Jesteś tutaj: Strona główna

Strona główna

Aktualności

Ważna informacja dla organizatorów wypoczynku odbywającego się za granicą

Zwracam się do Państwa z apelem o nieodzowne uwzględnianie ostrzeżeń i zaleceń wydawanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) w zakresie pobytu w poszczególnych krajach umieszczanych na stronie internetowej ministerstwa. Ponadto informuję o możliwości wykorzystania aplikacji iPolak umożliwiającej szybkie ostrzeganie obywateli polskich korzystających z wypoczynku zagranicznego ...

22 czerwca 2016
Czytaj więcej

Wakacje 2016 Informacja dla organizatorów wypoczynku

Szanowni Państwo dyrektorzy, nauczyciele, organizatorzy wypoczynku, w związku ze zbliżającym się sezonem wakacyjnym poniżej przekazujemy Państwu ważne informacje dotyczące organizacji i nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży. ...

7 czerwca 2016
Czytaj więcej

Informacja dla osób zgłaszających wypoczynek

Organizator wypoczynku zgłasza kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania wypoczynku w postaci papierowej będącej wydrukiem wypełnionego formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku, podpisanego własnoręcznie albo formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku, uwierzytelnionego przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

10 maja 2016
Czytaj więcej

Konkurs wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na działania realizowane w roku 2016 - "Bezpieczna+"

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza konkurs wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na działania realizowane w roku 2016, o których mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+" (Dz. U. 2015 r. poz. 972)

21 czerwca 2016
Czytaj więcej

Zapewnienie podręczników uczniom niepełnosprawnym w roku 2016/ 17

Informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej

20 czerwca 2016
Czytaj więcej

Wakacje 2016

Informacja dla rodziców

16 czerwca 2016
Czytaj więcej

Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych

Lista ośrodków oraz wzór skierowania

1 czerwca 2016
Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z województwa lubelskiego w 2016 r.

  Lubelski Kurator Oświaty ogłasza przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie w roku 2016 konferencji i szkoleń dla 3805 nauczycieli z województwa lubelskiego, w formie konferencji i kursów doskonalących w zakresach tematycz ...

1 czerwca 2016
Czytaj więcej

Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa lubelskiego

13 maja 2016
Czytaj więcej

Zasady organizacji wycieczek zagranicznych

Wymagane dokumenty

3 marca 2014
Czytaj więcej