta starszy wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 283  213 
70 Płonka Sebastian starszy specjalista Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  815385211  211 
71 Podkańska Ewa starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 239  309 
72 Porzyć Gabriela starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 258  328 
73 Poździk Marzena wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji OZ w Zamościu     
74 Pyrz Joanna specjalista Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  815385269 
75 Radej Henryk starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 27  228 
76 Rećko Jan starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 247  317 
77 Rogowska Halina starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OBP w Białej Podlaskiej  083 342 68 61  234 
78 Romaniuk Ewa starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  81 53 85 237  307 
79 Rosiak Renata starszy specjalista Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 274  104 
80 Saneluta Krystyna wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 37  221a 
81 Sawicka Krystyna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 31  226 
82 Sawicka Teresa starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 29 
83 Sępoch Aleksandra z-ca dyr. wydziału Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  81 53 85 215  215 
84 Siedlecka Alicja starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 25 
85 Siwek Paweł starszy informatyk Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 268 
86 Skutnik Jan starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 216  216 
87 Smolarz Artur kierowca Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 264 
88 Smutek Łukasz starszy inspektor Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  815385206  206 
89 Sobiech Elżbieta starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 297  307 
90 Startek Anna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 wew. 30  10 
91 Steć Danuta starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 232  302 
92 Sułkowski Dariusz starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 39  221a 
93 Surma Jerzy starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 238  308 
94 Szarubka Oskar kierowca Wydział Ekonomiczno - Administracyjny OBP w Białej Podlaskiej     
95 Szczepanik Piotr starszy wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  815385214  214 
96 Szczepińska Anna Wicekurator Oświaty KO LUBLIN  815385222  112 
97 Szczygieł Halina starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 258  328 
98 Szczyrba Lucyna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 20  224 
99 Szlagowska Monika p.o. kierownika oddziału zamiejscowego Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 15  221a 
100 Tempes Aneta starszy specjalista Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  81 53 85 209  209 
101 Trochimiuk Beata starszy inspektor Wydział Ekonomiczno - Administracyjny OBP w Białej Podlaskiej  083 343 81 73  207 
102 Tusińska Anna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 259  329 
103 Tynowska Alicja starszy wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 213  213 
104 Tywoniuk - Małysz Aneta starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 32  12 
105 Wac Robert kierowca Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 264 
106 Wachowska Monika specjalista Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  815385263 
107 Wiśniecka Alina starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 245  315 
108 Wnuk Barbara specjalista Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 30  226 
109 Wołczuk Elżbieta starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 27  228 
110 Wrzosek Anna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OBP w Białej Podlaskiej  083 342 68 62  204 
111 Ziemiński Tadeusz kierowca Wydział Ekonomiczno - Administracyjny OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 36   
112 Zuń Janusz starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 257  327 
113 Żelisko Marek starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OBP w Białej Podlaskiej  083 342 05 97  231 
114 Żukowska Wanda starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OBP w Białej Podlaskiej  833438478  235 
115 Żur Monika starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 27