Wyszukiwarka

 
Ministerstwo Edukacji Narodowej Poradnik dla rodziców Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie ORE KOWEZiU Wakacje 2016 Mam 6 lat chce poznawać świat! Dotacja przedszkolna Bezpieczna i przyjazna szkoła Lubelska sieć Szkół Promujących Zdrowie System wymiany doświadczeń Cyfrowa Szkoła Reforma programowa Nowe podręczniki Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty wychowanie24 Giełda pracy w szkołach i placówkach Lublina
Akcja "Twój Dar Serca dla Hospicjum"

 

„Można dać bardzo dużo i serce zranić,
a można bardzo malutko i serce rozradować,
jakby skrzydła komuś przypiąć do ramion”

Stefan Wyszyński

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele
szkół i placówek oświatowych
województwa lubelskiego
 
Pragniemy Państwa poinformować, że 21 marca br. po raz trzeci rozpocznie się akcja „Twój Dar Serca dla Hospicjum”. Celem tego przedsięwzięcia jest cykliczna zbiórka środków finansowych w szkołach województwa lubelskiego na rzecz nowo powstałego Sanatorium, Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie.

W tej akcji chcielibyśmy zwrócić uwagę nie tylko na finansowe wsparcie nowego Sanatorium dla dzieci - Domu Małego Księcia w Lublinie, ale podkreślić wychowawczy wymiar tej akcji. Dzieci i młodzież, angażując się w to przedsięwzięcie, mają możliwość lepszego zrozumienia potrzeb swoich rówieśników, którzy wymagają pomocy i wsparcia. Zaangażowanie młodych ludzi w taką społeczną akcję jest dla nich informacją o rzeczywistych efektach ich aktywności na rzecz dzieci potrzebujących. Korzyści, te materialne, jak i społeczne, po dwóch edycjach akcji „Twój Dar Serca dla Hospicjum” są potwierdzeniem tezy, że to, co wartościowe warto wspierać, że jest to ważny element budowania społeczeństwa obywatelskiego. Dla niektórych młodych ludzi akcja ta stała się początkiem pracy na szerszą skalę w wolontariacie.
Wierzymy, że w tej edycji, podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym, do akcji przyłączy się wiele szkół z naszego województwa.

Organizatorem i koordynatorem akcji jest Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie oraz Społeczne Liceum i Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Lublinie. Patronat honorowy nad akcją objęła Wicewojewoda Lubelski Henryka Strojnowska oraz Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz.
 

Z wyrazami szacunku

 

Wicewojewoda Lubelski  
Lubelski Kurator Oświaty
 
Henryka Strojnowska Krzysztof Babisz

W załączniku regulamin akcji „Dar Serca dla Hospicjum”. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły akcji na stronie internetowej www.sobieski.lublin.pl.


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
Regulamin akcji.pdf


Materiał zamieszczony przez: Fik Katarzyna, 2011-04-08, 09:54
Drukuj