Wyszukiwarka

 
Ministerstwo Edukacji Narodowej Poradnik dla rodziców Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie ORE KOWEZiU Wakacje 2016 Mam 6 lat chce poznawać świat! Dotacja przedszkolna Bezpieczna i przyjazna szkoła Lubelska sieć Szkół Promujących Zdrowie System wymiany doświadczeń Cyfrowa Szkoła Reforma programowa Nowe podręczniki Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty wychowanie24 Giełda pracy w szkołach i placówkach Lublina
Uprawnienia laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo
Dyrektorzy,
Rodzice i Uczniowie gimnazjów
województwa lubelskiego

 
    Odpowiadając na liczne pytania dotyczące uprawnień laureatów konkursów przedmiotowych, zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, uprzejmie informuję, że według zapisu § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu  oceniania klasyfikowania i promowania uczniów, słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ...(Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w odrębnych przepisach, organizowanych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem lub egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata.
    Z wymienionych wyżej przepisów rozporządzenia wynika, że uprawnienia laureatów konkursów dotyczą części egzaminu, nie zaś zakresu jednego z grupy przedmiotów. Jednocześnie na podstawie zapisu § 39 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia zwolnienie ucznia z części egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z uzyskaniem z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.
 
Wykaz konkursów organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty
zwalniających z egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2012/2013.

Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego
Część matematyczno – przyrodnicza egzaminu gimnazjalnego
Część egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego
konkurs polonistyczny
konkurs historyczny
konkurs języka polskiego - krasomówczy
konkurs matematyczny
konkurs geograficzny
konkurs chemiczny
konkurs fizyczny
konkurs biologiczny
konkurs języka francuskiego
konkurs języka rosyjskiego
konkurs języka niemieckiego
konkurs języka angielskiego
konkurs języka hiszpańskiego

W załączniku pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie uprawnień dla laureatów konkursów przedmiotowych.

Z poważaniem

Lubelski Kurator Oświaty
 
Krzysztof Babisz

 ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
uprawnienia_laureatow_konkursow.pdf


Materiał zamieszczony przez: Porzyć Gabriela, 2013-02-28, 09:35
Drukuj