Aktualności

Wykaz nowych zawodów w roku 2008

Wykaz nowych zawodów wprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w roku 2008 *

 

Zawód
Kod zawodu
Uwagi
technik przeróbki kopalin stałych 
311[53]
 
technik dźwięku
 
technik realizacji dźwięku
313[08]

313[09]
operator dźwięku i realizator dźwieku otrzymują brzmienie jak w rubryce zawód
opiekun osoby starszej
346[05]
 
monter izolacji przemysłowych
713[09]
 
technik eksploatacji portów i terminali 
342[03]
kształcenie może odbywać się w technikum i w szkole policealnej
blacharz izolacji przemysłowych 
721[05]
 
wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych 
811[02]
 


*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z dn. 7 sierpnia 2008 r.)


Materiał zamieszczony przez: Siwek Paweł, 2009-03-23, 09:19