Telefony - książka teleadresowa Kuratorium Oświaty w Lublinie

Oddział:
Funkcja:
Znajdź:


Lp.Nazwisko i imięFunkcjaWydziałKuratorium/Oddział zamiejscowyTelefonPokój
1 Adamczyk Dorota wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 38  221 
2 Babisz Krzysztof Kurator Oświaty KO LUBLIN  815385222  112 
3 Bachonko-Breczko Barbara starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OBP w Białej Podlaskiej  083 342 05 97  231 
4 Baranowska Małgorzata specjalista Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 271  101 
5 Bejster Ewa starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 22  224 
6 Borowska Anna Maria starszy wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji OBP w Białej Podlaskiej  083 342 68 61  234 
7 Ciszek-Roskal Alicja dyrektor wydziału Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 244  314 
8 Czerniawski Jacek główny księgowy Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 219  109 
9 Czochór Wioletta starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  81 53 85 243  313 
10 Ćwiek Bożena starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  815385235  305 
11 Denejko Elżbieta starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN    216 
12 Drawdzik Anna starszy specjalista Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 35  17 
13 Dudek-Janiszewska Anna Wicekurator Oświaty KO LUBLIN  815385222  112 
14 Dudzińska-Zuchniarz Halina starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 256  326 
15 Dziechciarz Grażyna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 240  310 
16 Dziuba Bożena z-ca dyr. wydziału Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 218  108 
17 Fabrycka Brygida starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OBP w Białej Podlaskiej  083 342 68 62  205 
18 Fijołek Grażyna starszy wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 204  204 
19 Filipowska Beata wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  81 53 85 231  301 
20 Gąszczyk Zbigniew starszy specjalista Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 220  110 
21 Grab Łukasz specjalista Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  815385220  110 
22 Gralewska Urszula starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 251  321 
23 Grasko Krystyna starszy specjalista Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji OBP w Białej Podlaskiej  083 343 81 73  206 
24 Grodecka Teresa starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OBP w Białej Podlaskiej  083 342 68 61  233 
25 Grudzień Krzysztof starszy wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 201  201 
26 Gruszka Maria starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 26 
27 Gryz Grażyna starszy specjalista Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 203  203 
28 Grzesiak Barbara starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 242  312 
29 Grzeszczyk Marzenna wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  815385243  313 
30 Guzowska Anna starszy inspektor Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 207  207 
31 Ilczuk Hanna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OBP w Białej Podlaskiej  083 342 68 61  234 
32 Jachimczuk Stanisław starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 33  13 
33 Jakubas Barbara starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 28 
34 Jaworowska Dorota starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 212  212 
35 Jedlińska Bożenna starszy specjalista Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 210  210 
36 Jezior Weronika starszy wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 202  202 
37 Kasprzak Jolanta starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 246  316 
38 Kisiak Agnieszka robotnik gospodarczy Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 200 
39 Kondratowicz Marzanna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 239  309 
40 Koper Anna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 252  322 
41 Kostecka Maria specjalista Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  815385222  110 
42 Kotyło Grzegorz starszy inspektor Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  815385217  107 
43 Kowalczyk Stanisław specjalista Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 39  19 
44 Kozłowski Ryszard starszy specjalista Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  81 53 85 216  216 
45 Krawczyk Barbara starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 22 
46 Kulikowska Joanna z-ca dyr. wydziału Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 241  311 
47 Kurzyńska Dorota starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 32  11 
48 Kwaśniewska Ewa wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OBP w Białej Podlaskiej  83 343 84 78  235 
49 Kwiatek Renata starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 249  319 
50 Kwieciński Arkadiusz starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 26  227a 
51 Lalka-Barańska Elżbieta starszy wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 205  205 
52 Lelonek Jan kierownik oddziału zamiejscowego Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  084 638 57 43 
53 Lik-Matuła Ewa starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 14 36, 563 19 60 w. 28  227 
54 Małek Joanna starszy specjalista Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 272  102 
55 Mazur Grażyna specjalista Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 287  207 
56 Mieczan Anna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 38  18 
57 Mironiuk Andrzej kierownik oddziału zamiejscowego Wydział Nadzoru Pedagogicznego OBP w Białej Podlaskiej  083 343 81 73  208 
58 Misiak Jolanta p.o. dyrektora wydziału Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 208  208 
59 Mróz Irena starszy inspektor Wydział Ekonomiczno - Administracyjny OCH w Chełmie  (82) 563 19 60, fax. (82) 563 14 32  223 
60 Niderla Zbigniew starszy wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji OCH w Chełmie  tel-fax: (82) 563 01 97 (pn, śr, czw, pt)
(81) 53 85 216 (wt) 
226CH,216L 
61 Noskowicz Dariusz starszy informatyk Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 267 
62 Nowaczyńska-Brożek Małgorzata starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 233  303 
63 Olszewska Renata starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 251  321 
64 Ostrowska Marzanna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 234  304 
65 Pacek Justyna starszy specjalista Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 273  103 
66 Paluch Krzysztof starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 255  325 
67 Pałka Elżbieta starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 248  318 
68 Pawelec Marta starszy inspektor Wydział Ekonomiczno - Administracyjny OZ w Zamościu  846385743 
69 Pawłowski Artur starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 257  327 
70 Pełka-Pryszcz Elżbieta starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 260  330 
71 Piątek Jolanta starszy wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 283  213 
72 Płonka Sebastian starszy specjalista Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  815385211  211 
73 Podkańska Ewa starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 239  309 
74 Porzyć Gabriela starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 258  328 
75 Poździk Marzena wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji OZ w Zamościu     
76 Pyrz Joanna starszy inspektor Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  815385269 
77 Radej Henryk starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 27  228 
78 Rećko Jan starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 247  317 
79 Rogowska Halina starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OBP w Białej Podlaskiej  083 342 68 61  234 
80 Romaniuk Ewa starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  81 53 85 237  307 
81 Rosiak Renata starszy specjalista Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 274  104 
82 Saneluta Krystyna wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 37  221a 
83 Sawicka Krystyna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 31  226 
84 Sawicka Teresa starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 29 
85 Sępoch Aleksandra z-ca dyr. wydziału Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  81 53 85 215  215 
86 Siedlecka Alicja starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 25 
87 Siwek Paweł starszy informatyk Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 268 
88 Skutnik Jan starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 296  326 
89 Smolarz Artur kierowca Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 264 
90 Smutek Łukasz starszy inspektor Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  815385206  206 
91 Sobiech Elżbieta starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 297  307 
92 Startek Anna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 wew. 30  10 
93 Steć Danuta starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 232  302 
94 Sułkowski Dariusz starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 39  221a 
95 Surma Jerzy starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 238  308 
96 Szarubka Oskar kierowca Wydział Ekonomiczno - Administracyjny OBP w Białej Podlaskiej     
97 Szczepanik Piotr starszy wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  815385214  214 
98 Szczepińska Anna Wicekurator Oświaty KO LUBLIN  815385222  112 
99 Szczygieł Halina starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 258  328 
100 Szczyrba Lucyna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 20  224 
101 Szlagowska Monika p.o. kierownika oddziału zamiejscowego Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 15  221a 
102 Tempes Aneta starszy specjalista Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  81 53 85 209  209 
103 Trochimiuk Beata starszy inspektor Wydział Ekonomiczno - Administracyjny OBP w Białej Podlaskiej  083 343 81 73  207 
104 Tusińska Anna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 259  329 
105 Tynowska Alicja starszy wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 213  213 
106 Tywoniuk - Małysz Aneta starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 32  12 
107 Wac Robert kierowca Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 264 
108 Wachowska Monika specjalista Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  815385263 
109 Wiśniecka Alina starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 245  315 
110 Wnuk Barbara specjalista Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 30  226 
111 Wołczuk Elżbieta wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 27  228 
112 Wrzosek Anna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OBP w Białej Podlaskiej  083 342 68 62  204 
113 Ziemiński Tadeusz kierowca Wydział Ekonomiczno - Administracyjny OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 36   
114 Zuń Janusz starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 257  327 
115 Żelisko Marek starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OBP w Białej Podlaskiej  083 342 05 97  231 
116 Żukowska Wanda starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OBP w Białej Podlaskiej  833438478  235 
117 Żur Monika starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 27