Telefony - książka teleadresowa Kuratorium Oświaty w Lublinie

Oddział:
Funkcja:
Znajdź:


Lp.Nazwisko i imięFunkcjaWydziałKuratorium/Oddział zamiejscowyTelefonPokój
1 Adamczyk Dorota starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 38  221 
2 Bachonko-Breczko Barbara starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OBP w Białej Podlaskiej  083 342 05 97  231 
3 Baranowska Małgorzata specjalista Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 271  101 
4 Bejster Ewa starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 22  224 
5 Borowska Anna Maria starszy wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji OBP w Białej Podlaskiej  083 342 68 61  234 
6 Ciszek-Roskal Alicja dyrektor wydziału Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 249  319 
7 Czochór Wioletta starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  81 53 85 243  313 
8 Ćwiek Bożena starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  815385235  305 
9 Denejko Elżbieta starszy wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  81 53 85 204  204 
10 Drawdzik Anna starszy specjalista Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 35  17 
11 Dudzińska-Zuchniarz Halina starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 243  314 
12 Dziechciarz Grażyna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 240  310 
13 Dziuba Bożena dyrektor wydziału Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 218  108 
14 Fabrycka Brygida starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OBP w Białej Podlaskiej  083 342 68 62  205 
15 Filipowska Beata starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  81 53 85 244  314 
16 Gąszczyk Zbigniew starszy specjalista Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 220  110 
17 Golec Ryszard Wicekurator Oświaty KO LUBLIN  815385225  312 
18 Grab Łukasz specjalista Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  815385220  110 
19 Gralewska Urszula starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 251  321 
20 Grodecka Teresa starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OBP w Białej Podlaskiej  083 342 68 61  233 
21 Grudzień Krzysztof starszy wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 201  201 
22 Gruszka Maria starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 26 
23 Gryz Grażyna starszy wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 203  203 
24 Grzesiak Barbara starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 258  328 
25 Grzeszczyk Marzenna starszy wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  815385212  212 
26 Guzowska Anna starszy inspektor Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 207  207 
27 Ilczuk Hanna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OBP w Białej Podlaskiej  083 342 68 61  234 
28 Jachimczuk Stanisław starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 33  13 
29 Jaworowska Dorota starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  815385250  306 
30 Jedlińska Bożenna starszy wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 210  210 
31 Jezior Weronika starszy wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 202  202 
32 Kadłubowska Małgorzata specjalista Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji OBP w Białej Podlaskiej  83 342 68 61  233 
33 Kahan Alina starszy inspektor Wydział Ekonomiczno - Administracyjny OZ w Zamościu  846385743 
34 Kasprzak Jolanta starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 246  316 
35 Kisiak Agnieszka robotnik gospodarczy Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 200 
36 Kondratowicz Marzanna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 239  309 
37 Koper Anna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 252  322 
38 Kostecka Maria specjalista Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  815385222  112 
39 Kotyło Grzegorz specjalista Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  81 53 85 217  107 
40 Kowalczyk Stanisław starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 39  19 
41 Krawczyk Barbara starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 22 
42 Kulikowska Joanna z-ca dyr. wydziału Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 241  311 
43 Kurzyńska Dorota starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 32  11 
44 Kwaśniewska Ewa starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OBP w Białej Podlaskiej  83 343 84 78  235 
45 Kwiatek Renata starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 257  327 
46 Kwieciński Arkadiusz starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 26  227a 
47 Lalka-Barańska Elżbieta starszy wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 205  205 
48 Lelonek Jan kierownik oddziału zamiejscowego Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  084 638 57 43 
49 Lik-Matuła Ewa starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 14 36, 563 19 60 w. 28  227 
50 Małek Joanna starszy specjalista Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 272  102 
51 Mazur Grażyna specjalista Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 287  207 
52 Mieczan Anna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 38  18 
53 Mirończuk Łukasz kierowca Wydział Ekonomiczno - Administracyjny OBP w Białej Podlaskiej     
54 Misiak Jolanta p.o. dyrektora wydziału Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 208  208 
55 Misiuk Teresa Kurator Oświaty KO LUBLIN  81 53 85 222  112 
56 Nafalski Hubert kierowca Wydział Ekonomiczno - Administracyjny OCH w Chełmie     
57 Niderla Zbigniew starszy wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji OCH w Chełmie  tel-fax: (82) 563 01 97  226 
58 Noskowicz Dariusz starszy informatyk Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 267 
59 Nowaczyńska-Brożek Małgorzata starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 233  303 
60 Olszewska Renata starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 251  321 
61 Ostrowska Marzanna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 234  304 
62 Pacek Justyna starszy specjalista Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 273  103 
63 Paluch Krzysztof starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 251  321 
64 Pałka Elżbieta starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 248  318 
65 Pawelec Marta specjalista Wydział Ekonomiczno - Administracyjny OZ w Zamościu  846385743 
66 Pawłowski Artur starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 211  211 
67 Pączek Marta z-ca dyr. wydziału Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  815385219  109 
68 Pelak Eugeniusz Wicekurator Oświaty KO LUBLIN  815385222  112 
69 Pełka-Pryszcz Elżbieta starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 260  330 
70 Piątek Jolanta starszy wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 283  213 
71 Płonka Sebastian starszy wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  815385211  211 
72 Podkańska Ewa starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 239  309 
73 Porzyć Gabriela starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 258  328 
74 Poździk Marzena wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji OZ w Zamościu     
75 Pyrz Joanna specjalista Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  815385225  312 
76 Radej Henryk starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 27  228 
77 Rećko Jan starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 247  317 
78 Rogowska Halina starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OBP w Białej Podlaskiej  083 342 68 61  234 
79 Romaniuk Ewa starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  81 53 85 237  307 
80 Rosiak Renata starszy specjalista Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 274  104 
81 Saneluta Krystyna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 37  221a 
82 Sawicka Krystyna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 31  226 
83 Sawicka Teresa starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 29 
84 Sępoch Aleksandra z-ca dyr. wydziału Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  81 53 85 215  215 
85 Siedlecka Alicja starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 25 
86 Siwek Paweł starszy informatyk Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 268 
87 Skutnik Jan starszy wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 216  216 
88 Smolarz Artur kierowca Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 264 
89 Smutek Łukasz specjalista Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  815385206  206 
90 Sobiech Elżbieta starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 297  307 
91 Sobiesiak Anna specjalista Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  81 53 85 277  107 
92 Startek Anna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 wew. 30  10 
93 Steć Danuta starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 232  302 
94 Sułkowski Dariusz starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 39  221a 
95 Surma Jerzy starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 238  308 
96 Szczepanik Piotr starszy wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  815385214  214 
97 Szczepińska Anna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  815385231  301 
98 Szczyrba Lucyna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 20  224 
99 Szlagowska Monika p.o. kierownika oddziału zamiejscowego Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 15  221a 
100 Tatarczak Marta specjalista Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  81 53 85 272  102 
101 Tempes Aneta starszy specjalista Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  81 53 85 209  209 
102 Trochimiuk Beata starszy inspektor Wydział Ekonomiczno - Administracyjny OBP w Białej Podlaskiej  083 343 81 73  207 
103 Tusińska Anna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 259  329 
104 Tynowska Alicja starszy wizytator Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji KO LUBLIN  081 53 85 213  213 
105 Tywoniuk - Małysz Aneta starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 32  12 
106 Wac Robert kierowca Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  081 53 85 264 
107 Wachowska Monika starszy specjalista Wydział Ekonomiczno - Administracyjny KO LUBLIN  815385263 
108 Wiśniecka Alina starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 245  315 
109 Wnuk Barbara specjalista Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 30  226 
110 Wołczuk Elżbieta starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OCH w Chełmie  (82) 563 19 60 w. 27  228 
111 Wrzosek Anna starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OBP w Białej Podlaskiej  083 342 68 62  204 
112 Zbroińska Diana starszy inspektor Wydział Ekonomiczno - Administracyjny OCH w Chełmie  825631960   
113 Ziemiński Tadeusz kierowca Wydział Ekonomiczno - Administracyjny OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 36   
114 Zuń Janusz starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO LUBLIN  081 53 85 247  317 
115 Żelisko Marek starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OBP w Białej Podlaskiej  083 342 05 97  231 
116 Żukowska Wanda p.o. kierownika oddziału zamiejscowego Wydział Nadzoru Pedagogicznego OBP w Białej Podlaskiej  833438173  208 
117 Żur Monika starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego OZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 27