Telefony - książka teleadresowa Kuratorium Oświaty w Lublinie

Oddział:
Funkcja:
Znajdź:


Lp.Nazwisko i imięFunkcjaWydziałKuratorium/Oddział zamiejscowyTelefonPokój
1 Adamczyk Dorota wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 38  221 
2 Babisz Krzysztof Kurator Oświaty KO LUBLIN  815385222  112 
3 Bachonko-Breczko Barbara starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OBP w Białej Podlaskiej  083 342 05 97  231 
4 Baranowska Małgorzata specjalista Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 271  101 
5 Bejster Ewa starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 22  224 
6 Borowska Anna Maria starszy wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji OBP w Białej Podlaskiej  083 342 68 61  234 
7 Ciszek-Roskal Alicja dyrektor wydziału Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 244  314 
8 Czerniawski Jacek główny księgowy Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 219  109 
9 Czochór Wioletta starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  81 53 85 243  313 
10 Ćwiek Bożena starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  815385235  305 
11 Drawdzik Anna starszy specjalista Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 35  17 
12 Dudek-Janiszewska Anna Wicekurator Oświaty KO LUBLIN  815385222  112 
13 Dudzińska-Zuchniarz Halina starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 256  326 
14 Dziechciarz Grażyna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 240  310 
15 Dziuba Bożena z-ca dyr. wydziału Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 218  108 
16 Fabrycka Brygida starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OBP w Białej Podlaskiej  083 342 68 62  205 
17 Fijołek Grażyna starszy wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 204  204 
18 Filipowska Beata wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  81 53 85 231  301 
19 Gąszczyk Zbigniew starszy specjalista Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 220  110 
20 Grab Łukasz specjalista Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  815385220  110 
21 Gralewska Urszula starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 251  321 
22 Grasko Krystyna starszy specjalista Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji OBP w Białej Podlaskiej  083 343 81 73  206 
23 Grodecka Teresa starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OBP w Białej Podlaskiej  083 342 68 61  233 
24 Grudzień Krzysztof starszy wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 201  201 
25 Gruszka Maria starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 26 
26 Gryz Grażyna starszy specjalista Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 203  203 
27 Grzesiak Barbara starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 242  312 
28 Grzeszczyk Marzenna wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  815385243  313 
29 Guzowska Anna starszy inspektor Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 207  207 
30 Ilczuk Hanna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OBP w Białej Podlaskiej  083 342 68 61  234 
31 Jachimczuk Stanisław starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 33  13 
32 Jakubas Barbara starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 28 
33 Jaworowska Dorota starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 212  212 
34 Jedlińska Bożenna starszy specjalista Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 210  210 
35 Jezior Weronika starszy wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 202  202 
36 Kasprzak Jolanta starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 246  316 
37 Kisiak Agnieszka robotnik gospodarczy Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 200 
38 Kondratowicz Marzanna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 239  309 
39 Koper Anna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 252  322 
40 Kostecka Maria specjalista Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  815385222  110 
41 Kotyło Grzegorz starszy inspektor Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  815385217  107 
42 Kowalczyk Stanisław specjalista Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 39  19 
43 Kozłowski Ryszard starszy specjalista Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  81 53 85 216  216 
44 Krawczyk Barbara starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 22 
45 Kulikowska Joanna z-ca dyr. wydziału Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 241  311 
46 Kurzyńska Dorota starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 32  11 
47 Kwaśniewska Ewa wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OBP w Białej Podlaskiej  83 343 84 78  235 
48 Kwiatek Renata starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 249  319 
49 Kwieciński Arkadiusz starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 26  227a 
50 Lalka-Barańska Elżbieta starszy wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 205  205 
51 Lelonek Jan kierownik oddziału zamiejscowego Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  084 638 57 43 
52 Lik-Matuła Ewa starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 14 36, 563 19 60 w. 28  227 
53 Małek Joanna starszy specjalista Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 272  102 
54 Mazur Grażyna specjalista Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 287  207 
55 Mieczan Anna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 38  18 
56 Mironiuk Andrzej kierownik oddziału zamiejscowego Wydział Nadzoru Pedagogicznego OBP w Białej Podlaskiej  083 343 81 73  208 
57 Misiak Jolanta p.o. dyrektora wydziału Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 208  208 
58 Mróz Irena starszy inspektor Wydział Ekonomiczno - Administracyjny OCH w Chełmie  (82) 563 19 60, fax. (82) 563 14 32  223 
59 Niderla Zbigniew starszy wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji OCH w Chełmie  tel-fax: (82) 563 01 97 (pn, śr, czw, pt)
(81) 53 85 216 (wt) 
226CH,216L 
60 Noskowicz Dariusz starszy informatyk Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 267 
61 Nowaczyńska-Brożek Małgorzata starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 233  303 
62 Olszewska Renata starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 251  321 
63 Ostrowska Marzanna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 234  304 
64 Pacek Justyna starszy specjalista Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 273  103 
65 Paluch Krzysztof starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 255  325 
66 Pałka Elżbieta starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 248  318 
67 Pawelec Marta starszy inspektor Wydział Ekonomiczno - Administracyjny OZ w Zamościu  846385743 
68 Pawłowski Artur starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 257  327 
69 Pełka-Pryszcz Elżbieta starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 260  330 
70 Piątek Jolanta starszy wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 283  213 
71 Płonka Sebastian starszy specjalista Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  815385211  211 
72 Podkańska Ewa starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 239  309 
73 Porzyć Gabriela starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 258  328 
74 Poździk Marzena wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji OZ w Zamościu     
75 Pyrz Joanna starszy inspektor Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  815385269 
76 Radej Henryk starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 27  228 
77 Rećko Jan starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 247  317 
78 Rogowska Halina starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OBP w Białej Podlaskiej  083 342 68 61  234 
79 Romaniuk Ewa starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  81 53 85 237  307 
80 Rosiak Renata starszy specjalista Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 274  104 
81 Saneluta Krystyna wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 37  221a 
82 Sawicka Krystyna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 31  226 
83 Sawicka Teresa starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 29 
84 Sępoch Aleksandra z-ca dyr. wydziału Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  81 53 85 215  215 
85 Siedlecka Alicja starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 25 
86 Siwek Paweł starszy informatyk Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 268 
87 Skutnik Jan starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 296  326 
88 Smolarz Artur kierowca Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 264 
89 Smutek Łukasz starszy inspektor Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  815385206  206 
90 Sobiech Elżbieta starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 297  307 
91 Startek Anna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 wew. 30  10 
92 Steć Danuta starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 232  302 
93 Sułkowski Dariusz starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 39  221a 
94 Surma Jerzy starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 238  308 
95 Szarubka Oskar kierowca Wydział Ekonomiczno - Administracyjny OBP w Białej Podlaskiej     
96 Szczepanik Piotr starszy wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  815385214  214 
97 Szczepińska Anna Wicekurator Oświaty KO LUBLIN  815385222  112 
98 Szczygieł Halina starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 258  328 
99 Szczyrba Lucyna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 20  224 
100 Szlagowska Monika starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 15  221a 
101 Tempes Aneta starszy specjalista Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  81 53 85 209  209 
102 Trochimiuk Beata starszy inspektor Wydział Ekonomiczno - Administracyjny OBP w Białej Podlaskiej  083 343 81 73  207 
103 Tusińska Anna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 259  329 
104 Tynowska Alicja starszy wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 213  213 
105 Tywoniuk - Małysz Aneta starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 32  12 
106 Wac Robert kierowca Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 264 
107 Wachowska Monika specjalista Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  815385263 
108 Wiśniecka Alina starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 245  315 
109 Wnuk Barbara specjalista Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 30  226 
110 Wołczuk Elżbieta wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 27  228 
111 Wrzosek Anna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OBP w Białej Podlaskiej  083 342 68 62  204 
112 Ziemiński Tadeusz kierowca Wydział Ekonomiczno - Administracyjny OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 36   
113 Zuń Janusz starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 257  327 
114 Żelisko Marek starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OBP w Białej Podlaskiej  083 342 05 97  231 
115 Żukowska Wanda starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OBP w Białej Podlaskiej  833438478  235 
116 Żur Monika starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 27